Pokec Playlisty
Reklama

Born Free - text, preklad

playlist Playlist
Born in the city of Hamburg in 1963
A new developed surrounding and the cemetery
Father was a banker, he rarely was at home
Mama took the duty, raised me on her own
Narozen v Hamburku v roce 1963,
mezi nově postavenou čtvrtí a hřbitovem.
Otec byl bankéř, vzácně býval doma,
matka si vzala tu povinnost, vychovala mě sama.
Oh no, I could not speak or go
But one thing that I already did know
O ne, ještě jsem ani nemluvil a nechodil,
ale jednu věc už jsem věděl.
Born Free, no limits in my sky
Born Free, all my life
Narozen svobodný, bez hranic na mém nebi,
narozen svobodný, po celý život.
And then the sound came to me, it was the radio
"No me molest mosquito", the first thing I did know
And then it finally grabbed me, it was the Slade and The Sweet
It made me feel so groovy, it gave me instant heat
A pak ke mě přišel ten zvuk, byl v radiu,
"Nechte mě bejt komáři", první věc co jsem se naučil.
A pak mě to konečně vzalo, byli to Slade a Sweet,
cítil jsem ten groov, zažehlo to ve mě okamžitý zápal.
Oh no, I could not let it go
The music hit me down into the core
O ne, nemohl jsem odolat,
ta muzika se mi dostala až do nitra.
Born Free, no limits in my sky
Born Free, all my life
Narozen svobodný, bez hranic na mém nebi,
narozen svobodný, po celý život.
Rays in hell with the priest
Raising hell with the beast
Paprsky v pekle s knězem,
sílící peklo s bestií.
Oh no, I'll never let it go
No one will ever take my Rock'n'Roll
O ne, nikdy to neopustím,
nikdo mi nikdy nevezme můj rock'n'roll.
Born Free, no limits in my sky
Born Free, all my life
Born Free, get out of my own way
Born Free, my own way
Narozen svobodný, bez hranic na mém nebi,
narozen svobodný, po celý život.
Narozen svobodný, vypadni z mojí cesty,
narozen svobodný, mé vlastní cesty.
Born Free Narozen svobodný.

Text pridal phantasos

Video přidal phantasos

Preklad pridal phantasos

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.