Pokec Playlisty
Reklama

Love don't roam - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Well, I've roamed about this Earth
With just a suitcase in my hand,
And I've met some bog-eyed Joe's,
I've met the blessed, I've met the damned.
But of all the strange, strange creatures
In the air, at sea, on land,
Oh, my girl, my girl, my precious girl,
I love you, you understand.
Dobře, toulal jsem se po této Zemi
Jen s kufrem ruce,
A potkal nějaké šilhavé Joey,
Potkal jsem požehnané, potkal jsem ztracené.
Ale ze všech podivných, prapodivných bytostí
Ve vzduchu, v moři, na pevnině,
Oh, má dívko, má dívko, má drahá dívko,
Miluju tě, rozumíš.
So, reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
'Cause my body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam. (No, no.)
Tak, navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se (Ne, ne.)
I have wandered, I have rambled
I have crossed this crowded sphere,
And I've seen a mass of problems
That I long to disappear.
Now, all I have's this anguished heart,
For you have vanished too.
Oh, my girl, my girl, my precious girl,
Just what is this man to do?
Bloudil jsem, toulal jsem se
Přešel jsem tuhle přeplněnou kouli,
A viděl jsem spoustu problémů
Že toužím zmizet.
Teď, vše co mám je tohle ztrápené srdce,
Pro tebe má zmizet také.
Oh, má dívko, má dívko, má drahá dívko,
Co jen tenhle člověk má dělat?
So, reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
'Cause my body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam.
Tak, navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se.
Yeah, reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
'Cause my body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam. (No, no.)
Jo, navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se (Ne, ne.)
Well, you took me in, you stole my heart,
I cannot roam no more.
Because love, it stays within you,
It does not wash up on a shore.
But a fighting man forgets each cut
Each knock, each bruise, each fall,
But a fighting man cannot forget
Why his love don't roam no more.
Dobře, zaujmula jsi mě, ukradla mi srdce,
Nemůžu se toulat víc.
Protože láska, zůstává v tobě,
To se nevyplaví na pobřeží.
Ale bojující muž zapomene na každý sek,
Každou ránu, každou modřinu, každý pád,
Ale bojující muž nemůže zapomenout
Proč jeho láska netoulá se víc.
Oh, reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
'Cause my body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam.
Oh, navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se.
Yeah, reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
'Cause my body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam.
Jo, navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se.
Yeah, walk with me, my love, my love,
Walk tall, walk proud, walk far,
For you know my love, you are, you are,
You are my shining star.
Jo, pojď se mnou, má lásko, má lásko,
Pojď vysoko, pojď hrdá, pojď daleko,
Protože víš má lásko, že jsi, že jsi,
Že jsi má zářící hvězda.
Walk with me, oh my love,
Walk tall, walk proud, walk far.
For you know my love, you are, you are,
You are my shining star, you are, you are.
Yeah!
Pojď se mnou, oh má lásko,
Pojď vysoko, pojď hrdá, pojď daleko,
Protože víš má lásko, že jsi, že jsi,
Že jsi má zářící hvězda, ty jsi, ty jsi.
Yeah!
Reel me in, my precious girl,
Come on, take me home.
My body's tired of travelling
And my heart don't wish to roam.
Navij mě, moje drahá dívko,
Pojď, vezmi mě domů.
Protože moje tělo je unavené z cestování
A moje srdce si nepřeje toulat se.

Text pridal balthazar

Video přidal balthazar

Preklad pridala Ubauba

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.