Pokec Playlisty
Reklama

Two's a Party - text, preklad

Two's a party but three is a crowd
My daddy told me that three's not allowed
But am I sinning if I walk into a room
With the scent of evil doom
I think I'll listen to my daddy today.
Dva jsou skupina, ale tři jsou dav.
Můj tatínek mi říkal, že tři nejsou dovolené.
Ale hřeším, když vcházím do místnosti
s pachem zkázy?
Myslím, že dnes poslechnu svého tatínka.
My daddy told me to stay away
If I saw situations like today
But would I suffer if I disobey
Or should I listen to what daddy says
He says
Můj tatínek mi řekl, ať se držím dál,
když spatřím situaci stejnou jako dnes.
Ale budu trpět, když neposlechnu?
Anebo mám poslouchat tomu, co tatínek říká?
On říká..
Two's a party but three is a crowd
My daddy told me that three's not allowed
But am I sinning if I walk into a room
With the scent of evil doom
I think I'll listen to my daddy today.
Dva jsou skupina, ale tři jsou dav.
Můj tatínek mi říkal, že tři nejsou dovolené.
Ale hřeším, když vcházím do místnosti
s pachem zkázy?
Myslím, že dnes poslechnu svého tatínka.
Now my daddy he's an honest man
He tries to teach me what a daddy can
He's always said "You need to understand,
"That two is a party but three's out of hand boy!"
Tak, můj tatínek je poctivý muž.
Snaží se mě naučit to, co tatínek může.
Vždy říká: "Musíš pochopit,
že dva jsou skupina, ale tři jsou víc, než jedna ruka zvládne, chlapče!"
Two's a party but three is a crowd
My daddy told me that three aren't allowed
But I sinning if I walk into a room
With the scent of evil doom
I think I'll listen to my daddy
Dva jsou skupina, ale tři jsou dav.
Můj tatínek mi říkal, že tři nejsou dovolené.
Ale hřeším, když vcházím do místnosti
s pachem zkázy?
Myslím, dnes že poslechnu svého tatínka.
My daddy! Oh my daddy!
Yeah my daddy warned me not to play
I think I'll listen to my daddy today
Můj tatínek! Oh můj tatínek!
Yeah, můj tatínek mě varoval, ať nehraji.
Myslím, že dnes poslechnu svého tatínka.
Two's a party but three is a crowd (4x) Dva jsou skupina, ale tři jsou dav. (4x)

Text pridala Wrii

Video přidala Wrii

Preklad pridala Wrii

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.