Playlisty Pokec
Reklama

Your Obedient Servant - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
How does Hamilton
An arrogant
Immigrant, orphan
Bastard, whoreson
Somehow endorse
Thomas Jefferson, his enemy
A man he’s despised since the beginning
Just to keep me from winning?
I wanna be in the room where it happens—
[BURR]
Jak mohl Hamilton,
Arogantní
Imigrant, sirotek
Parchant, syn děvky
Nějak podpořit
Thomase Jeffersona, svého nepřítele
Muže, jímž pohrdal už od začátku
Jen aby zabránil ve výhře mě?
Chci být v místnosti, kde se to odehrává-
[BURR AND COMPANY]
The room where it happens
The room where it happens
[BURR & SPOLEČNOST]
Místnosti, kde se to odehrává
Místnosti, kde se to odehrává
[BURR]
You’ve kept me from—
[BURR]
Držel jsi mě od-
[BURR AND COMPANY]
The room where it happens
[BURR & SPOLEČNOST]
Místnosti, kde se to odehrává
[BURR]
For the last time
[BURR]
Naposledy
Dear Alexander: Drahý Alexandře:
I am slow to anger
But I toe the line
As I reckon with the effects
Of your life on mine
I look back on where I failed
And in every place I checked
The only common thread has been your disrespect
Now you call me “amoral,”
A “dangerous disgrace,”
If you’ve got something to say
Name a time and place
Face to face
Můj vztek přichází opožděně
Ale došel jsem na hranici
Jak si uvědomuji účinky
Tvého života na můj
Při pohledu na to, kde všude jsem selhal
Pokaždé jsem si uvědomil,
Že jedinou společnou hrozbou byla tvá neúcta
Teď o mě tvrdíš, že jsem "nemorální,"
"Nebezpečné zostuzení,"
Pokud mi máš co říct,
Řekni si čas a místo,
Z očí do očí
I have the honor to be Your Obedient Servant
A dot Burr
Je mi ctí být Tvým Poslušným Služebníkem
A. Burr
[HAMILTON]
Mr. Vice President:
[HAMILTON]
Pane vice-prezidente:
I am not the reason no one trusts you
No one knows what you believe
I will not equivocate on my opinion
I have always worn it on my sleeve
Even if I said what you think I said
You would need to cite a more specific grievance
Here’s an itemized list of thirty years of disagreements
Nejsem příčinou toho, že ti nikdo nevěří
Nikdo neví, čemu věříš
Nebudu svůj názor sdělovat vyhýbavě
Nikdy jsem se tím netajil
I pokud jsem řekl to, co si myslíš, že jsem řekl,
Musíš uvést přesnější stížnost
Zde přikládám list, na kterém je rozepsáno třicet let neshod
[BURR]
Sweet Jesus
[BURR]
Dobrý Bože
[HAMILTON]
Hey, I have not been shy
I am just a guy in the public eye
Tryin’ to do my best for our republic
I don’t wanna fight
But I won’t apologize for doing what’s right
[HAMILTON]
Hej, nikdy jsem nebyl stydlivka
Jsem jenom chlap na očích veřejnosti
Snažím se pro naši republiku dělat to, co je nejlepší
Nechci se hádat
Ale nebudu se omlouvat za to, že dělám správnou věc
I have the honor to be Your Obedient Servant
A dot Ham
Je mi ctí být Tvým Poslušným Služebníkem
A. Ham
[BURR]
Careful how you proceed, good man
Intemperate indeed, good man
Answer for the accusations I lay at your feet or
Prepare to bleed, good man
[BURR]
Opatrně s tím, jak budeš pokračovat, dobrý muži
Vskutku drsné, dobrý muži
Zodpovídej se z obvinění, která před tebe stavím,
Připrav se krvácet, dobrý muži
[HAMILTON]
Burr, your grievance is legitimate
I stand by what I said, every bit of it
You stand only for yourself
It’s what you do
I can’t apologize because it’s true
[HAMILTON]
Burre, tvé rozhořčení je oprávněné
Stojím si za tím, co jsem řekl, za každým slovem
Staráš se jen sám od sebe
Takový prostě jsi,
Nemohu se omluvit, jelikož je to pravda
[BURR]
Then stand, Alexander
Weehawken. Dawn
Guns. Drawn
[BURR]
Tak tedy zaujmi stanovisko, Alexandře
Weehawken. Za úsvitu
Pistole. Taseny
[HAMILTON]
You’re on
[HAMILTON]
Platí
[BURR AND HAMILTON]
I have the honor to be Your Obedient Servant
[BURR & HAMILTON]
Je mi ctí být Tvým Poslušným Služebníkem
[HAMILTON]
A dot Ham
[HAMILTON]
A. Ham
[BURR]
A dot Burr
[BURR]
A. Burr

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.