Playlisty Pokec
Reklama

You'll Be Back - text, preklad

playlist Playlist
You say
The price of my love’s not a price that you’re willing to pay
You cry
In your tea which you hurl in the sea when you see me go by
Why so sad?
Remember we made an arrangement when you went away
Now you’re making me mad
Remember, despite our estrangement, I’m your man
You’ll be back, soon you’ll see
You’ll remember you belong to me
You’ll be back, time will tell
You’ll remember that I served you well
Oceans rise, empires fall
We have seen each other through it all
And when push comes to shove
I will send a fully armed battalion to remind you of my love!
Vravíte
že nieste ochotný zaplatiť cenu mojej lásky
Plačete
do svojho čaju ktorý aj tak hádžete do mora keď ma vidíte prichádzať
Prečo ste tak smutne?
Pamätajte uzavreli sme dohodu keď ste išli preč
Teraz ma štveš
Pamätaj že napriek našej vzdialenosti, som tvoj pán
Prídeš späť, veď čoskoro uvidíš
Pamätaj že patríš mne
Prídeš späť, len čas ukáže
spomenieš si že som ti slúžil dobre
Oceány sa búria, ríše sa rúcajú
Všetci sme to už videli
a keď prejde moja trpezlivosť
pošlem ozbrojený prápor ako pripomienku mojej lásky!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da…

Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da…
You say our love is draining and you can’t go on
You’ll be the one complaining when I am gone...
And no, don’t change the subject
Cuz you’re my favorite subject
My sweet, submissive subject
My loyal, royal subject
Forever and ever and ever and ever and ever…

Vravíte že naša láska vás opúšťa a nemôžte už pokračovať
Vy si budete sťažovať keď budem preč
A nie, nemente tému
Pretože ste mojou obľúbenou témou
Mojou milou, poslušnou témou
Mojou oddanou, kráľovskou témou
Už vždy a navždy a navždy a navždy a navždy
You’ll be back like before
I will fight the fight and win the war
For your love, for your praise
And I’ll love you till my dying days
When you’re gone, I’ll go mad
So don’t throw away this thing we had
Cuz when push comes to shove
I will kill your friends and family to remind you of my love

Vrátiš sa späť ako aj predtým
Budem bojovať v boji a vyhrám vojnu
Kvôli tvojej láske, kvôli tvojej chvále
A budem ťa milovať kým nezomriem
Keď budeš preč, budem naštvaný
Tak nezahadzuj to čo máme
Pretože keď prejde moja trpezlivosť
zabijem tvojich priateľov a rodinu aby som ti pripomenul moju lásku!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat—
Everybody!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat—
Všetci!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da da da da
Dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da
Da da dat dat da ya da!
Da da da dat da dat da da da da ya da da da da
Dat dat da ya da!

Text pridala monchinella

Videa přidali Teri_24, monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.