Playlisty Pokec
Reklama

Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story - text, preklad

playlist Playlist
[WASHINGTON]
Let me tell you what I wish I’d known
When I was young and dreamed of glory
You have no control:
WAHINGTION
Poviem vám niečo čo by som rád vedel
keď som bol mladý a snil o sláve
Nemáš kontrolu:
[WASHINGTON AND COMPANY]
Who lives
Who dies
Who tells your story?
WASHINGTION A SPOLOČNOSŤ
Kto prežije
Kto zomrie
Kto rozpovie tvoj príbeh?
[BURR]
President Jefferson:
BURR
Prezident Jefferson
[JEFFERSON]
I’ll give him this: his financial system is a
Work of genius. I couldn’t undo it if I tried
And I tried
JEFFERSON
Uznávam: jeho finančný systém je
geniálny. Nedokázal by som to spraviť ani keby som sa pokúsil, a ja som sa pokúsil
[WASHINGTON AND COMPANY]
Who lives
Who dies
Who tells your story?
WASHINGTON A SPOLOČNOSŤ
Kto prežije
Kto zomrie
Kto rozpovie tvoj príbeh?
[BURR]
President Madison:
BURR
Prezident Madison:
[MADISON]
He took our country from bankruptcy to prosperity
I hate to admit it, but he doesn’t get enough credit
For all the credit he gave us
MADISON
Krajinu vyviedol z korupcie a začala prosperovať
Nerád to priznávam ale nebol podpísaný pod
všetkým čo pre túto krajinu spravil
[WASHINGTON AND COMPANY]
Who lives
Who dies
Who tells your story?
[ANGELICA]
Every other founding father's story gets told
Every other founding father gets to grow old
WASHINGTION A SPOLOČNOSŤ
Kto prežije
Kto zomrie
Kto rozpovie tvoj príbeh?
[BURR]
But when you’re gone, who remembers your name?
Who keeps your flame?
ANGELICA
Každý druhý príbeh o otcovi Ameriky sa rozpovie
Každý druhý príbeh o otcovi Ameriky zostarne
[BURR AND MEN]
Who tells your story?
BURR
Ale keď budeš preč, kto si bude pamätať tvoje meno?
Kto udrží tvoj plameň?
Who tells your story?
[ANGELICA AND WOMEN]
Who tells your story?
Your story?

BURR A MUŽI
Kto rozpovie tvoj príbeh?
[WOMEN]
Eliza
Kto rozpovie tvoj príbeh?
[ELIZA]
I put myself back in the narrative
ANGELICA A ŽENY
Kto rozpovie tvoj príbeh?
Tvoj príbeh?
[WOMEN]
Eliza
ŽENY
Eliza
[ELIZA]
I stop wasting time on tears
I live another fifty years
It’s not enough
ELIZA
Stala som sa opäť rozprávačkou
[COMPANY]
Eliza
ŽENY
Eliza
[ELIZA]
I interview every soldier who fought by your side
ELIZA
Prestala som mrhať čas plačom
Žila som ďalších 50 rokov
To nieje dosť
[MULLIGAN/LAFAYETTE/LAURENS]
She tells our story
SPOLOČNOSŤ
Eliza
[ELIZA]
I try to make sense of your thousands of pages of writings
You really do write like you’re running out of—
ELIZA
Rozprávala som sa s každým vojakom kto bojoval po tvojom boku
[ELIZA AND COMPANY]
Time
MULLIGAN/LAFAYATTE/LAURENS
Povie tvoj príbeh
[ELIZA]
I rely on—
ELIZA
Snažila som sa pochopiť 1000 strán tvojich zápiskov
Naozaj píšeš akoby ti dochádzal
[ELIZA AND ANGELICA]
Angelica
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
Čas
[ELIZA]
While she’s alive—
ELIZA
Spolieham sa na
[ELIZA AND ANGELICA]
We tell your story
ELIZA A ANGELICA
Angelicu
[ELIZA]
She is buried in Trinity Church
ELIZA
Pokým žije
[ELIZA AND ANGELICA]
Near you
ELIZA A ANGELICA
Rozprávame tvoj príbeh
[ELIZA]
When I needed her most, she was right on—
ELIZA
Je pochovaná v kostole svätej Trojice
[ELIZA AND COMPANY]
Time
ELIZA A ANGELICA
Pri tebe
[ELIZA]
And I’m still not through
I ask myself, “What would you do if you had more—”
ELIZA
Keď som ju potrebovala najviac, vždy tu bola na
[ELIZA AND COMPANY]
Time
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
Čas
[ELIZA]
The Lord, in his kindness
He gives me what you always wanted
He gives me more—
ELIZA
A stále som sa z toho nedostala
Pýtam sa sebe "Čo by si robil keby si mal viac -"
[ELIZA AND COMPANY]
Time
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
Času?
[ELIZA]
I raise funds in D.C. for the Washington Monument
ELIZA
Pán vo svojej milosti
Dal mi po čom si vždy túžil
Dal mi viac
[WASHINGTON]
She tells my story
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
Času
[ELIZA]
I speak out against slavery
You could have done so much more if you only had—
ELIZA
Získavala som peniaze v D.C. pre Washingtonov pamätník
[ELIZA AND COMPANY]
Time
WASHINGTION
Rozpráva môj príbeh
[ELIZA]
And when my time is up, have I done enough?
ELIZA
Postavila som sa proti otroctvu
Mohol si urobiť o mnoho viac ak by si mal viac
[ELIZA]
Will they tell our story? [COMPANY]
Will they tell your story?
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
času
[ELIZA]
Oh. Can I show you what I’m proudest of?
ELIZA
A keď sa môj čas naplní, urobila som dosť?
[COMPANY]
The orphanage
ELIZA
Budú rozprávať tvoj príbeh?
SPOLOČNOSŤ
Budú rozprávať tvoj príbeh?
[ELIZA]
I established the first private orphanage in New York City
ELIZA
Oh, môžem ti ukázať na čo som najviac hrdá?
[COMPANY]
The orphanage
SPOLOČNOSŤ
Detský domov!
[ELIZA]
I help to raise hundreds of children
I get to see them growing up
ELIZA
Založila som prvý súkromný detský domov v New Yorku
[COMPANY]
The orphanage
SPOLOŠNOSŤ
Detský domov
[ELIZA]
In their eyes I see you, Alexander
I see you every—
ELIZA
Pomohla som vychovať stovky detí
Mala som šancu ich vidieť vyrastať
[ELIZA AND COMPANY]
Time
SPOLOŠNOSŤ
Detský domov
[ELIZA]
And when my time is up
Have I done enough?
Will they tell my story?
ELIZA
Vidím ťa v ich očiach, Alexander
Vidím ťa
[COMPANY]
Will they tell your story?
ELIZA A SPOLOČNOSŤ
Vždy
[ELIZA]
Oh, I can’t wait to see you again
It’s only a matter of—
ELIZA
A keď sa môj čas naplní
urobila som dosť?
Budú rozprávať môj príbeh?
[ELIZA AND COMPANY]
Time
SPOLOČNOSŤ
Budú rozprávať tvoj príbeh?
[COMPANY]
Will they tell your story?
ELIZA
Oh, Nemôžem sa dočkať toho keď ťa znovu uvidím
Záleží to len na
Who lives, who dies, who tells your story? ELIZA A SPOLOČNOSŤ
čase
Will they tell your story? SPOLOČNOSŤ
Budú rozprávať tvoj príbeh?
Who lives, who dies—
[COMPANY]
Time…
Kto prežije, kto zomrie, kto rozpráva tvoj príbeh?

Time…
Budú rozprávať tvoj príbeh?
Time... Kto prežije, kto zomrie-
[FULL COMPANY]
Who tells your story?
SPOLOČNOSŤ

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Preklad opravila monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.