Playlisty Pokec
Reklama

Washington On Your Side - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side
[BURR]
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně
[JEFFERSON]
Ev’ry action has its equal, opposite reactions
Thanks to Hamilton, our cab’net’s fractured into factions
Try not to crack under the stress, we’re breaking down like fractions
We smack each other in the press, and we don’t print retractions
I get no satisfaction witnessing his fits of passion
The way he primps and preens and dresses like the pits of fashion
Our poorest citizens, our farmers, live ration to ration
As Wall Street robs ‘em blind in search of chips to cash in
This prick is askin’ for someone to bring him to task
Somebody gimme some dirt on this vacuous mass so we can at last unmask him
I’ll pull the trigger on him, someone load the gun and cock it
While we were all watching, he got Washington in his pocket
[JEFFERSON]
Každá akce vyvolává stejně velkou opačnou reakci
Díky Hamiltonovi se naše vláda rozpadá na frakce
Snaží se neprasknou pod vším tím stresem, boříme se jako úlomky
Pomlouváme jeden druhého v tisku, nestahujeme své nároky
Nijak mě neuspokojuje svědčit jeho záchvatům vášně
To, jak se parádí a obléká se jako módní jáma
Naši nejchudší občané, naši farmáři, žijí od výplaty k výplatě
Jelikož je Wall Street slepě okrádá, zatímco oni se snaží prodávat bramborové hranolky
Ten vůl si říká o to, aby ho někdo navrátil jeho úkolu
Někdo mi na tuhle dutou hlavu najděte nějakou špínu, abychom ho mohli alespoň odmaskovat
Zmáčknu spoušť, když mi někdo podá nabitou zbraň
Zatímco jsem se všichni koukali, on dostal Washingtona do své kapsy
[JEFFERSON AND BURR]
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side
[JEFFERSON & BURR]
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně
Look back at the Bill of Rights Podívejte se na Listinu Práv
[MADISON]
Which I wrote
[MADISON]
Kterou jsem napsal já

The ink hasn’t dried
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side

Inkoust ještě nezaschnul
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně
[MADISON]
So he’s doubled the size of the government
Wasn’t the trouble with much of our previous government size?
[MADISON]
Takže zdvojnásobil velikost vlády
Co bylo špatného na předchozí velikosti naší vlády?
[BURR]
Look in his eyes!
[BURR]
Podívejte se mu do očí!
[JEFFERSON]
See how he lies
[JEFFERSON]
Vidíte, jak lže?
[MADISON]
Follow the scent of his enterprise
[MADISON]
Následujte pach jeho podnikavosti
[JEFFERSON]
Centralizing national credit
And making American credit competitive
[JEFFERSON]
Centralizuje národní kredit
A činí americký kredit soutěživým
[MADISON]
If we don’t stop it we aid and abet it
[MADISON]
Pokud to nezastavíme, tak tomu napomáháme a podporujeme
[JEFFERSON]
I have to resign
[JEFFERSON]
Musím rezignovat
[MADISON]
Somebody has to stand up for the South!
[MADISON]
Někdo se musí postavit za Jih!
[BURR]
Somebody has to stand up to his mouth!
[BURR]
Někdo se musí postavit jeho puse!
[JEFFERSON]
If there’s a fire you’re trying to douse
[JEFFERSON]
Pokud se snažíte uhasit požár
[MADISON AND JEFFERSON]
You can’t put it out from inside the house
[MADISON & JEFFERSON]
Tak zevnitř se vám to nepodaří
[JEFFERSON]
I’m in the cabinet. I am complicit in
Watching him grabbin’ at power and kiss it
If Washington isn’t gon’ listen
To disciplined dissidents, this is the difference:
This kid is out!
[JEFFERSON]
Já jsem ve vládě. Nesu na tom spoluvinu
Dívám se, jak se natahuje po té moci a líbá ji
Pokud Washington nebude poslouchat
Disciplinované disidenty, změníme to samy:
Ten kluk je venku!
[MADISON / BURR/JEFFERSON]
Oh!
This immigrant isn’t somebody we chose
Oh!
This immigrant’s keeping us all on our toes
Oh!
Let’s show these Federalists who they’re up against!
Oh!
[MADISON/BURR/JEFFERSON]
Oh!
Tohohle imigranta jsme si přece nevybrali
Oh!
Tenhle imigrant nás nechává s ušima nastraženýma
Oh!
Pojďme těm Federalistům ukázat, proti komu tu stojí
Oh!
[JEFFERSON / MADISON]
Southern motherfuckin’—
[JEFFERSON/MADISON]
Severský zkurvení-
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
Democratic-Republicans!
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Demokratičtí-republikáni!
[JEFFERSON / MADISON/BURR/ENSEMBLE]
Oh!
[JEFFERSON/MADISON/ BURR/SBOR]
Oh!
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
Let’s follow the money and see where it goes
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Sledujme ty peníze a uvidíme, kam jdou
[ENSEMBLE]
Oh!
[SBOR]
Oh!
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
Because every second the Treasury grows
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Protože naše finance každou chvílí rostou
[ENSEMBLE]
Oh!
[SBOR]
Oh!
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
If we follow the money and see where it leads
Get in the weeds, look for the seeds of
Hamilton’s misdeeds
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Pokud budeme sledovat ty peníze kam nás povedou
Dostaneme se k plevelu, najdeme semínka
Hamiltonových přestupků
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
It must be nice. It must be nice
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Musí být pěkné, musí být pěkné
[MADISON]
Follow the money and see where it goes
[MADISON]
Sledovat ty peníze a vidět, kam jdou
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
It must be nice. It must be nice
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Musí být pěkné, musí být pěkné
[JEFFERSON]
The emperor has no clothes
[JEFFERSON]
Císař je úplně obnažený
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
We won’t be invisible. We won’t be denied
Still
It must be nice, it must be nice to have
Washington on your side
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Nebudeme neviditelní. Nebude nám odpíráno
Ale i tak
Musí být pěkné, musí být pěkné
Mít Washingtona na své straně

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.