Playlisty Pokec
Reklama

Wait For It - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
Theodosia writes me a letter every day
I'm keeping the bed warm while her husband is away
He's on the British side in Georgia
He's trying to keep the colonies in line
But he can keep all of Georgia
Theodosia, she's mine
BURR
Theodosia mi píše listy každý deň
Zahrievam posteľ kým je jej manžel preč
Je na britskej strane v Georgií
Snaží sa usporiadať kolónie
Môže si nechať celú Georgiu
Theodosia, ona je moja
Love doesn't discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep loving anyway
We laugh and we cry
And we break
And we make our mistakes
And if there's a reason I'm by her side
When so many have tried
Then I'm willing to wait for it
I'm willing to wait for it
Láska nediskriminuje
medzi hriešnikmi
a svätými
Oberá to a oberá to a oberá to
a my sa aj tak milujeme
Smejeme sa a plačeme
a odchádzame
a robíme chyby
a ak je nejaký dôvod tak som na jej strane
keď veľa sa snažilo
potom som ochotný počkať na to
Som ochotný si na to počkať
[BURR]
My grandfather was a fire and brimstone preacher
[MEN]
Preacher, preacher
Preacher
BURR
Môj starý otec bol ohňom a učiteľom ohňa
But there are things that the
Homilies and hymns won't teach ya
[MEN]
Teach ya, teach ya, teach ya
Ale sú veci ktoré kázne a hymny ťa nenaučia
My mother was a genius
[WOMEN]
Genius
Moja matka bola geniálna
My father commanded respect
[MEN]
Respect, respect
Môj otec vyžadoval rešpekt
When they died they left no instructions
Just a legacy to protect
Keď zomreli nezanechali žiadne pokyny
len dedičstvo ochrany
[BURR/ENSEMBLE]
Death doesn’t discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep living anyway
We rise and we fall
And we break
And we make our mistakes
And if there’s a reason I’m still alive
When everyone who loves me has died
I’m willing to wait for it
I’m willing to wait for it
MUŽI
Učiteľ, užiteľ
kazateľ
Wait for it
Naučí ťa, naučí ťa, naučí ťa
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
rešpekt, rešpekt
[BURR]
I am the one thing in life I can control
ŽENY
Geniálna
BURR/ENSEMBLE
Smrť nediskriminuje
medzi hriešnikmi
a svútými
oberá oberá a oberá
a my žijeme ďalej
Stúpame a padáme
a zlyhávame
a robíme chyby
a ak je dôvod prečo som ešte nažive
keď všetci ktorí ma ľúbili zomrú
som ochotný si na to počkať
som ochotný si na to počkať
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Počkať si
[BURR]
I am inimitable
I am an original
ZBOR
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
BURR
Som jedinou vecou ktorú dokážem vo svojom živote kontrolovať
[BURR]
I’m not falling behind or running late
ZBOR
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
BURR
Som jedinečný
Som originál
[BURR]
I’m not standing still
I am lying in wait
SÚBOR
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
[ENSEMBLE]
Wait
Wait
Wait
BURR
Nespadnem na tem ani neprídem neskoro
[BURR]
Hamilton faces an endless uphill climb
SÚBOR
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
Počkať si na to
[ENSEMBLE]
Climb
Climb
Climb
BURR
Nezostanem stáť
Ležím a čakám
[BURR]
He has something to prove
He has nothing to lose
SÚBOR
Čakaj
čakaj
čakaj
[ENSEMBLE]
Lose
Lose
Lose
Lose
BURR
Hamilton čelí nekonečnúmu výstupu
[BURR]
Hamilton’s pace is relentless
He wastes no time
SÚBOR
Stúpaj
Stúpaj
Stúpaj
[ENSEMBLE]
Time
Time
Time
BURR
Má čo dokázať
Nemá čo stratiť
[BURR]
What is it like in his shoes?
SÚBOR
Stratiť
Stratiť
Stratiť
Hamilton doesn’t hesitate
He exhibits no restraint
He takes and he takes and he takes
And he keeps winning anyway
He changes the game
He plays and he raises the stakes
And if there’s a reason
He seems to thrive when so few survive, then Goddamnit—
BURR
Hamiltonové tempo je neúprosné
Nemrhá časom
[BURR]
I'm willing to wait for it
SÚBOR
Časom
Časom
Časom
I'm willing to wait for it... BURR
Aké je to v jeho topánkach?
Life doesn't discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
Hamilton neváha
Vystavuje sa a nezdržiava
Berie, berie, berie
a naďalej vyhráva
Mení hru
Hrá a zvyšuje stávky
A ak tam je dôvod
Zdá sa že mu prospieva keď pár prežije, tak do boha
We rise
We fall
BURR
Som ochotný si počkať
And if there's a reason I'm still alive
When so many have died
Then I'm willin' to—
[COMPANY]
I'm willing to wait for it
Wait for it
Wait for...
I'm willing to—
Som ochotný si počkať
Life doesn't discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep living anyway
We rise and we fall and we break
And we make our mistakes
And if there's a reason I'm still alive
When so many have died
Then I'm willin' to—
Život nediskrimunuje
Medzi hriešnikmi a svätými
Berie berie a berie
[BURR]
Wait for it...
Stúpame
Padáme
Wait for it...
[WOMEN]
Wait for it...
Ak je dôvod prečo som ešte stále nažive
keď ich už toľko zomrelo
Tak som si ochotný

Wait for it...
ZBOR
Som ochotný si naň počkať
Počkať si na to
Počkať si na
Som ochotný
Wait for it... Život nediskrimunuje
Medzi hriešnikmi a svätými
Berie, berie a berie
A my žjeme ďalej
Stúpame, padáme, zlyhávame
Robíme chyby
A ak je dôvod na to že som ešte stále nažive
Keď ich už toľko zomrelo
Tak som si ochotný naň
Wait for it... BURR
Počkať
Wait for it... Počkať si naň
[MEN]
Wait for it...

ŽENY
Wait for it... Počkať si naň
Wait for it... Počkať si naň
Wait for it... Počkať si naň
Wait... Počkať si naň

Text pridala monchinella

Text opravila Yalka

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.