Playlisty Pokec
Reklama

The Story of Tonight (Reprise) - text, preklad

playlist Playlist
[LAURENS]
I may not live to see our glory!
[MULLIGAN/LAFAYETTE]
I may not live to see our glory!
LAURENS
Možno sa nedožijem toho aby som videl našu slávu
MULLIGAN/LAFAYETTE
Možno sa nedožijem toho aby som videl našu slávu
[LAURENS]
But I’ve seen wonders great and small
LAURENS
Ale videl som už veľké aj malé zázraky
[MULLIGAN/LAFAYETTE]
I’ve seen wonders great and small
MULLIGAN/LAFAYATTE
Videl som veľké aj malé zázraky
[LAURENS]
‘Cause if the tomcat can get married
LAURENS
Lebo ak sa kocúr môže zosobášiť
[MULLIGAN/LAFAYETTE]
If Alexander can get married—
[LAURENS]
There’s hope for our ass, after all!
MULLIGAN/LAFAYATTE
Ak sa Alexander môže zosobášiť
LAURENS
Je to nádej aj pre nás!
[LAFAYETTE]
Raise a glass to freedom
LAFAYETTE
Pozdvihnite pohár za slobodu
[LAURENS/MULLIGAN]
Hey!
Something you will never see again!
LAURENS/MULLIGAN
Hey!
Niečo čo už nikdy neuvidíš!
[MULLIGAN]
No matter what she tells you
MULLIGAN
Nezáleží na tom čo ti povie
[LAFAYETTE]
Let’s have another round tonight!
LAFAYETTE
Dajme si ešte jedno kolo dnes večer
[LAURENS]
Raise a glass to the four of us!
LAURENS
Pripime si na nás štyroch
[LAFAYETTE/HAMILTON]
Ho!
LAFAYETTE/HAMILTON
Ho!
[MULLIGAN]
To the newly not poor of us!
Woo!
MULLIGAN
Na nás nie chudobných
Woo!
[LAFAYETTE]
We’ll tell the story of tonight
LAFAYETTE
Budeme rozprávať príbeh tohto večera
[LAURENS]
Let’s have another round—
LALURENS
Dajme si ešte jedno kolo
[HAMILTON]
Well, if it isn’t Aaron Burr
HAMILTON
Dobre, ak to nieje Aaron BUrr
[BURR]
Sir!
BURR
Pane!
[HAMILTON]
I didn’t think that you would make it
HAMILTON
Nemyslel som že sa vám to podarí
[BURR]
To be sure
BURR
Tým si buďte istý
[MULLIGAN/LAFAYETTE]
Burr!
MULLIGAN/LAFAYETTE
Burr!
[BURR]
I came to say congratulations
BURR
Prišiel som vám pogratulovať
[MULLIGAN]
Spit a verse, Burr!
MULLIGAN
Vypľuj tie verše Burr!
[BURR]
I see the whole gang is here
BURR
Vidím že je tu celý gang
[LAFAYETTE]
You are the worst, Burr!
LAFAYETTE
Si najhorší Burr!
[HAMILTON]
Ignore them. Congrats to you, Lieutenant Colonel
I wish I had your command instead of manning George’s journal
HAMILTON
Ignorujte ho. Gratulujem tebe, Lieutenant Colone!
Prajem si aby som mal tvoje povolanie namiesto Georgovho denníky
[BURR]
No, you don’t
BURR
Nie, to nie
[HAMILTON]
Yes, I do
HAMILTON
Áno, ale áno
[BURR]
Now, be sensible
From what I hear, you’ve made yourself indispensable
BURR
Teraz buď citlivý
Z toho čo som počul, stal si sa
nepostrádateľným
[LAURENS]
Well, well, I heard
You’ve got a special someone on the side, Burr
LAURENS
Dobre teda počul som
Máš niekoho špeciálneho na tvojej strane Burr
[HAMILTON]
Is that so?
HAMILTON
Je to pravda?
[LAURENS]
What are you tryin’ to hide, Burr?
LAURENS
Čo sa snažíš schovať, Burr?
[BURR]
I should go
BURR
Mal by som ísť
[HAMILTON]
No, these guys should go
LAFAYETTE
Čože?
[LAFAYETTE]
What?
LAURENS
Nie!
[LAURENS]
No!
HAMILTON
Nechaj náš
[HAMILTON]
Leave us alone
MULLIGAN
Chlap
[MULLIGAN]
Man…
HAMILTON
To je v poriadku, Burr. Prajem si aby si priviedol
to dievča so sebou, Burr.
[HAMILTON]
It’s alright, Burr. I wish you’d brought this girl with you tonight, Burr
BURR
To je veľmi milé, ale obávam sa že je to proti predpisom, pane.
[BURR]
You’re very kind, but I’m afraid it’s unlawful, sir
HAMILTON
Čo tým myslíš?
[HAMILTON]
What do you mean?
BURR
Je vydatá
[BURR]
She’s married
HAMILTON
Chápem
[HAMILTON]
I see
BURR
Je vydatá za britského kancelára
[BURR]
She’s married to a British officer
HAMILTON
Do riti
[HAMILTON]
Oh shit…
BURR
Gratulujem opäť, Alexander. Usmievaj sa častejšie
Uvidíme sa z druhej strany vojny
[BURR]
Congrats again, Alexander. Smile more
I’ll see you on the other side of the war

HAMILTON
Nikdy ti neporozumiem
Ak miluješ túto ženu, choď si po ňu! Na čo
čakáš?
[HAMILTON]
I will never understand you
If you love this woman, go get her! What are you waiting for?
BURR
Uvidíme sa z druhej strany vojny
[BURR]
I’ll see you on the other side of the war
HAMILTON
Uvidíme sa z druhej strany vojny
[HAMILTON]
I’ll see you on the other side of the war

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.