Playlisty Pokec
Reklama

The Schuyler Sisters - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
There’s nothing rich folks love more
Than going downtown and slummin’ it with the poor
They pull up in their carriages and gawk
At the students in the common
Just to watch them talk
Take Philip Schuyler: the man is loaded
Uh-oh, but little does he know that
His daughters, Peggy, Angelica, Eliza
Sneak into the city just to watch all the guys at—
BURR
Nič nemilujú boháči tak ako
chodenie do centra a tráviť čas so spodinou
Prídu vo svojich kočiaroch a civia
na obyčajných študentov
Len aby ich videli rozprávať
Napríklad Philip Schuyler: ten chlap je naložený
Uh-oh, ale ani len netuší že
jeho dcéry, Peggy, Angelica, Eliza
sa vkrádajú do mesta aby videli chlapov
SPOLOČNOSŤ
Makať, makať
[COMPANY]
Work, work!
ANGELICA
Angelica
[ANGELICA]
Angelica!
SPOLOČNOSŤ
Makať, makať
[COMPANY]
Work, work!
ELIZA
Eliza
[ELIZA]
Eliza!
PEGGY
A Peggy
[PEGGY]
And Peggy!
SPOLOČNOSŤ
Makať, makať
Sestry Schuylerové
[COMPANY]
Work, work!
The Schuyler sisters!

ANGELICA
Angelica
[ANGELICA]
Angelica!
PEGGY
Peggy
[PEGGY]
Peggy!
ELIZA
Eliza
[ELIZA]
Eliza!
SPOLOČNOSŤ
Makaj!
[COMPANY]
Work!
PEGGY
Ocko povedal že máme byť do zotmenia doma
[PEGGY]
Daddy said to be home by sundown
ANGELICA
Ocko o tom nemusí vedieť
[ANGELICA]
Daddy doesn’t need to know
PEGGY
Ocko vravel aby sme nechodili do centra
[PEGGY]
Daddy said not to go downtown
ELIZA
Ako vravím, ty nemusíš
[ELIZA]
Like I said, you’re free to go
ANGELICA
Ale- obzri sa navôkol
revolúcia začína v New Yorku
[ANGELICA]
But—look around, look around, the
Revolution’s happening in New York
ELIZA/PEGGY
New York
[ELIZA/PEGGY]
New York
SPOLOČNOSŤ
Angelica
[COMPANY]
Angelica
SESTRY SCHUYLEROVE A SPOLOČNOSŤ
Makaj!
[SCHUYLER SISTERS AND COMPANY]
Work!
PEGGY
Už je dosť zlé že ocko chce ísť do vojny
[PEGGY]
It’s bad enough daddy wants to go to war
ELIZA
Ľudia kričia v uliciach
[ELIZA]
People shouting in the square
PEGGY
Je dosť zlé že na našich brehoch bude násilie
[PEGGY]
It’s bad enough there’ll be violence on our shore
ANGELICA
Nové nápady sú vo vzduchu
[ANGELICA]
New ideas in the air
ANGELICA A MUŽI
Obzri sa obzri sa
[ANGELICA AND MALE ENSEMBLE]
Look around, look around—
ELIZA
Angelica, pripomeň mi čo to hľadáme?
[ELIZA]
Angelica, remind me what we’re looking for…
MUŽI
Hľadá mňa!
[ALL MEN]
She’s lookin’ for me!
ANGELICA
Eliza hľadám niekoho komu to myslí
Hľadám niekoho komu to myslí
Hľadám niekoho komu to myslí
Whooooaaa!
[ANGELICA]
Eliza, I’m lookin’ for a mind at work
I’m lookin’ for a mind at work!
I’m lookin’ for a mind at work!
Whooaaaaa!
ELIZA/ANGELICA/PEGGY
WHoooaa
Makaj
SPOLOČNOSŤ
Makaj, makaj
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
Whooaaaaa!
Work!
Makaj, makaj
Makaj, makaj
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work!

Makaj!
[BURR]
Wooh! There’s nothin’ like summer in the city
Someone in a rush next to someone lookin’ pretty
Excuse me, miss, I know it’s not funny
But your perfume smells like your daddy’s got money
Why you slummin’ in the city in your fancy heels
You searchin for an urchin who can give you ideals?
BURR
Wooh! Nič sa nevyrovná letnému mestu
Niekto sa ponáhľa popri niekom tak krásnom
Prepáčte, slečna, viem že to nieje vtipné
ale váš parfém vonia po peniazoch vášho otca
Prečo sa tu prechádzate vo svojich drahých opätkoch
Hľadáte snáď šibala ktorý vám dá ideály?
[ANGELICA]
Burr, you disgust me
ANGELICA
Burr, znechucujete ma
[BURR]
Ah, so you’ve discussed me
I’m a trust fund, baby, you can trust me!
BURR
Ah, tak si o mne už hovorila
Stojím fakt za to, zlato, mne môžeš veriť
[ANGELICA]
I’ve been reading Common Sense by Thomas Paine
So men say that I’m intense or I’m insane
You want a revolution? I want a revelation
So listen to my declaration:
ANGELICA
Čítala som Zdravý rozum od Thomasa Paine
Tak muži vravia že som buď citlivka alebo hysterka
Chceš revolúcie? Ja chcem odhalenie!
Tak si vypočuj moju deklaráciu:
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
“We hold these truths to be self-evident
That all men are created equal”
ELIZA/ANGELICA/PEGGY
Zastávame zrejmé pravdy
že všetci ľudia sú si rovný
[ANGELICA]
And when I meet Thomas Jefferson
ANGELICA
A keď stretnem Thomasa Jeffersona
[COMPANY]
Unh!
SPOLOČNOSŤ
Uh
[ANGELICA]
I’m ‘a compel him to include women in the sequel!
ANGELICA
Prinútim ho zahrnúť ženy v pokračovaní!
[WOMEN]
Work!
ŽENY
Makaj!
[ELIZA]
Look around, look around at how
Lucky we are to be alive right now!
ELIZA
Obzri sa, obzri sa akí
šťastní môžeme byť že žijeme práve teraz
[ELIZA/PEGGY]
Look around, look around at how
Lucky we are to be alive right now!
ELIZA/PEGGY
Obzri sa, obzri sa akí
šťastní môžeme byť že žijeme práve teraz
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
History is happening in Manhattan and we just happen to be
In the greatest city in the world!
ELIZA/ANGELICA/PEGGY
História sa píše v Manhattane a my sme sa ocitli
v najväčšom meste na svete
[SCHUYLER SISTERS AND COMPANY]
In the greatest city in the world!
SESTRY SCHUYLEROVÉ A SPOLOČNOSŤ
V najväčšom meste na svete
[ANGELICA]
Cuz I’ve been reading Common Sense by Thomas Paine
So men say that I’m intense or I’m insane
ANGELICAČítala som Zdravý rozum od Thomasa Paine
Tak muži vravia že som buď citlivka alebo hysterka
Chceš revolúcie? Ja chcem odhalenie!
Tak si vypočuj moju deklaráciu:
[ANGELICA]
You want a revolution?
I want a revelation
So listen to my declaration:
ANGELICA/ELIZA/PEGGY
Zastávame zrejmé pravdy
že všetci ľudia sú si rovný
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
We hold these truths to be self evident that all men are created equal
Whoo!
[ELIZA/PEGGY]
Look around, look around
The revolution’s happening in—
ELIZA/PEGGY
Obzri sa obzri sa
Revolúcia je práve v
New Yorku
New York
[ELIZA/PEGGY]
New York!
In New York!
ŽENY
Obzri sa
Obzri sa
[FEMALE ENSEMBLE]
Look around
Look around
At how lucky we are to be alive right now
akí šťastní môžeme byť že žijeme práve teraz
[MEN]
Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey!
MUŽI
Hej! Hej! Hej! Hej
Hej! Hej! Hej! Hej
[WOMEN]
Look around, look around the revolution’s happening
Hey! Hey!
Hey! Hey!
Hey! Hey!
Hey! Hey!
ŽENY
Obzri sa, obzri sa revolúcia začína
[FULL COMPANY]
Look around, look around at how lucky we are to be alive right now!
History is happening in Manhattan and we just happen to be
Hej! Hej!
[ALL WOMEN]
In the greatest city in the world
Hej! Hej!
[ALL MEN]
In the greatest city—
Hej! Hej!
[COMPANY]
In the greatest city in the world!
Hej! Hej!
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
SPOLOČNOSŤ
Obzri sa, obzri sa akí šťastní môžeme byť že žijeme práve teraz!
História sa píše na Manhattane a my sme sa ocitli
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
ŽENY
V najväčšom meste na svete
[ANGELICA]
Angelica!
MUŽI
V najväčšom meste
[ELIZA]
Eliza!
SPOLOČNOSŤ
V najväčšom meste na svete
[PEGGY]
And Peggy!
SPOLOČNOSŤ
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
The Schuyler sisters!
We’re looking for a mind at work!
Hey!
Hey!
Makaj, makaj!
Makaj, makaj!
[ANGELICA]
Whoa!
In the greatest
City in the world
ANGELICA
Angelica
[ELIZA/PEGGY]
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
In the greatest
ELIZA
Eliza
City in the world
[COMPANY]
In the greatest city in the world!
PEGGY
A Peggy

Text pridala monchinella

Text opravila monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Preklad opravila monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.