Playlisty Pokec
Reklama

The Reynolds Pamphlet - text, preklad

playlist Playlist
[FULL COMPANY]
The Reynolds Pamphlet
CELÉ OBSADENIE
Brožúrka o Reynoldsovej
[JEFFERSON/MADISON/ANGELICA]
Have you read this?
JEFFERSON/MADISON/ANGELICA
Už ste to čítali?
[BURR/JEFFERSON/MADISON]
Alexander Hamilton had a torrid affair
And he wrote it down right there
BURR/JEFFERSON/MADISON
AlAlexander Hamilton mal vášnivú aférku
a napísal o nej priamo tu
[MADISON]
Highlights!
MADISON
BONBÓNIKY!
[HAMILTON/JEFFERSON]
“The charge against me
Is a connection with one
James Reynolds!
For purposes of
Improper speculation
My real crime is an
Amorous connection with his wife
For a considerable time
With his knowing consent
HAMILTON/JEFFERSON
"Obvinenie proti mne
je spojitosť s
Jamesom Reynoldsom!
Za účelom aby
neboli ďalšie špekulácie
Mojím ozajstným previnením je
milostný vzťah s jeho manželkou
na istý čas
s jeho odsúhlasením
[JAMES]
James Reynolds!
JAMES
James Reynolds!
[BURR]
My real crime is an
Amorous connection with his wife
BURR
Mojím ozajstným previnením
je milostný vzťah s jeho manželkou
[MADISON/BURR/JEFFERSON]
Damn!
MADISON/BURR/JEFFERSON
Do čerta!
[HAMILTON/JEFFERSON/MADISON]
“I had frequent meetings with her
Most of them at my own house.”
HAMILTON/JEFFERSON/MADISON
Často som sa s ňom stretával
väčšinou priamo u mňa doma
[BURR]
At his own house!
BURR
V jeho vlastnom dome!
[MADISON]
At his own house!
MADISON
V jeho vlastnom dome
[DEEP VOICE]
Damn!
HLBOKÝ HLAS
Do kelu!
[HAMILTON/JEFFERSON]
“Mrs. Hamilton with our children being absent
On a visit to her father.”
HAMILTON/JEFFERSON
Pani Hamiltonová s našimi deťmi nebola doma
pretože bola na návšteve u jej otca
[MADISON/BURR]
No…
MADISON/BURR
No nie
[COMPANY]
Boooo!
SPOLOČNOSŤ
Fuuuj!
[MADISON/BURR]
Have you read this?
MADISON/BURR
Čítali ste to?
[JEFFERSON]
Well, he’s never gon’ be President now
JEFFERSON
Tak, teraz sa už nikdy nestane prezidentom
[MADISON/BURR]
Never gon’ be President now
MADISON/BURR
Nikdy nebude prezidentom
[JEFFERSON]
Well, he’s never gon’ be President now
JEFFERSON
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
[MADISON/ BURR]
Never gon’ be President now
MADISON/BURR
Nikdy nebude prezidentom
[JEFFERSON]
He’s never gon’ be President now
JEFFERSON
On nikdy nebude prezidentom
[MADISON/ BURR]
Never gon’ be President now
MADISON/BURR
Nikdy nebude prezidentom
[JEFFERSON]
That’s one less thing to worry about
JEFFERSON
O jednu starosť menej
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
That’s one less thing to worry about!
JEFFERSON/MADISON/BURR
O jednu starosť menej
[ANGELICA]
I came as soon as I heard
ANGELICA
Prišla som hneď keď som sa o tom dopočula
[JEFFERSON]
What?!
JEFFERSON
Čože?
[HAMILTON]
Angelica—
HAMILTON
Angelica
[COMPANY]
All the way from London?!
Damn
SPOLOČNOSŤ
Pri cestovala až z Londýna?
Do kelu!
[HAMILTON]
Angelica, thank God
Someone who understands what I’m
Struggling here to do
HAMILTON
Angelica, vďaka Bohu
Konečne niekto kto rozumie
čím si prechádzam
[ANGELICA]
I’m not here for you
ANGELICA
Nie som tu kvôli tebe
[ENSEMBLE]
Oooooh!
ZBOR
Oou!
[ANGELICA]
I know my sister like I know my own mind
You will never find anyone as trusting or as kind
I love my sister more than anything in this life
I will choose her happiness over mine every time
Put what we had aside
I’m standing at her side
You could never be satisfied
God, I hope you’re satisfied
ANGELICA
Poznám svoju sestru tak ako svoju myseľ
nikdy by si nenašiel niekoho tak dôveryhodného a milého
Ľúbim svoju sestru viac než čokoľvek v mojom živote
Jej šťastie vždy uprednostním
To čo je medzi nami je teraz preč
Som na jej strane
Nikdy si nemohol byť spokojný
Tak Bože, dúfam že si už spokojný
[JEFFERSON / MADISON/BURR]
Well, he’s never gon’ be President now
JEFFERSON/MADISON BURR
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Well, he’s never gon’ be President now Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Well, he’s never gon’ be President now Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
That’s one less thing to worry about. O jednu starosť menej
[ENSEMBLE MEN]
Never gon’ be President now
MUŽ ZO ZBORU
Nikdy nebude prezidentom

Never gon’ be President now

Nikdy nebude prezidentom

Never gon’ be President now

Nikdy nebude prezidentom

That’s one less thing to worry about.

O jednu starosť menej

[JEFFERSON/MADISON]
Hey!
At least he was honest with our money!
JEFFERSON/MADISON
Hey
Aspoň bol lojálny k našim peniazom
MUŽ ZO ZBORU
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
O jednu starosť menej
MUŽ ZO ZBORU
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom

Hey!
At least he was honest with our money!
[HAMILTON]
Hey!
At least I was honest with our money!
Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Hey!
At least he was honest with our money! [ENSEMBLE WOMEN]
Well he’s never gon’ be President now

Tak teraz už nikdy nebude prezidentom
Well he’s never gon’ be President now CELÁ SPOLOČNOSŤ
O jednu starosť menej
Reynoldsovej brožurka

Well he’s never gon’ be President now
JEFFERSON/MADISON/BURR
Už ste to čítali?
Videli ste už niekoho si tak zruinovať život?

That’s one less thing to worry about.
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA/ELIZY)
Chudinka jeho žena

[ENSEMBLE MEN]
Well he’s never gon’ be President now
Well he’s never gon’ be President now
Well he’s never gon’ be President now.
[FULL COMPANY]
That’s one less thing to worry about!
The Reynolds Pamphlet
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Have you read this?
You ever see somebody ruin their own life?
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON/ELIZA)]
His poor wife

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.