Playlisty Pokec
Reklama

The Adams Administration - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
How does Hamilton the short-tempered
Protean creator of the Coast Guard
Founder of the New York Post
Ardently abuse his cab’net post
Destroy his reputation?
Welcome, folks, to
[BURR]
Jak mohl Hamilton, ten popudlivý
přizpůsobivý vynálezce pobřežní hlídky
Zakladatel new yorské pošty
Vřele zneužít své místo v kabinetu
Zničit svou reputaci?
Vítejte, lidičky, na
[BURR/COMPANY]
The Adams administration!
[BURR/SPOLEČNOST]
Adamsově uvedení do funkce
[BURR]
Jefferson’s the runner-up, which makes him the Vice President
[BURR]
Jefferson kandidoval, což z něho dělá vice-prezidenta
[JEFFERSON]
Washington can’t help you now, no more mister nice President
[JEFFERSON]
Washington ti teď nemůže pomoct, už žádný hodný pan prezident
[BURR]
Adams fires Hamilton
Privately calls him “creole bastard” in his taunts
[BURR]
Adams vyhodil Hamilton
Soukromě ho nazval "Creolským parchantem" během vysmívání
[JEFFERSON]
Say what?!
[JEFFERSON]
Cože to?
[BURR]
Hamilton publishes his response
[BURR]
Hamilton publikoval svou odpověď
[HAMILTON]
Sit down, John, you fat mother—[BLEEP]
[HAMILTON]
Sedni si Johne, ty tlustý [BLEEP]-synu
[BURR]
Hamilton is out of control
[BURR]
Hamilton se vůbec neovládá
[MADISON]
This is great! He’s out of power. He holds no office. And he just destroyed President John Adams, the only other significant member of his party
[MADISON]
Tohle je skvělé! Nemá žádnou moc, nezastává žádnou funkci a právě zničil prezidenta Johna Adamse, jediného zbylého významného člena své strany
[JEFFERSON]
Hamilton’s a host unto himself. As long as he can hold a pen, he’s a threat. Let’s let him know what we know
[JEFFERSON]
Hamilton je armáda o jednom muži. Dokud udrží pero, představuje hrozbu. Pojďme mu říct, co víme

Text pridala monchinella

Videa přidali monchinella, Teri_24

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.