Playlisty Pokec
Reklama

That Would Be Enough - text, preklad

playlist Playlist
[ELIZA]
Look around, look around at how lucky we are
To be alive right now
Look around, look around…
ELIZA
Pozri sa okolo, pozri sa okolo na to akí šťastní
sme že sme nažive
Pozri sa okolo, pozri sa okolo...
[HAMILTON]
How long have you known?
HAMILTON
Ako dlho si to vedela?
[ELIZA]
A month or so
ELIZA
Približne mesiac
[HAMILTON]
Eliza, you should have told me

HAMILTON
Eliza, mala si mi to povedať
[ELIZA]
I wrote to the General a month ago
ELIZA
Písala som generálovi asi pred mesiacom
[HAMILTON]
No
HAMILTON
Nie
[ELIZA]
I begged him to send you home
ELIZA
Požiadala som ho aby ťa poslal domov
[HAMILTON]
You should have told me
HAMILTON
Mala si mi to povedať
[ELIZA]
I’m not sorry
ELIZA
Prepáč
[ELIZA]
I knew you’d fight
Until the war was won
Vedela som že by si bojoval
pokým by si nevyhral vojnu
But you deserve a chance to meet your son
Look around, look around at how lucky we are
To be alive right now.
[HAMILTON]
The war’s not
Done.
Ale zaslúžiš si šancu vidieť svojho syna
Pozri sa okolo, pozri sa okolo na to
akí sme šťastní že sme nažive
HAMILTON
Vojna ešte
neskončila
[HAMILTON]
Will you relish being a poor man’s wife
Unable to provide for your life?
HAMILTON
Budeš sa radovať z toho že si manželkou chudáka
neschopného ťa zabezpečiť?
[ELIZA]
I relish being your wife
Look around, look around…
ELIZA
Radujem sa z toho že som tvoja žena
Pozri sa okolo seba, pozri sa okolo seba
Look at where you are
Look at where you started
The fact that you’re alive is a miracle
Just stay alive, that would be enough
Pozri sa kde si
Pozri sa kde si začal
To že si na žive je zázrak
Len zostaň nažive, to je všetko
And if this child
Shares a fraction of your smile
Or a fragment of your mind, look out world!
That would be enough
A ak toto dieťa
Má aspoň náznak tvojho úsmevu
alebo spôsob tvojho rozmýšľania, priprav sa svet!
To by stačilo
I don’t pretend to know
The challenges you’re facing
The worlds you keep erasing and creating in your mind
Nepredstieram že viem
o výzvach ktorými prechádzaš
Svetmi ktoré mažeš a tvoríš v tvojej hlave
But I’m not afraid
I know who I married
So long as you come home at the end of the day
That would be enough
Ale ja sa nebojím
Viem koho som si vzala
Takže pokiaľ prídeš večer domov
To by stačilo
We don’t need a legacy
We don’t need money
If I could grant you peace of mind
If you could let me inside your heart…
Nepotrebujeme dedičstvo
Nepotrebujeme peniaze
Keby som ti mohla dať kúsok mysle
Keby si ma nechal vniknúť do tvojho srdca
Oh, let me be a part of the narrative
In the story they will write someday
Let this moment be the first chapter:
Where you decide to stay
And I could be enough
And we could be enough
That would be enough
Oh, nechaj ma byť rozprávačkou
príbehu ktorý niekedy napíšu
Nechaj tento moment byť prvou kapitolou:
Keď sa rozhodneš zostať
a ja budem dosť
a my budeme dostatok
To stačí

Text pridala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.