Playlisty Pokec
Reklama

Stay Alive - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[ELIZA]
Stay alive…
Stay alive…
ELIZA
Zostaň nažive
Zostaň nažive
[HAMILTON]
I have never seen the General so despondent
I have taken over writing all his correspondence
Congress writes, “George, attack the British forces.”
I shoot back, we have resorted to eating our horses
Local merchants deny us equipment, assistance
They only take British money, so sing a song of sixpence
HAMILTON
Nikdy som nevidel tak sklesnutého generála
Začal som za neho písať všetky jeho korešpondencie
Kongres píše "George, napadni britské zložky"
Vystrelím späť , uchýlili sme sa k tomu že jeme naše kone
Miestny obchodníci nám upierajú výbavu, asistenciu
Berú len britské peniaze, zaspievaj pieseň šiestich pencí
[WASHINGTON]
The cavalry’s not coming
WASHINGTON
Jazdectvo neprichádza
[HAMILTON]
But, sir!
HAMILTON
Ale, pane!
[WASHINGTON]
Alex, listen. There’s only one way for us to win this
Provoke outrage, outright
WAHINGTON
Alex, počúvaj. Je len jeden spôsob ako toto vyhrať
Priamo vyprovokovať vzburu
[HAMILTON]
That’s right
HAMILTON
To je pravda
[WASHINGTON]
Don’t engage, strike by night
Remain relentless ‘til their troops take flight
WASHINGTON
Neangažuj sa, štrajk v noci
Zostaň neoblomný pokým ich zložky budú bojovať
[HAMILTON]
Make it impossible to justify the cost of the fight
HAMILTON
Znemožním im ospravedlniť všetko čo nás tento boj stál
[WASHINGTON]
Outrun
WASHINGTON
Predbehni ich
[HAMILTON]
Outrun
HAMILTON
Predbehnúť
[WASHINGTON]
Outlast

WASHINGTON
Počkaj
[HAMILTON]
Outlast
HAMILTON
Počkať
[WASHINGTON]
Hit ‘em quick, get out fast
WASHNGTON
Zaútoč rýchlo, a vypadni
[HAMILTON]
Chick-a-plao!
HAMILTON
Chick-a-plao!
[WASHINGTON]
Stay alive ‘til this horror show is past
We’re gonna fly a lot of flags half-mast
Raise a glass!
WASHINGTON
Zostaň nažive pokým tento horor potrvá
Veľa vlajok bude viať na pol žrde
pozdvihni čašu
[MULLIGAN]
I go back to New York and my apprenticeship
MULLIGAN
Vrátim sa k vzdelaniu v New Yorku
[LAFAYETTE]
I ask for French aid, I pray that France has sent a ship
LAFAYETTE
Opýtam sa Francúzka o pomoc, modlím sa za to aby poslali loď
[LAURENS]
I stay at work with Hamilton
We write essays against slavery
And every day’s a test of our camaraderie
And bravery
LAURENS
Budem pracovať s Hamiltonom
Budeme písať eseje proti otroctvu
A každý deň je testom nášho kamarátstva
a odvážnosti
[HAMILTON]
We cut supply lines, we steal contraband
We pick and choose our battles and places to take a stand
And ev’ry day
“Sir, entrust me with a command,”
And ev’ry day
HAMILTON
Odrezali sme zásobovanie, ukradli pašovaný tovar
Vybrali sme naše bitky a miesta kde budeme stáť
a každý deň
"Pane, poverte ma velením"
A každý deň
[WASHINGTON]
No
WASHINGTON
Nie
[HAMILTON]
He dismisses me out of hand
[HAMILTON]
Instead of me
He promotes
Charles Lee
Makes him second-in-command:
HAMILTON
Rovno ma odmeita
Namiesto mňa
Podporuje
Charles Lee
Je druhý v poradí k veleniu
[LEE]
Charles Lee. [ELIZA/ANGELICA]
Stay alive...
LEE
Charles Lee
[LEE]
I’m a General. Whee!!!!
ELIZA/ANGELICA
Zostaň nažive
[HAMILTON]
Yeah. He’s not the choice I would have gone with
LEE
Som generál! Áno!
[HAMILTON/LAURENS/LAFAYETTE]
He shits the bed at the Battle of Monmouth
HAMILTON
Áno. Nieje voľbou ktorú by som spravil
[WASHINGTON]
Ev’ryone attack!
HAMILTON/LAURENS/LAFAYETTE
Poští sa v noci v bitke pri Monmouth
[LEE]
Retreat!
WASHINGTON
Všetci útočia
[WASHINGTON]
Attack!
LEE
Ustúpte
[LEE]
Retreat!
WASHINGTON
Útočte!
[WASHINGTON]
What are you doing, Lee? Get back on your feet!
LEE
Ustúpte
[LEE]
But there’s so many of them!
WASHINGTON
Čo to robíte Lee? Naspäť na nohy!
[WASHINGTON]
I’m sorry, is this not your speed?!
Hamilton!
LEE
Je ich priveľa
[HAMILTON]
Ready, sir!
WASHINGTON
Prepáčte, nieje to snáď vaša rýchlosť?
Hamilton!
[WASHINGTON]
Have Lafayette take the lead!
HAMILTON
Pripravený pane!
[HAMILTON]
Yes, sir!
WASHINGTON
Zober si Lafayette a veľte
[LAURENS]
A thousand soldiers die in a hundred degree heat
HAMILTON
Áno pane
[LAFAYETTE]
As we snatch a stalemate from the jaws of defeat
LAURENS
Tisíce vojakov zomrú v horúčavách
[HAMILTON]
Charles Lee was left behind
Without a pot to piss in
He started sayin’ this to anybody who would listen:
LAFAYETTE
Keď my chytíme sa mŕtveho bodu z porážky
[LEE]
Washington cannot be left alone to his devices
Indecisive, from crisis to crisis
The best thing he can do for the revolution
Is turn n’ go back to plantin’ tobacco in Mount Vernon
HAMILTON
Chares Lee sa vzdal
bez hrnca na čúranie
Začal rozprávať všetkým kto ho počúvali
[COMPANY]
Oo!!
LEE
Washington nemôže zostať sám so zariadením
Je nerozhodný, valí sa z krízy do krízy
Najlepšie čo môže spraviť je rozpútať revolúciu
Otočiť sa späť a ísť na tabakové plantáže v Mount Vernon
[WASHINGTON]
Don’t do a thing. History will prove him wrong
ZBOR
oo!!!
[HAMILTON]
But, sir!
WASHINGTON
Nerob nič! Dejiny mu ukážu!
[WASHINGTON]
We have a war to fight, let’s move along
HAMILTON
Ale pane!
[LAURENS]
Strong words from Lee, someone oughta hold him to it
WASHINGTON
Musíme bojovať vo vojne, pohnime sa
[HAMILTON]
I can’t disobey direct orders
LAURENS
Silné slová Lee, niekto by ho mal zadržať
[LAURENS]
Then I’ll do it
Alexander, you’re the closest friend I’ve got
HAMILTON
Nemôžem nepočúvnuť priame rozkazy
[HAMILTON]
Laurens, do not throw away your shot
LAURENS
Tak to spravím ja
Alexander, si môj najbližší priateľ

Text pridala monchinella

Video přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.