Playlisty Pokec
Reklama

Schuyler Defeated - text, preklad

playlist Playlist
[PHILIP]
Look!
Grandpa’s in the paper!
“War hero Philip Schuyler loses senate seat to young upstart Aaron Burr”
Grandpa just lost his seat in the senate
[PHILIP]
Hele!
Dědeček je v novinách!
"Válečný hrdina Philip Schuyler přichází o místo v senátu kvůli mladému povýšenci Aaronu Burrovi"
Děda právě přišel o místo v senátu
[ELIZA]
Sometimes that’s how it goes
[ELIZA]
Tak to občas prostě chodí
[PHILIP]
Daddy’s gonna find out any minute
[PHILIP]
Tatínek se to dozví každou chvílí
[ELIZA]
I’m sure he already knows
[ELIZA]
Jistě už to dávno ví
[PHILIP]
Further down
[PHILIP]
Pod tím píšou
[PHILIP & ELIZA]
Further down
[PHILIP & ELIZA]
Pod tím píšou
[PHILIP]
Let’s meet the newest senator from New York
[PHILIP]
Pojďme se setkat s nejnovějším senátorem z New Yorku
[ELIZA]
New York
[ELIZA]
New York
[PHILIP & ELIZA]
Our senator
[PHILIP & ELIZA]
Náš senátor
[HAMILTON]
Burr?
Since when are you a Democratic-Republican?
[HAMILTON]
Burre?
Od kdy jsi Demokratický-Republikán?
[BURR]
Since being one put me on the up and up again
[BURR]
Od té doby, co mě být jím dostalo opět na vzestup
[HAMILTON]
No one knows who you are or what you do
[HAMILTON]
Nikdo neví kdo jsi, ani co děláš
[BURR]
They don’t need to know me
They don’t like you
[BURR]
Nemusí mě znát
Nemají rádi tebe
[HAMILTON]
Excuse me?
[HAMILTON]
No promiň?
[BURR]
Oh, Wall Street thinks you’re great
You’ll always be adored by the things you create
But upstate—
[BURR]
Oh, podle Wall Street jsi úžasný
Vždycky budeš zbožňován tím, co vytvoříš
Ale na severu-
[HAMILTON]
Wait
[HAMILTON]
Zadrž
[BURR]
—people think you’re crooked
Schuyler’s seat was up for grabs so I took it
[BURR]
-si lidé myslí, že jsi křivák
Schuylerovo místo bylo k mání, tak jsem si ho vzal
[HAMILTON]
I’ve always considered you a friend
[HAMILTON]
Vždy jsem tě považoval za přítele
[BURR]
I don’t see why that has to end
[BURR]
Nevidím, proč by se to mělo měnit
[HAMILTON]
You changed parties to run against my father-in-law
[HAMILTON]
Měníš strany abys mohl kandidovat proti mému tchánovi
[BURR]
I changed parties to seize the opportunity I saw
I swear your pride will be the death of us all
Beware, it goeth before the fall
[BURR]
Změnil jsem stranu abych mohl chytit příležitost za pačesy
Přísahám, ta tvá pýcha bude smrtí nás všech
Dej si pozor, pýcha předchází pád

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.