Playlisty Pokec
Reklama

Say No To This - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[BURR]
There’s nothing like summer in the city
Someone under stress meets someone looking pretty
There’s trouble in the air, you can smell it
And Alexander’s by himself. I’ll let him tell it
BURR
Nič nieje také ako leto vo veľkomeste
Niekto pod stresom stretne niekoho veľmi pekného
Problém je vo vzduchu, môžete ho cítiť
A sám Alexander. Nech to teda poviem sám
[HAMILTON]
I hadn’t slept in a week
I was weak, I was awake
You never seen a bastard orphan
More in need of a break
Longing for Angelica
Missing my wife
That’s when Miss Maria Reynolds walked into my life, she said:
HAMILTON
Už týždeň som nespal
Bol som slabý, ale bol som hore
Nikdy si nevidel bastarda sirotu
keď potrebovala viac oddychu
Chýba mi Angelica
Chýba mi moja manželka
Vtedy slečna Maria Reynoldsová vošla do môjho života a povedala:
[MARIA]
I know you are a man of honor
I’m so sorry to bother you at home
But I don’t know where to go, and I came here all alone…
MARIA
Viem že si ctený muž
Nerada ťa vyrušujem
Ale neviem kam ísť, prišla som úplne sama
[HAMILTON]
She said:
HAMILTON
Povedala:
[MARIA]
My husband’s doin’ me wrong
Beatin’ me, cheatin’ me, mistreatin’ me...
Suddenly he’s up and gone
I don’t have the means to go on
MARIA
Môj manžel mi krivdí
Bije ma, podvádza ma, podceňuje ma
Zrazu je preč
Neviem ako ísť ďalej
[HAMILTON]
So I offered her a loan, I offered to walk her home, she said
HAMILTON
Ponúkol som jej pôžičku, navrhol som jej že ju zoberiem domov, povedala
[MARIA]
You’re too kind, sir
MARIA
Ste príliš dobrý pane
[HAMILTON]
I gave her thirty bucks that I had socked away
She lived a block away, she said:
HAMILTON
Dal som je 30 dolárov ktoré som mal ušetrené
Býval o ulicu ďalej, povedala
[MARIA]
This one’s mine, sir
MARIA
Tento je môj pane
[HAMILTON]
Then I said, “well, I should head back home,”
She turned red, she led me to her bed
Let her legs spread and said:
HAMILTON
Povedal som, "No, mal by som ísť domov"
Očervenela, zaviedla ma k posteli
Roztiahla naho a povedala
[MARIA]
Stay?
MARIA
Zostanete?
[HAMILTON]
Hey…
HAMILTON
Hej
[MARIA]
Hey…
MARIA
Hej
[HAMILTON]
That’s when I began to pray:
Lord, show me how to
Say no to this
I don’t know how to
Say no to this
HAMILTON
Vtedy som sa začal modliť
Bože, ako mám
povedať nie
Neviem ako
povedať nie
But my God, she looks so helpless
And her body’s saying, “hell, yes”
Ale môj Bože, vyzerá tak bezmocne
ale je telo vraví "ó áno!"
[MARIA]
Whoa...
MARIA
Whoa...
[HAMILTON]
Nooo, show me how to
HAMILTON
Nie, ukáž mi ako
[HAMILTON/ENSEMBLE]
Say no to this
HAMILTON/ZBOR
povedať nie
[HAMILTON]
I don’t know how to
HAMILTON
V mysli sa snažím odísť
[HAMILTON/ENSEMBLE]
Say no to this
ZBOR
Choď!Choď!Odíď!
[HAMILTON]
In my mind, I’m tryin’ to go
HAMILTON
V tom má pery na mojich, a nevravím
[ENSEMBLE]
Go! Go! Go!
ZBOR
Nie! Nie!
Povedz nie!
Nie! Nie!
Povedz nie!
Nie! Nie!
Povedz nie!
Nie! Nie!
Povedz nie!
[HAMILTON]
Then her mouth is on mine, and I don’t say…
HAMILTON
Prajem si aby to bolo naposledy
Povedal som to naposledy. Stala sa z toho minulosť
Po mesiaci tejto snahy som dostal list
od pána Jamesa Reynoldsa, a ešte lepšie, písalo sa tam:
[ENSEMBLE]
No! No!
Say no to this!
No! No!
Say no to this!
No! No!
Say no to this!
No! No!
Say no to this!
JAMES
Pane, dúfam že tento list dostávate v dobrom zdravotnom stave a v dosť výhodnej pozícií aby ste predali majetok
do vreciek ľudí ako ja: nešťastných
Viete, bola to moja žena ktorú ste sa rozhodli
[HAMILTON]
I wish I could say that was the last time
I said that last time. It became a pastime
A month into this endeavor I received a letter
From a Mr. James Reynolds, even better, it said:
HAMILTON
Fuuuuu-
[JAMES]
Dear Sir, I hope this letter finds you in good health
And in a prosperous enough position to put wealth
In the pockets of people like me: down on their luck
You see, that was my wife who you decided to
JAMES
Uh-oh! Urobili ste paroháža zo zlého hajzla!
Je na čase platiť za tie nohavice čo ste si rozopli
A áno, môžte sa naďalej stretávať s mojou povoľnou žeonu
Ak je cena dosť vysoká: ak nie poviem to vašej žene
[HAMILTON]
Fuuuu—
HAMILTON
Skryl som list a išiel za ňou
kričal "Ako si mohla?" jej priamo do tváre
Povedala
[JAMES]
Uh-oh! You made the wrong sucker a cuckold
So time to pay the piper for the pants you unbuckled
And hey, you can keep seein’ my whore wife
If the price is right: if not I’m telling your wife
MARIA
Nie, pane
[HAMILTON]
I hid the letter and I raced to her place
Screamed “How could you?!” in her face
She said:
HAMILTON
Z polovice vyzlečená, ospravedlňujúco. Chaos na aká vyzerala
Pateticky plakala:
[MARIA]
No, sir!
MARIA
Prosím nechoďte pane
[HAMILTON]
Half dressed, apologetic. A mess, she looked
Pathetic, she cried:
HAMILTON
Takže to bolo celé naplánované
[MARIA]
Please don’t go, sir!
MARIA
Neviem o žiadnom liste
[HAMILTON]
So was your whole story a setup?
HAMILTON
Prestaň plakať
Do čerta, postav sa!
[MARIA]
I don’t know about any letter!
MARIA
Nepoznala som nikoho lepšieho
[HAMILTON]
Stop crying
Goddamnit, get up!
HAMILTON
Som zruinovaný
[MARIA]
I didn’t know any better
MARIA
Prosím neopúšťajte ma s ním bezmocnú
Dajte mu čo chce a môžete mať mňa
[HAMILTON]
I am ruined...
Čokoľvek chcete
[MARIA]
Please don’t leave me with him helpless
Just give him what he wants and you can have me
HAMILTON
Som bezmocný, ako si mohla?
Whatever you want,
[HAMILTON]
I am helpless—how could I do this?
Nechcem ťa
Nechcem ťa
I don’t want you
I don’t want you
MARIA
Ak zaplatíte
Môžete ostať

[MARIA]
If you pay
You can stay
Dnes večer
Bezmocný
Tonight Whoa!
Ako môžete povedať nie?
HAMILTON
Áno
Helpless Áno
Áno
Whoa! ÁNO

How can you
Say no to this?
Nepoviem
Bože, ukáž mi
ako mám odolať
Neviem ako
odolať
Pretože situácia je bezmocná
A jej telo kričí "ó áno"
[HAMILTON]
Yes
Nie, ukáž mi
ako povedať nie
Ako môžem povedať nie
Nikde nemôžem újsť
keď jej telo je na mne nepoviem...
Yes MARIA
Áno

Yes
Áno

Yes. [HAMILTON]
I don’t…
Áno
Lord, show me how to
Say no to this
I don’t know how to
Say no to this
Cuz the situation’s helpless
Áno
And her body’s screaming, “Hell, yes”
ZBOR
Povedz nie
No, show me how to
Say no to this
How can I
Say no to this?
There is nowhere I can go
Povedz nie
When her body’s on mine I do not say… Povedz nie

[MARIA]
Yes!
Povedz nie

Yes!
Odíď! Odíď! Odíď!

Yes!
Nie

Yes!
ZBOR
Povedz nie
Nie
Povedz nie
Nie
[ENSEMBLE]
Say no to this!
Povedz nie
Nie
Say no to this! Povedz nie
HAMILTON
Povedz nie
Nepoviem tomuto nie
Nemám kam újsť
MARIA
Nevrav nie
ZBOR
Odíď! Odíď! Odíď!

Say no to this!
JAMES
Tak?
Say no to this! HAMILTON
Nikto o tom nemusí vedieť

Go! Go! Go!

No!
[ENSEMBLE]
Say no to this!
No!
Say no to this!
No!
Say no to this!
No!
Say no to this!
[HAMILTON]
Say no to this…
I don’t say no to this
There is nowhere I can go.
[MARIA]
Don’t say no to this
[ENSEMBLE]
Go go go...
[JAMES]
So?
[HAMILTON]
Nobody needs to know

Text pridala monchinella

Video přidala Teri_24

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.