Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
I am not throwing away my shot!
I am not throwing away my shot!
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot!
Nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
Áno, som ako táto krajina
Mladý, odhodlaný a hladný
a nezahadzujem svoju šancu)
Dostal som štipendium z Kings Univerzity
Asi by som sa nemal chvastať ale chvastám sa, ohromujem a prekvapujem
Problémom je že mám príliš veľa mozgov ale žiadne leštidlo
Musím kričať aby ma bolo počuť
Každým slovom, šírim vedomosti
Som diamant v hrude, trblietavé uhlie
Snažím sa dosiahnúť môj cieľ. Moja schopnosť rozprávať
je bezúhonná
Mám len 19 ale moja myseľ je staršia
Ulice mesta New York sú čím ďalej tým chladnejšie, beriem si na svoje ramená každé bremeno každú nevýhodu
Naučil som sa postarať sa, nemám zbraň ktorou by som mával okolo seba
Túlam sa vyhladovaný po uliciach
Mojím plánom je rozdúchať túto iskru v plameň
Ale do kelu, stmieva sa, tak nechajte ma vyhláskovať meno
Som
I’m ‘a get a scholarship to King’s College
I prob’ly shouldn’t brag, but dag, I amaze and astonish
The problem is I got a lot of brains but no polish
I gotta holler just to be heard
With every word, I drop knowledge!
I’m a diamond in the rough, a shiny piece of coal
Tryin’ to reach my goal. My power of speech: unimpeachable
Only nineteen but my mind is older
These New York City streets get colder, I shoulder
Ev’ry burden, ev’ry disadvantage
I have learned to manage, I don’t have a gun to brandish
I walk these streets famished
The plan is to fan this spark into a flame
But damn, it’s getting dark, so let me spell out the name
I am the—
A-L-E-X-A-N-D
E-R—my sme - si súdený
A-L-E-X-A-N-D
E-R—we are—meant to be…
Kolónia ktorá je sebestačná
Zatiaľ čo, Británia na nás donekonečna len se*e
V podstate nás len neoblomne pokutujú
A potom sa objaví kráľ Juraj, a začne utrácať
Nikdy nenechá nič svojim potomkom
Tak v tomto storočí bude revolúcia
Pridaj sa

A colony that runs independently
Meanwhile, Britain keeps shittin’ on us endlessly
Essentially, they tax us relentlessly
Then King George turns around, runs a spending spree
He ain’t ever gonna set his descendants free
So there will be a revolution in this century
Enter me!
Nebuď prekvapený keď ma nájdeš v učebnici dejepisu
Nechám aby nás môj život vyslobodil
Časom, uvidíte moju prevahu
(He says in parentheses) Nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
Som taký ako moja krajina
Mladý, odhodlaný a hladná
A nezahadzujem svoju šancu
Don’t be shocked when your hist’ry book mentions me
I will lay down my life if it sets us free
Eventually, you’ll see my ascendancy
Moju šancu
And I am not throwing away
My shot
I am not throwing away
My shot
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot
Moju šancu
My shot! A nezahadzujem moju šancu
My shot!
Nezahadzujem moju šancu
Nezahadzujem moju šancu
Hej, som ako moja krajina
Som mladý, odhodlaný a hladný
A nezahadzujem moju šancu
Je na čase vystreliť
And I’m not throwing away my shot. Snívam o živote bez monarchie
Nepokoje vo Francúzku budú viesť k onarchií
K onarchii? Ako vravíš, ako vravíš anarchia?
Keď bojujem, tak nech je druhá strana vydesená
z môjho
I am not throwing away my shot
I am not throwing away my shot
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot
It’s time to take a shot!

Výstrelu!
I dream of life without a monarchy
The unrest in France will lead to ‘onarchy?
‘Onarchy? How you say, how you say, ‘anarchy?’
When I fight, I make the other side panicky
With my—
Áno, som krajčírov učeň
A mám vás všetkých hlupákov na starosť
Pridávam sa k rebelom pretože viem že je to moja šanca
Sociálne pokročiť, namiesto zošívania nejakých gatí
Využijem svoju
Shot! Šancu!
Yo, I’m a tailor’s apprentice
And I got y’all knuckleheads in loco parentis
I’m joining the rebellion cuz I know it’s my chance
To socially advance, instead of sewin’ some pants!
I’m gonna take a—
Ale nikdy nebudeme naozaj voľní
Pokým tí v otroctve nebudú mať rovnaké práva ako ja
Ty a ja. Rob alebo zomri. Počkajte kým tam vpadnem
na žrebcovi s prvým čiernym práporom
Využi ďalšiu
Shot! Šancu!
But we’ll never be truly free
Until those in bondage have the same rights as you and me
You and I. Do or die. Wait till I sally in
On a stallion with the first black battalion
Have another—
Géniovia, utíšte sa
Držte sa ďalej od problémov a zdvojnásobíte svoje šance
Držím s vami ale doba je ťažká
Musíte byť opatrní v poučovaní
Ak budete kecať, budete zastrelení!
Shot! Burr, pozri sa čo tu máme
Pán Lafayette, neústupný ako Lancelot
Myslím že tvoje gate sú super
Laurens, mám ťa fakt rád
Poďme vykresliť černejší dej ako pískajúca kanvica...
Aké sú šance že by nás bohovia dali všetkých na jedno miesto
Viesť sa v skupinke na bežných múdrostiach, či sa ti to páči alebo nie
Niekoľko revolučných abolitionistov?
Povedz pozíciu, ukáž mi kde je strelivo!
Geniuses, lower your voices
You keep out of trouble and you double your choices
I’m with you, but the situation is fraught
You’ve got to be carefully taught:
If you talk, you’re gonna get shot!
Oh, rozprávam snáď príliš hlasno?
Niekedy som príliš nadšený, strieľam ústami
Nikdy som predtým nemal priateľov
Sľubujem že na mňa budete všetci hrdí
Burr, check what we got
Mister Lafayette, hard rock like Lancelot
I think your pants look hot
Laurens, I like you a lot
Let’s hatch a plot blacker than the kettle callin’ the pot...
What are the odds the gods would put us all in one spot
Poppin’ a squat on conventional wisdom, like it or not
A bunch of revolutionary manumission abolitionists?
Give me a position, show me where the ammunition is!
Dostaňme tohto muža pred davy!
Oh, am I talkin’ too loud?
Sometimes I get over excited, shoot off at the mouth
I never had a group of friends before
I promise that I’ll make y’all proud
Nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
Hej, som ako moja krajina
Som mladý, odhodlaný a hladný
A nezahadzujem svoju šancu
Let’s get this guy in front of a crowd Nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
Hej, som ako moja krajina
Som mladý, odhodlaný a hladný
A nezahadzujem svoju šancu
I am not throwing away my shot
I am not throwing away my shot
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot
I am not throwing away my shot
I am not throwing away my shot
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot
Ev’rybody sing:
Whoa, whoa, whoa
Hey!
Whoa!
Wooh!!
Whoa!
Ay, let ‘em hear ya!
Let’s go!
I said shout it to the rooftops!
Said, to the rooftops!
Come on!
Come on, let’s go! [HAMILTON/LAFAYETTE/
Whoa! Whoa! Whoa!
Whoa!
Whoa!
Yea!
Whoa! Whoa! Whoa!
Whoa!
Whoa!
Yea!
Rise up!
When you’re living on your knees, you rise up
Tell your brother that he’s gotta rise up
Tell your sister that she's gotta rise up
When are these colonies gonna rise up?
When are these colonies gonna rise up?
When are these colonies gonna rise up?
When are these colonies gonna rise up?
Rise up!
Whoa! Whoa!
Whoa!
Whoa!
Whoa!
Rise up!
I imagine death so much it feels more like a memory
When’s it gonna get me?
In my sleep? Seven feet ahead of me?
If I see it comin’, do I run or do I let it be?
Is it like a beat without a melody?
See, I never thought I’d live past twenty
Where I come from some get half as many
Ask anybody why we livin’ fast and we laugh, reach for a flask
We have to make this moment last, that’s plenty
Scratch that
This is not a moment, it’s the movement
Where all the hungriest brothers with
Something to prove went?
Foes oppose us, we take an honest stand
We roll like Moses, claimin’ our promised land
And? If we win our independence?
Is that a guarantee of freedom for our descendants?
Or will the blood we shed begin an endless
Cycle of vengeance and death with no defendants?
I know the action in the street is excitin’
But Jesus, between all the bleedin’ ‘n fightin’
I’ve been readin’ ‘n writin’
We need to handle our financial situation
Are we a nation of states? What’s the state of our nation?
I’m past patiently waitin’. I’m passionately
Smashin’ every expectation
Every action’s an act of creation!
I’m laughin’ in the face of casualties and sorrow
For the first time, I’m thinkin’ past tomorrow
And I am not throwing away my shot
I am not throwing away my shot
Hey yo, I’m just like my country
I’m young, scrappy and hungry
And I’m not throwing away my shot
We’re gonna rise up! Time to take a shot!
We’re gonna rise up! Time to take a shot!
We’re gonna
Time to take a shot!
Time to take a shot!
Time to take a shot!
Take a shot!
Shot!
Shot!
A-yo it’s
Time to take a shot!
Time to take a shot!
And I am—
Not throwing away my shot
Not throwing away my shot
We’re gonna
Rise up!
Rise up!
Rise up!
Rise up!
Rise up!
Rise up!
Ri— ri— ri—
Time to take a shot!
Time to take a shot!
And I am—
Not throwin’ away my—
Not throwin’ away my shot!11

Text pridala monchinella

Text opravil LilDick

Videa přidali Shadows_Die, Teri_24

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.