Playlisty Pokec
Reklama

Meet Me Inside - text, preklad

playlist Playlist
[HAMILTON]
Lee, do you yield?
HAMILTON
Lee, vyviazneš?
[BURR]
You shot him in the side!
Yes, he yields!
BURR
Strelil si ho do strany
Áno, vyviazne z toho
[LAURENS]
I’m satisfied
LAURENS
Som spokojný
[BURR]
Yo, we gotta clear the field!
BURR
Musíme to tu upratať
[HAMILTON]
Go! We won
HAMILTON
Choďte! Vyhrali sme
[COMPANY]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza enerál
[BURR]
This should be fun
BURR
Toto mala byť zábava
[WASHINGTON]
What is the meaning of this? Mr. Burr, get a medic for the General
WASHINGTON
Aký je zmysel tohto? Pán Burr, doneste medicínu generálovi
[BURR]
Yes, sir
BURR
Áno pane
[WASHINGTON]
Lee, you will never agree with me
But believe me, these young men don’t speak for me
Thank you for your service
WASHINGTON
Lee, nebudeš so mnou nikdy súhlasiť
ale ver mi, títo mladí muži za mňa nevravia
ďakujem za vaše služby
[BURR]
Let’s ride!
BURR
Poďme!
[WASHINGTON]
Hamilton!
WASHINGTON
Hamilton!
[HAMILTON]
Sir!
HAMILTON
Pane
[WASHINGTON]
Meet me inside
WASHINGTON
Stretneme sa vo vnútri
[COMPANY]
Meet him inside! Meet him inside!
Meet him inside, meet him, meet him inside!
ZBOR
Stretneš ho vo vnútri!Stretneš ho vo vnútri!
Stretneš ho vo vnútri, stretneš, Stretneš ho vo vnútri!
[WASHINGTON]
Son—
WASHINGTON
Synak-
[HAMILTON]
Don’t call me son
HAMILTON
Nevolajte ma synom
[WASHINGTON]
This war is hard enough
Without infighting—
WASHINGTON
Táto vojna je už aj tak dosť ťažká
bez vnútorných rozbrojov
[HAMILTON]
Lee called you out. We called his bluff
HAMILON
Lee vás odvolal. Chceli sme aby to poprel
[WASHINGTON]
You solve nothing, you aggravate our allies to the south
WSHINGTON
Nič si nevyriešil, vyprovokoval si našich spojencov na juhu
[HAMILTON]
You're absolutely right, John should have shot him in the mouth
That would’ve shut him up
HAMILTON
Máte pravdu, John ho mal streliť do úst
To by ho umlčalo
[WASHINGTON]
Son—
WASHINGTON
Synak
[HAMILTON]
I’m notcha son—
HAMILTON
Nie som syn
[WASHINGTON]
Watch your tone
I am not a maiden in need of defending, I am grown
WASHINGTION
Stráž si ten tón
Nie som dievča ktoré sa potrebuje brániť, som dospelý
[HAMILTON (OVERLAPPING)]
Charles Lee, Thomas Conway
These men take your name and they rake it
Through the mud
HAMILTON
Charles Lee, Thomas Conway
Títo muži zobrali vaše meno a pošpinili ho v
bahne
[WASHINGTON]
My name’s been through a lot, I can take it
WASHINGTON
Moje meno si prešlo už veľa vecami, zvládne to
[HAMILTON]
Well, I don’t have your name. I don’t have your titles
I don’t have your land
But, if you—
HAMILTON
Tak, nemám vaše meno. Nemám vaše tituly a nemám vašu krajinu
Ale ak
[WASHINGTON]
No—
WASHINGTON
Nie
[HAMILTON]
If you gave me command of a battalion, a group of men to lead, I could fly above my station after the war
HAMILTON
Ak by ste mi prenechali velenie prápora, skupina muží čo by viedla, povýšil by som sa po vojne
[WASHINGTON]
Or you could die and we need you alive
WASHINGTON
Alebo by si zomrel a my ťa potrebujeme živého
[HAMILTON]
I’m more than willing to die—
HAMILTON
Som viac než ochotný zomrieť
[WASHINGTON]
Your wife needs you alive, son, I need you alive—
WASHINGTON
Tvoja žena ťa potrebuje nažive synak. Ja ťa potrebujem nažive
[HAMILTON]
Call me son one more time—
HAMILTON
Nazvite ma synom ešte raz a
[WASHINGTON]
Go home, Alexander
That’s an order from your commander
WASHINGTON
Choď domov Alexander
To je rozkaz od tvojho veliteľa
[HAMILTON]
Sir—
HAMILTON
Pane
[WASHINGTON]
Go home
WASHINGTON
Choď domov

Text pridala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.