Playlisty Pokec
Reklama

It's Quiet Uptown - text, preklad

playlist Playlist
[ANGELICA]
There are moments that the words don’t reach
There is suffering too terrible to name
You hold your child as tight as you can
And push away the unimaginable
The moments when you’re in so deep
It feels easier to just swim down
ANGELICA
Sú momenty kedy slová nemajú moc
Je trápenie ktoré je príliš bolestivé aby sme ho pomenovali
Držíš svoje dieťa ako najviac len môžeš
a odstrkuješ niečo nepredstaviteľné
Chvíle keď si tak na dne
že cítiš že je jednoduchšie ísť s prúdom
[ANGELICA/ENSEMBLE]
The Hamiltons move uptown
And learn to live with the unimaginable
ANGELICA/SKUPINA
Hamiltonovci sa vysťahovali z mesta
a učili sa žiť s niečim nepredstaviteľným
[HAMILTON]
I spend hours in the garden
I walk alone to the store
And it’s quiet uptown
I never liked the quiet before
I take the children to church on Sunday
A sign of the cross at the door
And I pray
That never used to happen before
HAMILTON
Strávil som hodiny v záhrade
Kráčal som sám do obchodu
A je ticho na predmestí
Nikdy som predtým nemal rád ticho
Zobral som deti v nedeľu do kostola
Znak kríža na dverách
a modlil som sa
to sa ešte nikdy predtým nestalo
[ANGELICA AND WOMEN]
If you see him in the street, walking by
Himself, talking to himself, have pity
ANGELICA A ŽENY
Ak ho uvidíte na ulici, kráčať
samého, rozprávať sa samého so sebou, zľutujte sa
[HAMILTON]
Philip, you would like it uptown
It’s quiet uptown
HAMILTON
Philip, páčilo by sa ti predmestie
Je to tiché predmestie
[ANGELICA AND WOMEN]
He is working through the unimaginable
ANGELICA A ŽENY
Prechádza si niečim nepredstaviteľným
[ALL MEN (EXCEPT HAMILTON)]
His hair has gone grey. He passes every day
They say he walks the length of the city
VŠETCI MUŽI (OKREM HAMILTONA)
Jeho vlasy zošediveli. Prežíva zo dňa na deň
Vravia že prechádza celým mestom
[HAMILTON]
You knock me out, I fall apart
HAMILTON
Vyhnal si ma, zrútil som sa
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]
Can you imagine?
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA A ELIZY)
Viete si to predstaviť?
[HAMILTON]
Look at where we are
Look at where we started
I know I don’t deserve you, Eliza
But hear me out. That would be enough
HAMILTON
Pozri sa kde sme
Pozri sa kde sme začali
Viem že si ťa nezaslúžim Eliza
Ale vypočuj ma. Stačilo by mi to.
If I could spare his life
If I could trade his life for mine
He’d be standing here right now
And you would smile, and that would be enough
I don’t pretend to know
The challenges we’re facing
I know there’s no replacing what we’ve lost
And you need time
But I’m not afraid
I know who I married
Just let me stay here by your side
That would be enough
Ak by som mohol zachrániť jeho život
Ak by som mohol vymeniť jeho život za môj
Stál by teraz tu
a ty by si sa smiala, a mne by to stačilo
Nepredstieram že viem
o výzvach ktorými si prechádzame
Viem že sa nedá nahradiť to čo sme stratili
a viem že potrebuješ čas
ale nebojím sa
viem koho som si zobral
Tak ma nechaj stáť po tvojom boku
To by mi stačilo
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]
If you see him in the street, walking by her
Side, talking by her side, have pity
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA A ELIZY)
Ak ho uvidíte na ulici, kráčať po jej
boku, rozprávať po jej boku, zľutujte sa
[HAMILTON]
Eliza, do you like it uptown? It’s quiet uptown
HAMILTON
Eliza, páči sa ti predmestie?Je to tiché predmestie
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]
He is trying to do the unimaginable
See them walking in the park, long after dark
Taking in the sights of the city
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA A ELIZY)
Snaží sa o niečo nepredstaviteľné
Videli ich prechádzať sa v parku, dlho po súmraku
snažiť sa zmiznúť v tieňoch mesta
[HAMILTON]
Look around, look around, Eliza
HAMILTON
Pozri sa okolo, pozri sa okolo Eliza
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]
They are trying to do the unimaginable
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA A ELIZY)
Snažia sa o nepredstaviteľné
[ANGELICA]
There are moments that the words don’t reach
There is a grace too powerful to name
We push away what we can never understand
We push away the unimaginable
They are standing in the garden
Alexander by Eliza’s side
She takes his hand
ANGELICA
Sú momenty kedy slová nemajú žiadnu moc
Je zmilovanie tak silné že nedokáže byť pomenované
Odstrkujeme od seba to čomu nikdy nedokážeme porozumieť
Odstrkujeme od seba nepredstaviteľné
Stoja v záhrade
Alexander vedľa Elizy
Zoberie ho za ruku
[ELIZA]
It’s quiet uptown
ELIZA
Predmestie je tiché
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]
Forgiveness. Can you imagine?
Forgiveness. Can you imagine?
If you see him in the street, walking by her
Side, talking by her side, have pity
They are going through the unimaginable
SPOLOČNOSŤ (OKREM HAMILTONA A ELIZY)
Odpustenie. Dokážete si to predstaviť?
Odpustenie. Dokážete si to predstaviť?
Ak ho uvidíte na ulici, kráčať po jej
boku, rozprávať po jej boku, zľutujte sa
Prechádzajú si niečim nepredstaviteľným

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.