Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
[HAMILTON]
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
[HAMILTON]
Uprostřed hurikánu
Je ticho
Jen na okamžik
Žlutá obloha
When I was seventeen a hurricane
Destroyed my town
I didn’t drown
I couldn’t seem to die
Když mi bylo sedmnáct hurikán
Zničil mé městečko
Já se neutopil
Mně se nepodařilo zemřít
I wrote my way out
Wrote everything down far as I could see
I wrote my way out
I looked up and the town had its eyes on me
Vypsal jsem si cestu ven
Sepsal jsem vše, co jsem si pamatoval
Vypsal jsem si cestu ven
Vzhlédl jsem a městečko mě pozorovalo
They passed a plate around
Total strangers
Moved to kindness by my story
Raised enough for me to book passage on a
Ship that was New York bound…
Posouvali si mezi sebou talíř
Naprostí cizinci
Dohnáni k milosti mým příběhem
Vybrali dost peněz, abych si mohl zabrat sedadlo na lodi
Mířící do New Yorku...
I wrote my way out of hell
I wrote my way to revolution
I was louder than the crack in the bell
I wrote Eliza love letters until she fell
I wrote about The Constitution and defended it well
And in the face of ignorance and resistance
I wrote financial systems into existence
And when my prayers to God were met with indifference
I picked up a pen, I wrote my own deliverance
Vypsal jsem si cestu z pekla
Propsal jsem se k revoluci
Byl jsem hlasitější než prasklina ve zvonu
Psal jsem Elize milostné dopisy, dokud neodpadla
Napsal jsem o Ústavě a dobře ji ubránil
A tváří v tvář ignoranci a odporu
Jsem sepsal finanční systém
A když se mé modlitby k Bohu setkali s lhostejností
Popadl jsem pero, sepsal jsem svou vlastní osvobození
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
Uprostřed hurikánu
Je ticho
Jen na okamžik
Žlutá obloha
I was twelve when my mother died
She was holding me
We were sick and she was holding me
I couldn’t seem to die
Bylo mi dvanáct, když mi zemřela matka
Držela mě
Byli jsme nemocní a ona mě držela
Mě se nedařilo zemřít
[HAMILTON] [LAURENS] [BURR] [COMPANY]
Or you could let it go
The friend who would tell me not to do it is in the ground Or you could let it go Wait for it, wait for it
The enemies I have won't have anything on me now Or you could let it go Wait for it, wait for it, wait for it
I imagine death so much it feels more like a memory Or you could let it go Wait for it, wait for it, wait for it Wait for it, wait for it, wait for it
[HAMILTON]
This is the eye of a hurricane this is the only way I can protect my legacy
[HAMILTON] [LAURENS] [BURR] [SPOLEČNOST]
Nebo bys to mohl nechat být
Přítel, co by mi řekl, abych to nedělal, už leží pod zemí
Nebo bys to mohl nechat být
Počkej si, počkej si
Mí nepřátelé teď už na mě nic mít nebudou
Nebo bys to mohl nechat být
Počkej si, počkej si, počkej si
Představuji si smrt tak často, že mi to připadá jako vzpomínka
Nebo bys to mohl nechat být
Počkej si, počkej si, počkej si
Počkej si, počkej si, počkej si
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON)]
Wait for it, wait for it, wait for it, wait…
[HAMILTON]
Teď stojím uprostřed hurikánu, tohle je jediný způsob, jak mohu ochránit svůj odkaz...

Text pridala Teri_24

Video přidala Teri_24

Preklad pridala Teri_24

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.