Playlisty Pokec
Reklama

Hurricane - text, preklad

playlist Playlist
[HAMILTON]
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
[HAMILTON]
Uprostřed hurikánu
Je ticho
Jen na okamžik
Žlutá obloha
When I was seventeen a hurricane
Destroyed my town
I didn’t drown
I couldn’t seem to die
Když mi bylo sedmnáct hurikán
Zničil mé městečko
Já se neutopil
Mně se nepodařilo zemřít
I wrote my way out
Wrote everything down far as I could see
I wrote my way out
I looked up and the town had its eyes on me
Vypsal jsem si cestu ven
Sepsal jsem vše, co jsem si pamatoval
Vypsal jsem si cestu ven
Vzhlédl jsem a městečko mě pozorovalo
They passed a plate around
Total strangers
Moved to kindness by my story
Raised enough for me to book passage on a
Ship that was New York bound…
Posouvali si mezi sebou talíř
Naprostí cizinci
Dohnáni k milosti mým příběhem
Vybrali dost peněz, abych si mohl zabrat sedadlo na lodi
Mířící do New Yorku...
I wrote my way out of hell
I wrote my way to revolution
I was louder than the crack in the bell
I wrote Eliza love letters until she fell
I wrote about The Constitution and defended it well
And in the face of ignorance and resistance
I wrote financial systems into existence
And when my prayers to God were met with indifference
I picked up a pen, I wrote my own deliverance
Vypsal jsem si cestu z pekla
Propsal jsem se k revoluci
Byl jsem hlasitější než prasklina ve zvonu
Psal jsem Elize milostné dopisy, dokud neodpadla
Napsal jsem o Ústavě a dobře ji ubránil
A tváří v tvář ignoranci a odporu
Jsem sepsal finanční systém
A když se mé modlitby k Bohu setkali s lhostejností
Popadl jsem pero, sepsal jsem svou vlastní osvobození
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
Uprostřed hurikánu
Je ticho
Jen na okamžik
Žlutá obloha
I was twelve when my mother died
She was holding me
We were sick and she was holding me
I couldn’t seem to die
Bylo mi dvanáct, když mi zemřela matka
Držela mě
Byli jsme nemocní a ona mě držela
Mě se nedařilo zemřít
[BURR]
Wait for it, wait for it, wait for it…
[BURR]
Počkej si, počkej si, počkej si...

[BURR AND ENSEMBLE]
Wait for it, wait for it, wait for it…

[BURR & SBOR]
Počkej si, počkej si, počkej si...
Wait for it, wait for it, wait for it, wait… Počkej si, počkej si, počkej si, počkej...
[HAMILTON]
I’ll write my way out…
[HAMILTON]
Vypíšu si cestu ven...

Write ev’rything down, far as I can see…
Sepíšu vše, co si pamatuji...
I’ll write my way out…
Overwhelm them with honesty.
Vypíšu si cestu ven...
Zahltím je upřímností.
[WASHINTON/
ELIZA/ANGELICA/
MARIA]
History has its eyes on you
[WASHINGTON/ELIZA/ ANGELICA/MARIA]
Historie tě pozoruje
[HAMILTON]
This is the eye of the hurricane, this is the only
Way I can protect my legacy…
[HAMILTON]
Teď stojím uprostřed hurikánu, tohle je jediný způsob, jak mohu ochránit svůj odkaz...
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON)]
Wait for it, wait for it, wait for it, wait…
[SPOLEČNOST (KROMĚ HAMILTONA)]
Počkej si, počkej si, počkej si, počkej...
[HAMILTON]
The Reynolds Pamphlet
[HAMILTON]
Brožurka o Reynoldsové

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.