Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hey hey hey heyHey hey hey hey

[ELIZA]
Ohh, I do I do I do I
Dooo! Hey!
Ohh, I do I do I do I
Dooo! Boy you got me [ALL WOMEN]
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey
ELIZA
Oh, áno áno áno
áááno, Hey!
Oh, áno áno áno ánooooo
ŽENY
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey

[ELIZA AND WOMEN]
Helpless!
Look into your eyes, and the sky’s the limit I’m helpless!
Down for the count, and I’m drownin’ in ‘em

ELIZA A ŽENY
Bezmocná!
Pohľad do tvojich oči, a obloha je limit som bezmocná
Som stanová pre grófa, a topím sa medzi nimi
[ELIZA]
I have never been the type to try and grab the spotlight
We were at a revel with some rebels on a hot night
Laughin’ at my sister as she’s dazzling the room
Then you walked in and my heart went “Boom!”
Tryin’ to catch your eye from the side of the ballroom
Everybody’s dancin’ and the band’s top volume
ELIZA
Nikdy som nebola tou čo sa snažila pútať pozornosť
Boli sme sa zabaviť s pár rebelmi jednej horúcej noci
Smejem sa na sestre ako očaruje miestnosť
a vtedy si vošiel a moje srdce spravilo "Bum!"
Snažím sa zachytiť tvoje oko z druhej strany miesnosti
Všetci tancujú a kapela sa utíši
[ELIZA AND WOMEN]
Grind to the rhythm as we wine and dine
ELIZA A ŽENY
Hýbe sa do rytmu ako pijeme víno a večeriame
[ELIZA]
Grab my sister, and
Whisper, “Yo, this
One’s mine.”
ELIZA
Chytím sestru a
pošepkám "Hej, tento
je môj"
My sister made her way across the room to you
And I got nervous, thinking “What’s she gonna do?”
She grabbed you by the arm, I’m thinkin’ “I’m through”
Then you look back at me and suddenly I’m
Helpless!
Moja sestra prejde priamo k tebe
a ja znervózniem rozmýšľam "Čo má v pláne spraviť?"
Zobrala ťa za ruku rozmýšľam "Toto je koniec"
a vtedy sa otočíš ku mne a odrazu som Bezmocná
Oh, look at those eyes
Oh, pozri na tie oči!
Oh!
Yeah, I’m
Helpless, I know
Oh
Yeah, Som
bezmocná, a viem

Som zbláznená do teba
Som zbláznená do teba

I’m so into you
I am so into you
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi

I know I’m down for the count
And I’m drownin’ in ‘em.

ŽENY
Oooh

[ALL WOMEN]
Oooh
Oooh
Oooh Oooh
Oooh Oooh
Oooh Bezmocná!
Helpless! Pozri sa na tie oči
a obloha je limit
Som
bezmocná
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi

Look into your eyes
And the sky’s the limit
I’m
Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in ‘em
Som bezmocná
I’m helpless! Pohľad do tvojich očí
a obloha je limit som bezmocná
Look into your eyes
And the sky’s the limit I’m helpless!
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi
Down for the count
And I’m drownin’ in ‘em.

HAMILTON
Kam ma to vedieť?
[HAMILTON]
Where are you taking me?
ANGELICA
Práve ti zmením celý život
[ANGELICA]
I’m about to change your life
HAMILTON
Všetkými spôsobmi ma teda veď
[HAMILTON]
Then by all means, lead the way
ELIZA
Elizabeth Schuylerová, je mi cťou spoznať váš
[ELIZA]
Elizabeth Schuyler. It’s a pleasure to meet you
HAMILTON
Schuylerová?
[HAMILTON]
Schuyler?
ANGELICA
Moja sestra
[ANGELICA]
My sister
HAMILTON
Ak by som musel bojovať vo vojne len aby som sa s tebou stretol, stálo by to za to
[ELIZA]
Thank you for all your service
ANGELICA
Nechám to na vás
[HAMILTON]
If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it
ELIZA A ŽENY
O týždeň neskôr
[ANGELICA]
I’ll leave you to it
ELIZA
Píšem v noci list
Teraz je môj život lepší každým tvojím listom
Smejem sa na sestre lebo chce vytvoriť hárem
[ELIZA AND WOMEN]
One week later
ANGELICA
Len vravím že ak by si ma naozaj mala rada, podelila by si sa
[ELIZA]
I’m writin’ a letter nightly
Now my life gets better, every letter that you write me
Laughin’ at my sister, cuz she wants to form a harem
ELIZA
Ha!
O dva týždne neskôr
V obývacej izbe stresujem
Môj otec s kamennou tvárou
ako si od neho pýtaš požehnanie
Vnútri umieram, keď
pijeme víno
a večeriame
a snažím sa nerozplakať
pretože nieje nič čo tvoja myseľ nezvládne
Môj otec prejde na druhú stranu miestnosti k tebe
Na sekundu spanikárim myslím
"Je s nami koniec"
Ale vtedy ti potrasie rukou a povie
"Buď úprimný"
A otočíš sa ku mne s úsmevom a som
bezmocná
[ANGELICA]
I’m just sayin’, if you really loved me, you would share him
Bezmocná
Hooo!
[ELIZA]
Ha!
Two weeks later
In the living room stressin’
My father’s stone-faced
While you’re asking for his blessin’
I’m dying inside, as
You wine
And dine
And I’m tryin’ not to cry
‘cause there’s nothing that your mind can’t do
My father makes his way across the room
To you
I panic for a second, thinking
“we’re through”
But then he shakes your hand and says
“Be true”
And you turn back to me, smiling, and I’m
Helpless!
Ten chalan je môj
Ten chalan je môj!
Bezmocná! Bezmocná!
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi
Helpless!
Hoo!

ŽENY
Stresujem
Požehnanie
That boy is mine
That boy is mine!
Oooh

Helpless! Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in em
Oooh
[ALL WOMEN]
Stressin’
Ooooh

Blessin’
Ooooh

Bezmocná
Pohľad do tvojich očí
a nebo je limit
Som
bezmocná!
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi
Som bezmocná
Pohľad do tvojich očí
a nebo je limit
Som
bezmocná!
Viem som určená pre grófa
a topím sa medzi nimi
Oooh HAMILTON
Eliza, nemám k môjmu menu ani dolár
kúsok pozemku, oddiel ktorému velím a trošku slávy
Všetko čo mám je moja česť, toleranciu k bolesti
pár vysokoškolských titulov a môj prvotriedny mozog
Šialené, tvoja rodina vo mne zobudila inú potrebu
Peggy sa mi zveruje, Angelica sa ma snaží dostať
Bez stresu, moja láska k tebe nikdy neochabne
Budeme mať kúsok v Harleme a zvládneme to
Žil som bez rodiny od kedy som bol dieťaťom
Môj otec nás opustil, moja mama zomrela,
vyrastal som bez všetkého
Ale nikdy nezabudnem tvár mojej matky, ktorá bola úprimná
a kým budem živý Eliza sľubujem Bohu
že sa nikdy nebudeš cítiť tak...

Oooh
HAMILTON
ELiza
Oooh Nikdy som sa tak necítil

Oooh
Môj život bude fajn je v ňom Eliza

Helpless!
Look into your eyes
And the sky’s the
Limit I’m
Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in
‘em I’m
Helpless!
ELIZA
Áno áno áno ánooooo
Áno áno áno ánooooo
Look into your eyes
And the sky’s the
Limit I’m
Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in em
Hey, jeee, jeeej,
[HAMILTON]
Eliza, I don’t have a dollar to my name
An acre of land, a troop to command, a dollop of fame
All I have’s my honor, a tolerance for pain
A couple of college credits and my top-notch brain
Insane, your family brings out a different side of me
Peggy confides in me, Angelica tried to take a bite of me
No stress, my love for you is never in doubt
We’ll get a little place in Harlem and we’ll figure it out
I’ve been livin’ without a family since I was a child
My father left, my mother died, I grew up buckwild
But I’ll never forget my mother’s face, that was real
And long as I’m alive, Eliza, swear to God
You’ll never feel so…
Som určená pre grófa
Pozriem sa do tvojich oči a obloha je limit
Topím sa v nich
[HAMILTON]
Eliza…
ŽENY
Bezmocná
Bezmocná
Bezmocná

I’ve never felt so—
Som určená pre grófa
a topím sa v nich
ŽENY
V New Yorku je z teba nový človek
V New Yorku je z teba nový človek
V New Yorku je z teba nový človek..
ELIZA
Bezmocná

My life is gon’ be fine cuz Eliza’s in it.
[ELIZA]
I do I do I do I do!

I do I do I do I do!

Hey, yeah, yeah!
I’m down for the count
I’m—

I look into your eyes, and the sky’s the limit
I’m
…drownin’ in ‘em. [ALL WOMEN]
Helpless!

Helpless!

Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in ‘em
Helpless!
Helpless!
Helpless!
Down for the count
And I’m drownin’ in ‘em.
[ALL WOMEN]
In New York, you can be a new man…
In New York, you can be a new man…
In New York, you can be a new man…
[ELIZA]
Helpless

Text pridala monchinella

Video přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.