Playlisty Pokec
Reklama

Dear Theodosia - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[BURR]
Dear Theodosia, what to say to you?
You have my eyes. You have your mother’s name
BURR
Drahá Theodosia, čo ti mám povedať,
Máš moje oči. Máš meno svojej matky
When you came into the world, you cried and it broke my heart Keď si prišla na svet, plakala si a zlomila mi srdce
I’m dedicating every day to you
Domestic life was never quite my style
When you smile, you knock me out, I fall apart
And I thought I was so smart
Venujem ti každý deň
Život doma nebol nikdy mojím štýlom
Keď sa usmeješ, odzbrojíš ma, rozplývam sa
a to som si myslel že som múdry
You will come of age with our young nation
We’ll bleed and fight for you, we’ll make it right for you
If we lay a strong enough foundation
We’ll pass it on to you, we’ll give the world to you
And you’ll blow us all away…
Someday, someday
Yeah, you’ll blow us all away
Someday, someday
Príde vek tvojho mladého národa
keď budeme krvácať a bojovať za teba, bude priamo pre teba
Ak budeme mať dosť silný základ
Predáme ti ho ďalej, dáme ti slovo
A ty nás ohromíš
Niekedy, niekedy
áno, ohromíš nás
niekedy, niekedy
[HAMILTON]
Oh Philip, when you smile I am undone
My son
Look at my son. Pride is not the word I’m looking for
HAMILTON
Oh Philip, keď sa usmeješ som uvoľnený
môj syn
Pozrite sa na môjho syna. Hrdosť nieje to slovo ktoré hľadám
There is so much more inside me now
Oh Philip, you outshine the morning sun
My son
When you smile, I fall apart
And I thought I was so smart
My father wasn’t around
Je vo mne toho oveľa viac
Oh Philip, vyčnievaš ako ranné slnko
Môj syn
Keď sa usmeješ, rozplývam sa
A to som myslel že som múdry
Môj otec pri mne nebol
[BURR]
My father wasn’t around
BURR
Môj otec pri mne nebol
[HAMILTON]
I swear that
I’ll be around for you.
[BURR]
I’ll be around for you.
HAMILTON
Sľubujem
Budem tu pre teba
BURR
Budem tu pre teba
[HAMILTON]
I’ll do whatever it takes
HAMILTON
Urobím čokoľvek
[BURR]
I’ll make a million mistakes
BURR
Urobím milión chýb
[BURR/HAMILTON]
I’ll make the world safe and sound for you…
…will come of age with our young nation
We’ll bleed and fight for you, we’ll make it right for you
BURR/HAMILTON
Urobím svet bezpečný pre teba
Príde čas keď náš mladý národ
bude krvácať a bojovať za teba, urobíme ho priamo pre teba
If we lay a strong enough foundation
We’ll pass it on to you, we’ll give the world to you
And you’ll blow us all away...
Someday, someday
Yeah, you’ll blow us all away
Someday, someday
Ak budeme mať dosť silný základ
Predáme ti ho ďalej, dávame ti slovo
A ty nás ohormíš
Raz, raz
áno, ohromíš nás
niekedy, raz

Text pridala monchinella

Video přidala Rose58

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.