Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
[ELIZA]
I saved every letter you wrote me
From the moment I read them
I knew you were mine
You said you were mine
I thought you were mine
Eliza
Odložila som si každý list od teba
Od momentu ako som ich čítala
Vedela som že si môj
Povedal si že si môj
Myslela som že si môj
Do you know what Angelica said
When we saw your first letter arrive?
She said
Vieš čo povedala Angelica
keď videla že prišiel prvý list od teba?
Povedala:
“Be careful with that one, love
He will do what it takes to survive.”
"Opatrne s ním, zlatko.
Urobí všetko preto aby prežil"
You and your words flooded my senses
Your sentences left me defenseless
You built me palaces out of paragraphs
You built cathedrals
I’m re-reading the letters you wrote me
I’m searching and scanning for answers
In every line
For some kind of sign
And when you were mine
The world seemed to
Ty a tvoje slová zaplavili moje zmysly
Tvoje vety ma zanechali bezbrannou
Postavil si mi palác z tvojich odsekov
postavil si katedrály
Znovu si čítam listy ktoré si mi písal
Hľadám a ženiem sa za odpoveďami
v každom riadku
Za nejakým náznakom
a tým keď si bol môj
svet sa zdal že
Burn
Burn
horí
horí
You published the letters she wrote you
You told the whole world how you brought
This girl into our bed
In clearing your name, you have ruined our lives
Do you know what Angelica said
When she read what you’d done?
She said
“You have married an Icarus
He has flown too close to the sun.”
Zverejnil si listy ktoré ti písala
Povedal si celému svetu ako si dostal
to dievča do našej postele
Aby si si očistil meno, zničil si naše životy
Vieš čo povedala Angelica
keď si prečítala čo si spravil?
Povedala
"Vydala si sa za Icarusa
Zaletel príliš blízko ku slnku"
You and your words, obsessed with your legacy...
Your sentences border on senseless
And you are paranoid in every paragraph
How they perceive you
Ty a tvoje slová, posadnuté tvojím dedičstvom
Tvoje vety takmer nezmyselné
a ty si paranoidný v každom odseku
Ako sa na teba pozerajú
You, you, you… Ty, ty, ty
I’m erasing myself from the narrative
Let future historians wonder how Eliza
Reacted when you broke her heart
You have torn it all apart
I am watching it
Burn
Watching it burn
The world has no right to my heart
The world has no place in our bed
They don’t get to know what I said
I’m burning the memories
Burning the letters that might have redeemed you
You forfeit all rights to my heart
You forfeit the place in our bed
You sleep in your office instead
With only the memories
Of when you were mine
I hope that you burn
Vymazávam sa z role rozprávača
Nechám budúcich historikov
hádať ako Eliza reagovala keď si jej zlomil srdce
Celé si ho zlomil
A ja sa prizerám
ako horí
prizerám sa ako horí
Svet nemá nárok na moje srdce
Svet nemá miesto v našej posteli
Nebudú vedieť čo som povedala
Pálim spomienky
Pálim listy ktoré ťa mohli vykúpiť
Stratil si právo na moje srdce
Stratil si miesto v našej posteli
Namiesto toho spi vo svojej kancelárií
len so spomienkami
toho keď si bol môj
Dúfam že zhoríš

Text pridala monchinella

Videa přidali monchinella, Teri_24

Preklad pridala monchinella

Preklad opravila monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.