Pokec Playlisty
Reklama

Alexander Hamilton - text, preklad

playlist Playlist
[AARON BURR]
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten
Spot in the Caribbean by providence, impoverished, in squalor
Grow up to be a hero and a scholar?
[AARON BURR]
Ako mohol parchant, sirota, syn prostitutky a Škót, osudom vyhnaný do stredu zabudnutého miesta v Karibiku, vychudnutý a v špine,
vyrástol do hrdinu a učenca?
[JOHN LAURENS]
The ten-dollar Founding Father without a father
Got a lot farther by working a lot harder
By being a lot smarter
By being a self-starter
By fourteen, they placed him in charge of a trading charter

[JOHN LAURENS/ PHILLIP HAMILTON]
Desaťdolárový otec zakladateľ bez otca
sa dostal o veľa ďalej tým, že pracoval o veľa tvrdšie
a že bol o veľa múdrejší
že bol iniciatívny
V štrnástich sa dostal do vedenia výmenného
obchodu.
[THOMAS JEFFERSON]
And every day while slaves were being slaughtered and carted
Away across the waves, he struggled and kept his guard up
Inside, he was longing for something to be a part of
The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter
[Marquiz de Laffayete/ THOMAS JEFFERSON]
A každý deň keď boli otroci vyvražďovaní a rozvážaní
preč za oceán, snaží sa udržať v stráži.
Vo vnútri chcel byť súčasťou niečoho
Ten brat bol pripravený žobrať, kradnúť, požičať, alebo vymeniť
[JAMES MADISON]
Then a hurricane came, and devastation reigned
Our man saw his future drip, dripping down the drain
Put a pencil to his temple, connected it to his brain
And he wrote his first refrain, a testament to his pain
[BURR]
Well, the word got around, they said, “This kid is insane, man”
Took up a collection just to send him to the mainland
“Get your education, don’t forget from whence you came, and
The world's gonna know your name. What’s your name, man?”
[HERCULES MULLIGAN/JAMES MADISON]
Potom prišiel hurikán a vláda sucha
Náš muž videl svoju budúcnosť stekať do kanálu.
Priložil si ceruzku ku spánku, propojil ju so svojím mozgom
A napsal svoj prvý refrén, svedectvo o jeho bolesti.
[ALEXANDER HAMILTON]
Alexander Hamilton
My name is Alexander Hamilton
And there’s a million things I haven’t done
But just you wait, just you wait...
[ELIZA HAMILTON]
When he was ten his father split, full of it, debt-ridden
Two years later, see Alex and his mother bed-ridden
Half-dead sittin' in their own sick, the scent thick
[AARON BURR]
No, a svet si začal hovoriť "Tento chlapík je šialený, človeče."
Založili zbierku peňazí, aby ho mohli poslať
na pevninu.
"Vyštuduj, nezabudni na to odkiaľ si a
svet bude poznať tvoje meno
Ako sa voláš človeče?"
[FULL COMPANY EXCEPT HAMILTON (whispering)]
And Alex got better but his mother went quick
[ALEXANDER HAMILTON]
Alexander Hamilton.
Volám sa Alexander Hamilton
A je milión vecí, čo som nespravil
Len si počkajte, len si počkajte...
[GEORGE WASHINGTON]
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide
Left him with nothin’ but ruined pride, something new inside
A voice saying

[ELIZA HAMILTON]
Keď mal desať, jeho otec od nich odišiel, kecal, zadĺžený
Za dva roky vidíme Alexa a jeho matku pripútaných k posteli
polomŕtvi sedia v ich vlastných zvratkoch, v štipľavom zápachu
[WASHINGTON]
“You gotta fend for yourself.” [COMPANY]
“Alex, you gotta fend for yourself.”
[WASHINGTON]
He started retreatin’ and readin’ every treatise on the shelf
[VŠETCI OKREM HAMILTONA (šepkajú)]
Alex sa uzdravil, ale s jeho matkou to bol rýchly proces
[BURR]
There would have been nothin’ left to do
For someone less astute
He woulda been dead or destitute
Without a cent of restitution
Started workin’, clerkin’ for his late mother’s landlord
Tradin’ sugar cane and rum and all the things he can’t afford
Scammin’ for every book he can get his hands on
Plannin’ for the future see him now as he stands on
The bow of a ship headed for a new land
In New York you can be a new man
[GEORGE WASHINGTON]
Nasťahoval sa k bratrancovi, ten spáchal samovraždu
Nezanechal mu nič viac než ranenú hrdosť a niečo nového vo vnútri,
Hlas ktorý vraví
"Musíš sa o seba postarať sám"
[COMPANY]
Scammin’
[ZBOR]
"Alex, musíš sa o sebe starať."
Plannin’
Oooh...
[COMPANY]
In New York you can
Be a new man—
In New York you can
Be a new man— [HAMILTON]
Just you wait!
[GEORGE WASHINGTON]
Začal ustupovať a čítať všetky spisy na polici
Just you wait!
[COMPANY]
In New York you can be a new man—
[AARON BURR]
Nezostalo by nič iné čo robiť
pre niekoho menej rafinovaného
By bol mrtvy alebo chudobný
bez jediného centu z dedictva
Začal pracovať, úradníčiť pre hostinského
Predával sladkosti, rum a všetky tie veci čo si sám nemohol dovoliť
Podvádzal kvôli každej knihe na ktorú sa mu podarilo siahnúť
Plánoval budúcnosť, teraz ho vidíme stáť v čele lode
smerujúcej do novej zeme
V New Yorku môžeš byť novým človekom
[WOMEN]
In New York—
[MEN]
New York—
[HAMILTON]
Just you wait!
[ZBOR]
Podvádzal
[COMPANY]
Alexander Hamilton
We are waiting in the wings for you
You could never back down
You never learned to take your time!
Oh, Alexander Hamilton Plánoval
Oooh...
[ZBOR]
V New Yorku môžeš
býť novým človekem-
V New Yorku môžeš
byť novým človekom - [Hamilton]
"Len si počkajte!"
When America sings for you
Will they know what you overcame?
Will they know you rewrote the game?
The world will never be the same, oh
Len počkajte!
[ZBOR]
V New Yourku môžeš byť novým človekom-
[BURR]
The ship is in the harbor now
See if you can spot him
[Ženy]
V New Yorku-
[Muži]
New York-
[Hamilton]
Len počkajte!
Another immigrant
Comin’ up from the bottom
[ZBOR]
Alexandre Hamilton
His enemies destroyed his rep
America forgot him
Čakáme na teba, na našu príležitosť
[MEN]
Just you wait
Nikdy si sa nedokázal stiahnúť z boja
Nikdy si sa nenaučil dať si načas!
[COMPANY]
Just you wait
Oh, Alexander Hamilton
Keď ti bude Amerika spievať
Budú ľudia vedieť, čím si si prešiel?
Budú vedieť, že si prepísal hru?
Svet už nikdy nebude taký ako predtým
[MULLIGAN/MADISON & LAFAYETTE/JEFFERSON]
We fought with him
[AARON BURR]
Loď je už v prístave
Tak schválne či ho uvidíš
[LAURENS/PHILIP]
Me? I died for him
Iba další imigrant
Ktorý začína od nuly
[WASHINGTON]
Me? I trusted him
Jeho nepriatelia mu zničili reputáciu
Amerika na neho zabudla
[ELIZA & ANGELICA & PEGGY/MARIA]
Me? I loved him
[TBOR]
Alexander Hamilton
[BURR]
And me? I’m the damn fool that shot him
Čekáme na teba a našu příležitost
[COMPANY]
There’s a million things I haven’t done
But just you wait!
Nikdy si sa nenaučil dať si načas!
[BURR]
What’s your name, man?
Oh, Alexander Hamilton
Alexander Hamilton
Amerika ti spieva
Budú di pamätať čím si si prešiel?
Budú si pamätať že to ty si prepísal hru?
Svet už nikdy nebude ako predtým
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
[MUŽI]
Len počkajte

Text pridala monchinella

Text opravil LilDick

Videa přidali Shadows_Die, Teri_24

Preklad pridala monchinella

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.