Playlisty Pokec
Reklama

Alexander Hamilton - text, preklad

playlist Playlist
How does a bastard, orphan, son of a whore
And a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot
In the Caribbean by providence impoverished
In squalor, grow up to be a hero and a scholar?
Ako mohol parchant, sirota, syn prostitutky a Škóta, osudom vyhnaný do stredu zabudnutého miesta v Karibiku,prozreteľnosťou žobráka v biede a špine
vyrásť v hrdinu a učenca?
The ten-dollar founding father without a father
Got a lot farther by working a lot harder
By being a lot smarter
By being a self-starter
By fourteen, they placed him in charge of a trading charter

Desaťdolárovka, otec zakladateľ bez otca
sa dostal o veľa ďalej tým, že pracoval oveľa tvrdšie
tým že bol oveľa múdrejší
že bol iniciatívny
V štrnástich sa dostal do vedenia výmenného
obchodu.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away
Across the waves, he struggled and kept his guard up
Inside, he was longing for something to be a part of
The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter
A každý deň keď boli otroci vyvražďovaní a vyvážaní
preč za oceán, snaží sa udržať sa v pozore
Vo vnútri túžil byť súčasťou niečoho
Ten brat vám bol pripravený žobrať, kradnúť, požičať si alebo kšeftovať
Then a hurricane came, and devastation reigned
Our man saw his future drip, dripping down the drain
Put a pencil to his temple, connected it to his brain
And he wrote his first refrain, a testament to his pain

Vtom prišiel hurikán a zavládla spúšť
Náš muž videl svoju budúcnosť stekať dolu do kanálu.
Priložil si ceruzku ku spánku, prepojil ju so svojím mozgom
A napísal svoj prvý text, svedectvo o jeho bolesti.
Well, the word got around, they said, this kid is insane, man
Took up a collection just to send him to the mainland
Get your education, don't forget from whence you came
And the world is gonna know your name
What's your name, man?
Slovo dalo slovo, vravia "Tento chlapík je šialený, človeče."
Zorganizovali zbierku, aby ho mohli poslať
na pevninu.
"Vyštuduj, nezabudni na to odkiaľ si a
svet bude poznať tvoje meno
Ako sa voláš človeče?"
Alexander Hamilton
My name is Alexander Hamilton
And there's a million things I haven't done
But just you wait, just you wait
Alexander Hamilton.
Volám sa Alexander Hamilton
A je milión vecí, čo som zatiaľ nespravil
Ale len si počkajte, len si počkajte...
When he was ten his father split, full of it, debt-ridden
Two years later, see Alex and his mother bed-ridden
Half-dead sittin' in their own sick, the scent thick
And Alex got better but his mother went quick
Keď mal desať, jeho otec od nich odišiel, bol to len kecal v dlhu
Za dva roky vidíme Alexa a jeho matku pripútaných k posteli
polomŕtvi sedia v ich vlastných zvratkoch, v štipľavom zápachu
A Alex sa uzdravil, ale s jeho matkou to bol rýchly proces
Nasťahoval sa k bratrancovi, ten spáchal samovraždu
Nezanechal mu nič viac než ranenú hrdosť a niečo nového vo vnútri,
Hlas ktorý vraví
"Alex, Musíš sa o seba postarať sám"
Uzavrel sa a začal čítať všetky spisy na polici

Moved in with a cousin, the cousin committed suicide
Left him with nothin' but ruined pride, something new inside
A voice saying, "Alex, you gotta fend for yourself"
He started retreatin' and readin' every treatise on the shelf
Niekomu inému by nezostalo nič
pre niekoho menej rafinovaného
Bol by mŕtvy alebo chudobný
bez centu bolestného
Začal pracovať, úradníčiť pre domáceho svojej zosnulej matky
Obchodoval s cukrom, rumom a všetkým čo si sám nemohol dovoliť
There would have been nothin' left to do for someone less astute
He woulda been dead or destitute without a cent of restitution
Started workin', clerkin' for his late mother's landlord
Tradin' sugar cane and rum and all the things he can't afford
Podvádzal kvôli každej knihe na ktorú sa mu podarilo dosiahnúť
Plánoval budúcnosť, teraz ho vidíme stáť v čele lode smerujúcej do novej zeme
V New Yorku môžeš byť novým človekom (Len si počkajte!)
V New Yorku môžeš byť novým človekom (Len si počkajte!)
V New Yorku môžeš byť novým človekom
V New Yorku, New Yorku
Len si počkajte!

Scammin' for every book he can get his hands on
Plannin' for the future see him now as he stands on
The bow of a ship headed for the new land
In New York you can be a new man
In New York you can be a new man (just you wait)
In New York you can be a new man (just you wait)
In New York you can be a new man
In New York, New York
Just you wait
Alexandre Hamilton
Alexander Hamilton
Čakáme na teba v prístave
Čakáme na teba v prístave
Nikdy si sa nedokázal stiahnuť z boja
Nikdy si sa nenaučil dať si načas!
Oh, Alexander Hamilton
Alexander Hamilton
Keď ti raz bude Amerika spievať
Budú ľudia vedieť, čím si si prešiel?
Budú vedieť, že si prepísal hru?
Svet už nikdy nebude taký ako predtým
Alexander Hamilton
Alexander Hamilton
We are waiting in the wings for you
Waiting in the wings for you
You could never back down
You never learned to take your time
Loď už kotví v prístave
Tak schválne či ho uvidíš (Len čakajte)
Iba ďalší imigrant ktorý začína od nuly
(len si počkajte)
Jeho nepriatelia mu zničili reputáciu
Amerika na neho zabudla
Oh, Alexander Hamilton
Alexander Hamilton
When America sings for you
Will they know what you overcame?
Will they know you rewrote your game?
The world will never be the same, oh
My sme s ním bojovali
Ja? Zomrel som pre neho
Ja? Ja som mu dôveroval
Ja? Ja som ho milovala
A ja? Ja som ten hlupák čo ho zastrelil (zastrelil, zastrelil)
The ship is in the harbor now
See if you can spot him (just you wait)
Another immigrant comin' up from the bottom (just you wait)
His enemies destroyed his rep America forgot him
Je milión veci čo som nespravil,
ale len si počkajte!
Ako sa voláš, chlape?
Alexander Hamilton!

We, fought with him
Me, I died for him
Me, I trusted him
Me, I loved him
And me, I'm the damn fool that shot him (shot him, shot him)
There's a million things I haven't done
But just you wait
What's your name, man?
Alexander Hamilton

Text pridala monchinella

Text opravila monchinella

Videa přidali Shadows_Die, Teri_24

Preklad pridala monchinella

Preklad opravila monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.