Playlisty Pokec
Reklama

Aaron Burr, Sir - text, preklad

playlist Playlist
[COMPANY]
1776. New York City
ZBOR
1776. New York
[HAMILTON]
Pardon me. Are you Aaron Burr, sir?
HAMILTON
Prepáčte, ste Aaron Burr pane?
[BURR]
That depends. Who’s asking?
BURR
Záleží na tom kto sa pýta?
[HAMILTON]
Oh, well, sure, sir
I’m Alexander Hamilton, I’m at your service, sir
I have been looking for you
HAMILTON
Oh, jasné, pane
Som Alexander Hamilton, robím vo vašej kancelárii, pane
Hľadal som vás
[BURR]
I’m getting nervous
BURR
Znervózňujete ma
[HAMILTON]
Sir…
I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study when I got sort of out of sorts with a buddy of yours. I may have punched him. It’s a blur, sir. He handles the financials?
HAMILTON
Pane
Počul som vaše meno na Princetone. Chcel som ísť na rýchlejší kurz keď som sa zoznámil s vašim priateľom.
Asi som ho udrel. Zatočila sa mu hlava. Má na starosti financie.
[BURR]
You punched the bursar
BURR
Udreli ste Kvestora
[HAMILTON]
Yes!
I wanted to do what you did. Graduate in two, then join the revolution. He looked at me like I was stupid, I’m not stupid
HAMILTON
Áno!
Chcel som spraviť čo aj vy. Zmaturovať za 2 roky, a potom sa pridať k revolúcii. Pozrel sa na mňa akoby som bol hlúpy. Ja nie som hlúpy
So how’d you do it? How’d you graduate so fast? Tak ako ste to dokázali? Zmaturovali ste skôr?
[BURR]
It was my parents’ dying wish before they passed
BURR
Bolo to posledné prianie mojich rodičov
[HAMILTON]
You’re an orphan. Of course! I’m an orphan
God, I wish there was a war!
Then we could prove that we’re worth more
Than anyone bargained for…
HAMILTON
Si sirota. Jasné! Som sirota
Bože, Kiežby len bola vojna!
Mohli by sme dokázať že máme vyššiu cenu
než nejaký vyjednávač...
[BURR]
Can I buy you a drink?
BURR
Môžem vám kúpiť pitie?
[HAMILTON]
That would be nice
HAMILTON
To by bolo milé
[BURR]
While we’re talking, let me offer you some free advice
Talk less
BURR
Kým sa rozprávame, nechajte ma aby som vám povedal pár rád
Rozprávajte menej
[HAMILTON]
What?
HAMILTON
Čože?
[BURR]
Smile more
BURR
Viac sa usmievaj
[HAMILTON]
Ha
HAMILTON
Ha
[BURR]
Don’t let them know what you’re against or what you’re for
BUTT
Nenechaj aby vedeli proti čomu si a s čím súhlasíš
[HAMILTON]
You can’t be serious
HAMILTON
Robíte si srandu však?
[BURR]
You wanna get ahead?
BURR
Chceš byť popredu?
[HAMILTON]
Yes
HAMILTON
Áno
[BURR]
Fools who run their mouths off wind up dead
BURR
Hlupáci ktorí príliš veľa kecajú budú skoro mŕtvy
[LAURENS]
Yo yo yo yo yo!
What time is it?
LAUREN
Yo yo yo yo yo?
Koľko je hodín?
[LAURENS/LAFAYETTE/MULLIGAN]
Show time!
LAURENS/LAFAYETTE/MULLIGAN
Čas sa predviesť
[BURR]
Like I said…
BURR
Ako som povedal
[LAURENS]
Show time! Show time! Yo!
I’m John Laurens in the place to be!
Two pints o’ Sam Adams, but I’m workin’ on three, uh!
Those redcoats don’t want it with me!
Cuz I will pop chick-a pop these cops till I’m free!
LAURENS
Čas sa predviesť! Čas sa predviesť! Yo!
Som John Laurens a som presne tam kde mám byť
Dve kolá Sam Adams, ale pracujem dosť aj na tretie,
uh!
Tí červenokabátnici by sa radšej so mnou nemali zahrávať
Pretože budem strieľať tých skorumpovaných policajtov pokým nebudem slobodný!
[LAFAYETTE]
Oui oui, mon ami, je m’appelle Lafayette!
The Lancelot of the revolutionary set!
I came from afar just to say “Bonsoir!”
Tell the King “Casse toi!” Who’s the best?
C’est moi!
LAFAYETE
Áno áno, chlapče, som Lafayette
Lancelot našej revolúcie je pripravený
Prišiel som z diaľky len aby som povedal "Dobrý večer!"
Povedzte kráľovi "Strať sa" Kto je najlepší?
To ja!
[MULLIGAN]
Brrrah brraaah! I am Hercules Mulligan
Up in it, lovin’ it, yes I heard ya mother said “Come again?”
MULLIGAN
Brah brraah! Som Hercules Mulligan
Idem v tom, milujem to, áno počul som matku vravieť "príde znovu?"
[LAFAYETTE & LAURENS]
Ayyyyy
LAFAYETTE&LAURENS
Ayyyy
[MULLIGAN]
Lock up ya daughters and horses, of course
It’s hard to have intercourse over four sets of corsets…
MULLIGAN
Zavri svoje dcéry a kone, samozrejme
Je ťažké súložiť cez štyri vrstvy korzetov
[LAFAYETTE]
Wow
LAFAYETTE
Wow
[LAURENS]
No more sex, pour me another brew, son!
Let’s raise a couple more…
LAURENS
Už žiadny sex, daj mi ďalšiu rundu synak!
Dajme si ich ešte pár...
[LAURENS/LAFAYETTE/MULLIGAN]
To the revolution!
LAURENS/LAFAYETTE"MULLIGAN
Na revolúciu
[LAURENS]
Well, if it ain’t the prodigy of Princeton college!
LAURENS
Aha, no len či to nieje zázrak z Princetonu!
[MULLIGAN]
Aaron Burr!
MULLIGAN
Aaron Burr
[LAURENS]
Give us a verse, drop some knowledge!
LAURENS
Daj nám verš a poviem ti nejakú múdrosť
[BURR]
Good luck with that: you’re takin’ a stand
You spit. I’m ‘a sit. We’ll see where we land
BURR
Veľa šťastia: vzopriete sa, budete pľuť,
ja sa tu posadím a uvidíme kde skončíme
[LAFAYETTE/MULLIGAN]
Boooo!
LAFAYETTE/MULLIGAN
Boooooooo!
[LAURENS]
Burr, the revolution’s imminent. What do you stall for?
LAURENS
Burr, revolúcia je potrebná, prečo ju chceš zastaviť?
[HAMILTON]
If you stand for nothing, Burr, what’ll you fall for?
MULLIGAN/LAFAYETTE/LAURENS
Ohh, kto je to decko? Čo urobí?
[MULLIGAN/LAFAYETTE/LAURENS]
Ooh
Who you?
Who you?
Who are you?
[MULLIGAN/LAFAYETTE/LAURENS]
Ooh, who is this kid? What’s he gonna do?

Text pridala monchinella

Video přidala Teri_24

Preklad pridala monchinella

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.