Playlisty Pokec
Reklama

A Winter's Ball - text, preklad

playlist Playlist
[Burr]
How does the bastard, orphan, son of a whore
Go on and on
Grow into more of a phenomenon?
Watch this obnoxious, arrogant, loudmouth bother
Be seated at the right hand of the father
Washington hires Hamilton right on sight
But Hamilton still wants to fight, not write
Now Hamilton’s skill with a quill is undeniable
But what do we have in common? We’re
Reliable with the
BURR
Ako to že bastard, sirota, syn prostitútky
ide ďalej a ďalej
rastie z neho fenomenón
Pozrite sa na protivného, arogantného, hubatého brata
ako sa stal pravou rukou otca
Washington najal Hamiltna len od pohľadu
Ale Hamilton chce stále bojovať, nie písať
Teraz Hamiltnové zručnosti s brkom sa nedajú poprieť
Ale čo máme spoločné? Sme spoľahlivý s
[All Men]
Ladies!
MUŽI
Dámami!
[Burr]
There are so many to deflower!
BURR
Je ich veľa s panenstvom
[All Men]
Ladies!
MUŽI
Dámy!
[Burr]
Looks! Proximity to power
BURR
Pozri! Sila je v blízkosti
[All Men]
Ladies!
MUŽI
Dámy!
[Burr]
They delighted and distracted him
Martha Washington named her feral tomcat after him!
BURR
Potešia ho a zmätú ho
Martha Washington nazvala po ňom svojho kocúra
[Hamilton]
That’s true!
HAMILTON
To je pravda
[Full Company]
1780
ZBOR
1780
[Burr]
A winter’s ball
And the Schuyler sisters are the envy of all
Yo, if you can marry a sister, you’re rich, son
BURR
Zimný ples
A Schuylerové sestry sú najviac žiadúce
Yo, ak sa oženíš so sestrou, si bohatý, synak
[Hamilton]
Is it a question of if, Burr, or which one?
HAMILTON
Je to snáď otázka s ak, Burr, alebo ktorú?
[Hamilton/Burr/Laurens]
Hey
Hey
Hey hey
HAMILTON/BURR/LAURENS
Hey
HEy
Hey hey

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.