Pokec Playlisty
Reklama

Empty Gold - text, preklad

playlist Playlist
I, I must confess
How hard I tried to breathe
Through the trees of loneliness.
You, you must confess
How hard you need to see
Through the heart beating out my chest.
Já, já musím se přiznat,
jak těžce jsem se snažila dýchat,
skrz stromy samoty.
Ty, ty musíš přiznat,
Jak moc potřebuješ vidět
skrz srdce bijící z mé hrudi.
Feel like we've been falling down
Like these autumn leaves.
But baby don't let Winter come,
Don't let our hearts freeze.
Pocit jako kdybychom padali,
jako podzimní listí.
Ale zlato, nenech zimu přijít,
nenech naše srdce zmrznout.
If the morning light don't steal our soul,
We will walk away from empty gold.
Pokud ranní světlo neukradne naše duše,
odejdeme od prázdného zlata.
Dark as midnight sun,
Smoke as black as charcoal
Fills into our fragile lungs.
Cause when our demons come,
Dancing in the shadows,
To a game that can't be won.
Temný jako půlnoční slunce,
kouř temný jako uhlí,
se plní do našich křehkých plic.
Protože až přijdou naši démoni,
tancující ve stínech,
do hry, která nemůže být vyhrána.
Feel like we've been falling down
Like these autumn leaves.
But baby don't let Winter come,
Don't let our hearts freeze.
Pocit jako kdybychom padali,
jako podzimní listí.
Ale zlato, nenech zimu přijít,
nenech naše srdce mrznout.
If the morning light don't steal our soul,
We will walk away from empty gold.
If the morning light don't steal our soul,
We will walk away from empty gold.
Pokud ranní světlo neukradne naše duše,
odejdeme od prázdného zlata.
Pokud ranní světlo neukradne naše duše,
odejdeme od prázdného zlata.
We're the underdogs in this world alone
I'm a believer, got a fever running through my bones.
We're the alley cats and they can throw their stones
They can break our hearts, they won't take our souls.
Jsme ti podceňovaní v tomto světě, osamoceni,
Jsem věřící, horečka mi proudí kostmi.
My jsme toulavé kočky a oni mohou házet své kameny,
oni mohou zlomit naše srdce, nevemou nám naše duše.
We're the underdogs in this world alone
I'm a believer, got a fever running through my bones.
We're the alley cats and they can throw their stones
They can break our hearts, they won't take our souls.
Jsme ti podceňovaní v tomto světě, osamoceni,
Jsem věřící, horečka mi proudí kostmi.
My jsme toulavé kočky a oni mohou házet své kameny,
ony mohou zlomit naše srdce, nevemou nám naše duše.
If the morning light don't steal our soul,
We will walk away from empty gold.
If the morning light don't steal our soul,
We will walk away from empty gold.
We will walk away from empty gold.
Pokud ranní světlo neukradne naše duše,
odejdeme od prázdného zlata.
Pokud ranní světlo neukradne naše duše,
odejdeme od prázdného zlata.
Odejdeme od prázdného zlata.

Text pridala just_moo

Text opravila Katniss8

Video přidala just_moo

Preklad pridal advice

Preklad opravila Katniss8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.