Pokec Playlisty
Reklama

Coming Down - text, preklad

playlist Playlist
I found god
I found him in a lover
When his hair falls in his face
And his hands so cold they shake
Našla jsem boha
Našla jsem ho v podobě milence
Když mu padají vlasy do obličeje
A když jsou jeho ruce tak studené, že se třesou
I found the devil
I found him in a lover
And his lips like tangerines
In his color-coded speak
Našla jsem ďábla
našla jsem ho v podobě milence
A jeho rty jsou jako mandarinky
V jeho řeči barevných kódů
Now we're lost somewhere in outer space
In a hotel room where demons play
They run around beneath our feet
We roll around beneath these sheets
A teď jsme ztraceni někde ve vesmíru
V hotelovým pokoji, kde si hrajou démoni
Běhají kolem pod našima nohama
My se válíme pod těmahle prostěradlama
I've got a lover, a love like religion
I'm such a fool for sacrifice
He's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence, lásku jako náboženství
Jsem blázen, že se obětuju
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů (střízliví z drog?)
I've got a lover and I'm unforgiven
I'm such a fool to pay this price
It's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence a není mi odpuštěno
Jsem blázen, že platím tuhle cenu
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
I found a martyr
He told me that I'd never
With his educated eyes
And his head between my thighs
Našla jsem mučedníka
Řekl mi, že já nikdy
Jeho vzdělanýma očima
a s jeho hlavou mezi mými stehny
I found a savior
I don't think he remembers
Cause he's off to pay his crimes
And he's got no time for mine
Našla jsem spasitele
Nemyslím si, že si to pamatuje
Protože je pryč, aby zaplatil za své zločiny
A nemá čas na moje
Now we're lost somewhere in outer space
In a hotel room where demons play
They run around beneath our feet
We roll around beneath these sheets
A teď jsme ztraceni někde ve vesmíru
V hotelovým pokoji, kde si hrajou démoni
Běhají kolem pod našima nohama
My se válíme pod těmahle prostěradlama
I've got a lover, a love like religion
I'm such a fool for sacrifice
He's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence, lásku jako náboženství
Jsem blázen, že se obětuju
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
I've got a lover and I'm unforgiven
I'm such a fool to pay this price
It's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence a není mi odpuštěno
Jsem blázen, že platím tuhle cenu
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Every single night pray the sun will rise
Every single time make a compromise
Every single night pray the sun will rise, but
It's coming down, down, coming down
He's coming down, down, coming down
Každou noc se modli, aby vyšlo slunce
pokaždé udělej kompromis
Každou noc se modli, aby vyšlo slunce
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
I've got a lover, a love like religion
I'm such a fool for sacrifice
He's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence, lásku jako náboženství
Jsem blázen, že se obětuju
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
I've got a lover and I'm unforgiven
I'm such a fool to pay this price
It's coming down, down, coming down
It's coming down, down, coming down
Mám milence a není mi odpuštěno
Jsem blázen, že platím tuhle cenu
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Every single night pray the sun will rise
Every single time make a compromise
Every single night pray the sun will rise, but
It's coming down, down, coming down
He's coming down, down, coming down
Každou noc se modli, aby vyšlo slunce
pokaždé udělej kompromis
Každou noc se modli, aby vyšlo slunce
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
It's coming down, down, coming down
He's coming down, down, coming down
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
It's coming down, down, coming down
He's coming down, down, coming down
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů
Jde dolů, přichází dolů, jde dolů

Text pridala Emma Donsineurová

Video přidala Emma Donsineurová

Preklad pridala TeeTeeX

Preklad opravila finchel

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.