Pokec Playlisty
Reklama

Devil In Disguise - text, preklad

"Seduction has many forms
but what I saw in your eyes,
I've never seen before"
"Pokušení mám mnoho podob
ale to co jsem spatřil ve tvých očích
jsem nikdy předtím neviděl"
I look around and see an angel coming
Smile upon her beauty face
She is not the one made for tender loving
Feel fascination in the air
Rozhlížel jsem se a spatřil jsem přicházejícího anděla
úsměv přes celou její krásnou tvář
Ona určitě není ten typ pro něžné pomilování
Cítím ve vzduchu to okouzlení
I can't help myself
not to lose my mind
and I can't defend
lost in her eyes
Nemůžu si pomoct
Abych neztratil svůj rozum
A nedokážu se bránit
jsem ztracen v jejich očích
I know that I will burn in my desire
Still I am coming back for more
You make me feel like I control the fire
But I am burning like before
Vím že brzy shořím ve své touze
Přesto se stále vracím a chci víc
Díky tobě cítím že mám nad tím ohněm kontrolu
Ale pokaždé se spálím jako předtím
I have drown myself
there is no way out
I'm under your spell
lost in your eyes
Už jsem se utopil
a není žádné cesty zpět
Jsem pod tvým kouzlem
jsem ztracen ve tvých očích
Angel of mine
I know you won't stay forever
By my side
Devil in disguise
Angel of mine
I will always do rememeber
Tempting light
Hidden in your eyes
Anděli můj
Vím že nezůstaneš napořád
Po mém boku
Jsi ďábel v přestrojení
Anděli můj
navždy si budu pamatovat
svůdné světlo
skryté ve tvých očích

Text pridal Hallball97

Text opravil Hallball97

Preklad pridal Hallball97

Preklad opravil Hallball97

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.