Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Little boys don't cry
Little boys aren't shy
Little boys are tough
They do stuff that little girls don't try
Chlapečci nepláčou
Chlapečci se nestydí
Chlapečci jsou trdí
Dělají věci, které se holčičky bojí vyzkoušet
Little boys don't dance
Little boys wear pants
Little boys are bold
And then told they don't hold little boys' hands
Chlapečci netančí
Chlapečci nosí kalhoty
Chlapečci jsou odvážní
A pak je jim řečeno, že se nemají držet jiných chlapců za ruce
Dad said, "I don't believe in magic
But I do believe in you
And son if you believe in daddy
Take a look at this book and believe it's true."
Táta řekl: “Nevěřím v magii
Ale věřím v tebe
A synu pokud budeš věřit v tatínka
Tak se podívej na tuto knihu a věř, že je to pravda.”
There's somewhere over the rainbow
And if you change the way you love
Then maybe you can go
The streets are paved with bricks of gold
And if you wanna see, come pray with me
Někde za tou duhou je místo
A pokud změníš to jak miluješ
Tak tam můžeš jít
Ulice jsou tam dlážděny cihlami ze zlata
A pokud to chceš vidět, tak se modli se mnou
Cause somewhere over the rainbow
There's a man who's powerful
And he wants you to know
Where the rain goes
After the pain goes, they'll be dancing with halos
Somewhere over the rainbow
Protože tam někde za tou duhou
Je muž co je hodně mocný
A chce abys věděl
Kam odchází déšť
Poté co odejde bolest, budou tančit se svatozáří
Někde za tou duhou
(Over the rainbow, rainbow
Over the rainbow)
(Za tou duhou, duhou
Za tou duhou)
Little boys stand tall
Little boys play ball
Little boys, they stink
They're not weak
They don't like pink at all
Chlapečci stojí vzpřímeně
Chlapečci si hrají s míčem
Chlapečci smrdí
Nejsou slabí
Vůbec nemají rádi růžovou
Little boys don't sing
Little boys are kings
Little boys fly kites, they ride bikes
They don't like little girl things
Chlapečci nezpívají
Chlapečci jsou králové
Chlapečci pouští draky, jezdí na kolech
Nemají rádi holčičí věci
Dad said, "I know my baby's special
And you'll grow to be a man
And I know the world may dance with devils
But be strong, be flown to this holy land."
Táta řekl: “Vím, že mé dítě je výjimečné
A vyrosteš v muže
A vím, že svět možná tančí s ďáblem
Ale buď silný, budeš odnesen do tohoto svatého světa”
There's somewhere over the rainbow
And if you change the way you love
Then maybe you can go
The streets are paved with bricks of gold
And if you wanna see, come pray with me
Někde za tou duhou je místo
A pokud změníš to jak miluješ
Tak tam můžeš jít
Ulice jsou tam dlážděny cihlami ze zlata
A pokud to chceš vidět, tak se modli se mnou
Cause somewhere over the rainbow
There's a man who's powerful
And he wants you to know
Where the rain goes
After the pain goes, they'll be dancing with halos
Somewhere over the rainbow
Protože tam někde za tou duhou
Je muž co je hodně mocný
A chce abys věděl
Kam odchází déšť
Poté co odejde bolest, budou tančit se svatozáří
Někde za tou duhou
(Over the rainbow, rainbow
Over the rainbow)
(Za tou duhou, duhou
Za tou duhou)

Text pridal PavelSE

Video přidal PavelSE

Preklad pridala Cute_Natys

Preklad opravila Jungi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.