Playlisty Pokec
Reklama

Veil - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Save me
Lift the veil that shades this somber sleep
Zachraň mne
Pozvedni závoj, který zastiňuje tento pochmurný spánek
I disintegrate with all the things you say
A blame I can not take
Neither can you
Rozpadám se s každou věcí, kterou řekneš
Vina, kterou nemohu přijmout
Stejně tak nemůžeš ani ty
Digging through the dirt
Crawling on my knees
Lying by my grave of self-esteem
Kopaje skrze hlínu
Plazíce se po kolenou
Leže v hrobě mého sebevědomí
From your beams of light
There's no place to hide
In the witching hour I'll stay
Před tvými světelnými paprsky
Není místo, kde se schovat
Zůstanu v hodině čarodějnic
Now there's a glint within the darkness
A tainted ancient auras grave
Concealed, the remnants of a carcass
I hear your voice and I lose control again
Nyní je zde záblesk v temnotě
Zkažené prastaré aury hrobů
Skryté, zbytky zdechliny
Slyším tvůj hlas a opět ztrácím kontrolu
So many years behind
So many times I lied
There are many things I regret
Tolik let za mnou
Tolikrát jsem lhal
Existuje mnoho věcí, kterých lituji
So many years will pass
So many times you'll lie
There are many things you'll regret
Tolik let ještě uběhne
Tolikrát ještě budeš lhát
Bude existovat mnoho věcí, kterých budeš litovat
Save me
Take away the pain inside and
Teach me
How to keep those stone cold eyes
Hold me
Tell me how the phantoms die
Guide me
Lift the veil that shades this somber sleep
Zachraň mne
Odstraň tu bolest uvnitř a
Uč mne
Jak si udržet ty chladné oči
Drž mne
Pověz mi, jak fantómové umírají
Veď mne
Pozvedni závoj, který zastiňuje tento pochmurný spánek
Keep our tainted kingdom flawless Udržuj naše zkažené království bez chyby
Tried to deny what I always confined
I have to be frank
To be looked in the eye
I must try to defy what once made me fright
And I cannot comply
The greed needs supplies
And I tried to rely on who I left behind
The stakes were too high
Pokoušel jsem se popřít, co jsem vždy držel v sobě
Musím být upřímný
Aby mi bylo možno nahlédnout do očí
Musím se pokusit se vzbouřit tomu, co mne jednou vyděsilo
A nemohu se přizpůsobit
Ta chamtivost vyžaduje zásobování
A já se pokusil spoléhat na ty, které jsem nechal za sebou
Sázky byly příliš vysoké
Tried to deny what I always confined
I have to be looked in the eye
I must try to defy what frightens me
Cannot comply, I cannot satisfy
The greed needs supplies
To rely on who I left behind
The stakes are too high
Pokoušel jsem se popřít, co jsem vždy držel v sobě
Musí mi být nahlédnuto do očí
Musím se pokusit se vzbouřit tomu, co mne děsí
Nemohu se přizpůsobit, nemohu být uspokojen
Ta chamtivost potřebuje zásobování
Aby se dalo spolehnout na ty, které jsem nechal za sebou
Sázky jsou příliš vysoké
Stay under my cozy wings
There's no danger sleeping next to me
Foe, or maybe a loyal friend?
Let desire set the course to take
Zůstaň pod mými útulnými křídly
Když spíš u mne, jsi v bezpečí
Nepřítel, nebo možná loajální přítel?
Nech touhu nastavit kurz
Save me
Take away the pain inside
Heal me
Tell me if I've gone completely blind
Zachraň mne
Odstraň tu bolest uvnitř
Uzdrav mne
Pověz mi, zda jsem úplně neoslepl
Save me
Take away the pain inside and
Teach me
How to use those compound eyes
Hold me
Tell me how the phantoms die and
Guide me
Lift the veil that shades this somber sleep
Zachraň mne
Odstraň tu bolest uvnitř a
Uč mne
Jak používat těchto složených očí
Drž mne
Pověz mi, jak fantómové umírají a
Veď mne
Pozvedni závoj, který zastiňuje tento pochmurný spánek

Text pridal Statista

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Preklad opravil Statista

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Vector

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.