Playlisty Pokec
Reklama

Somebody - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Still I feel the pain from that day
when you stepped in to take my dreams away
The stage was set for what would be my night,
but you called time and threw my fight
Stále cítím bolest z toho dne
Kdy jsi zakročila, abys mi vzala mé sny
Jeviště bylo připraveno pro mou noc
Ale ty jsi zastavila a prohrála můj boj
Still I'm yearning to claim back what's mine
Still I'm clinging to dreams that won't die
Still I'm dreaming of one more chance
But you still tell me my time has passed
Stále toužím získat zpět, co je mé
Stále lpím na nesmrtelných snech
Stále sním o další šanci
Ale ty mi stále opakuješ, že můj čas je pryč
Give me back my right
to prove that I can fight
Let me show them all
Tonight can be my night
Dej mi zpět mé právo
Dokázat, že mohu bojovat
Nech mě jim všem ukázat
Dnes může být má noc
Still you think that it's OK
for you to state the rules of play
But if you could know the lengths to which I crawl
to reclaim my pride and break down your walls
Stále si myslíš, že je to v pořádku
Když určuješ pravidla hry
Ale kdybys viděla jakou vzdálenost se plazím
Abych získal zpět svou pýchu a zbořil tvé zdi
"You'll never know
the lengths to which I will crawl
'Cause tonight is my night
You will not tear down my wall"
(x2)
"Nikdy se nedozvíš
Jakou vzdálenost se poplazím
Protože dnes je má noc
Nikdy nezboříš mé zdi"
(x2)
Still I'm yearning to claim back what's mine
Still I'm clinging to dreams that won't die
Still I'm dreaming of one more, just one more chance
But you still tell me my time has passed
Stále toužím získat zpět, co je mé
Stále lpím na nesmrtelných snech
Stále sním o další, jen o jedné další
šanci
Ale ty mi stále opakuješ, že můj čas je pryč
Give me back my right
to prove that I can fight
Let me show them all
Tonight will be my night
Dej mi zpět mé právo
Dokázat, že mohu bojovat
Nech mě jim všem ukázat
Dnes bude má noc
I wish I could have been somebody (x16) Kéž bych mohl někým být (x16)
Just as a bird was meant to fly
Unbind these wings or let me die
Tak jako byl pták určen k létání
Rozevři ta křídla nebo mě nech zemřít
Give me back my right
to prove that I can fight
Let me show them all
Tonight, this is my night
(x2)
Dej mi zpět mé právo
Dokázat, že mohu bojovat
Nech mě jim všem ukázat
Dnes je má noc
(x2)

Text pridal paja65

Video přidal paja65

Preklad pridal honzabat97

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.