Playlisty Pokec
Reklama

Pareidolia - text, preklad

playlist Playlist
All my kingdom's gone
It's burned to the ground
Reason leaves me
As future sits upon a solitary throne
A treasure is sinking
Seems now long gone
Mé království je pryč
Celé bylo vypáleno
Důvod mě mijí
Budoucnost teď sedí na trůnu osamění
Poklad se topí
Zdá se to být tak dávno
The desert takes away
our fears and dreams, but they
always will return
Poušť nám bere
Naše sny a strachy, ale ty
Se stále vrací
Be the moon and sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Be the moon and be the sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
Seeking patterns
Envisaging pictures of a dying dream
Fallen prison
The façade of wisdom in old scars
Vidím mozaiku
Předvídám obrazy umírajícího snu
Padlé vězení
Stafáž moudrosti ve starých jizvách
Be the moon and sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Be the moon and be the sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
Breathe in the air ("Breathe deeper")
Don't lose the stars ("Keep sinking")
The old spirit ware's ("Perceiving")
Speaking within ("Conceiving")
Show me the way ("Old spirits")
Uncertainty ("Deceiving")
Feelings arise ("Believing")
Take what is mine ("Retrieving")
(x2)
Dýchat vzduch ("Hlubší nádechy")
Neztrácet hvězdy ("Top se dál")
Předměty starých duchů ("Vnímání")
Mluví uvnitř ("Početí")
Ukažte mi cestu ("Staří duchové")
Nejistota ("Klamání")
Emoce rostou ("Víra")
Vzít co je mé ("Navrácení")
(x2)
As I've been forsaken
My veins feel unshaken
Jak jsem byl opuštěn
Mé žíly jsou nedotčené
In the skies a secret lies
Well disguised before my eyes
"The Universe is all around us kept in motion
Alleviate our pain and fear, test our devotion"
"The Universe is all around us kept in motion
Alleviate our pain and fear, test our devotion"
(x2)
V oblacích leží tajemství (tajné lži)
Dobře zamaskována před mým zrakem
"Vesmír je všude kolem nás udržován v pohybu
Tišší naší bolest a strach, zkouší naší oddanost"
"Vesmír je všude kolem nás udržován v pohybu
Tišší naší bolest a strach, zkouší naší oddanost"
(x2)
Breathe in the pain ("Keep breathing")
You won't break these chains ("Keep digging")
For what you've foreseen ("Believing")
Was only a dream ("Deceiving")
Give me what's yours ("Retrieving")
You've dug your own tomb ("Keep digging")
Your kingdom is gone ("Keep grieving")
It's burned to the ground ("Defeated")
Vdechuj bolest ("Dýchej dál")
Neroztrhneš tyhle řetězy ("Kopej dál")
Neboť to cos očekával ("Víra")
Byl jenom sen ("Klamání")
Dej mi co je tvé ("Navrácení")
Vykopal sis vlastní hrob ("Kopej dál")
Tvé království je pryč ("Naříkej dál")
Celé bylo vypáleno ("Poraženo")
All my fears have drowned
All my fears have drowned
Seems now long gone
The ocean took away
my fears and dreams, but they
never returned
Všechny mé obavy se utopily
Všechny mé obavy se utopily
Zdá se to být tak dávno
Oceán sebral
Mé stachy a sny, ale ty
se nikdy nevrátily
Be the moon and sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Be the moon and be the sun
Be the wind and cross the storm
See the stars begin to swarm
Read the writings in the stone
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
Být měsícem a sluncem
Být větrem a protnout bouři
Vidět hvězdy jak se rojí
Přečíst rytiny v kameni
The universe is all around us
Read the writings in the stone
(x2)
Vesmír je všude kolem nás
Přečti rytiny na kameni
(x2)

Text pridal paja65

Videa přidali paja65, honzabat97

Preklad pridal honzabat97

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.