Playlisty Pokec
Reklama

In Memoriam - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Take a step, put one foot in the grave
Catch a breath submerged in holy water
Watch a moving scene of former days
shed a tear as memory starts to falter
Familiar faces try to hide the pain
Medicate to alleviate the pressure
Make amends with the ones I used to hate
Feel the agony give way to pleasure
Udělej krok, vlož jednu nohu do hrobu
Chyť dech ponořený do svěcené vody
Sleduj pohybující se scénu původních dní
Uroň slzu, zatímco vzpomínka začíná slábnout
Povědomé tváře se snaží skrývat bolest
Léčí se, aby zmírnili tlak
Odškodňují ty, které jsem nenáviděl
Cítí, jak agonie dává průchod potěšení
Tearing down the walls of eternity
All in my loving memory
Strhávání zdí věčnosti
Vše v mé milující paměti
Final scene humility Poslední scéna pokory
I succumb to universal law
Another system's energy disperses
Mother Nature red in tooth and claw
It's the game that everybody loses
Podléhám univerzálním zákonům
Energie dalšího systému se rozplyne
Matka Příroda s rudým zubem a drápem
Je to hra, ve které každý prohraje
Show your cards and accept what you've been dealt
Guardian or harbringer of sorrow?
Pour a drink, raise a glass and toast to health
Is the truth too hard for us to swallow?
Ukaž své karty a přijmi, co jsi obdržel
Strážce nebo posel smutku?
Nalij si drink, pozvedni sklenku a připij si na zdraví
Je pravda příliš těžká, abychom ji přijmuli?
Tearing down the walls of eternity
All in my loving memory
Strhávání zdí věčnosti
Vše v mé milující paměti
Master of creation,
lead us from temptation
Father of invention,
please guild my ascension
So much left unspoken
Life leaving heartbroken
A sense of acceptance
One final repentance
Pane stvoření,
veď nás od pokušení
Otče invence,
prosím sdruž můj vzestup
Tolik zůstane nepromluveného
Život zůstane se zlomeným srdcem
Pocit přijetí
Jedno poslední pokání
Read these words upon my stone
“In piam memoriam”
Čti tato slova na mém kameni
"V milující paměti"
Tearing down the walls of eternity
All in my loving memory
Strhávání zdí věčnosti
Vše v mé milující paměti

Text pridal paja65

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Preklad opravil Statista

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.