Playlisty Pokec
Reklama

Because It's There - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Life is a dream
A gift we receive
To live and to love
We forge The Path
Tento život je jen sen
Dar, který přijímáme
Abychom žili a milovali
Tvoříme cestu
Our nightmare in birth
Our struggle for worth
In vain we carry on
Our mission to become
("Dream this life
Forge a path
Please take this gift
To live, to love")
Naše noční můra ve zrození
Náš boj za cenné
Marně se nevzdáváme
Náš úkol stát se
("Snít tento život
Navazovat na cestu
Prosím, přijmi tento dar
Pro život, pro lásku")
Adapt to this world
This chance we must take
We'll sing our song
We'll play our hand
Přizpůsobit se tomuto světu
Je šance, kterou musíme podstoupit
Budeme zpívat naší píseň
Budeme hrát podle sebe
Why allow this crooked fate?
"Broken world"
Retaliate
The tunnel's light is unmoving
"Accept defeat"
Don't be afraid
It burns your eyes but you persevere
"Obscures the path"
You must adapt because it's there
Proč schvalovat tak zlý osud?
"Zničený svět"
Pomsti se
Světlo tunelu je nehybné
"Přijmi porážku"
Neboj se
Pálí tě to do očí, ale ty odoláš
"Skrývá cestu"
Musíš se přispůsobit, protože je to tam
Climb, find your way
Scale high, don't look back
With hope you will find
the life you seek
Lez, najdi svůj směr
Miř vysoko, nedívej se zpět
S nadšjí nalezneš
Život, který hledáš
Judgement from birth
Criticize our worth
We struggled to uphold
Struck down, will we fold?
Soud od zrození
Zpochybňuje naší cenu
Bojujeme za podporu
Padneme sraženi k zemi?
Climb, find your way
Scale high, don't look back
With hope you will find
the life you seek
Lez, najdi svůj směr
Miř vysoko, nedívej se zpět
S nadšjí nalezneš
Život, který hledáš
"I wish I could be some one
Be the moon and be the sun
Ambition burned my wings ablaze
Shed a tear in these dark days
Tearing down the walls of love
Soaring through the fire above
Pride exists to be reclaimed
Roll the dice, don't lose the game
Carry the weight of the world
The summit says you'll prove my worth
Let me claim what's rightfully
Yours to take and mine to keep
Stars begin to swarm around
The path of fate this tired ground
Challenge met but all the while
A mountain built on greed and guile"
"Kéž bych mohl někým být
Být měsícem a být sluncem
Ctižádost spálila má křídla
Uronit slzu v těchto temných dnech
Strhávat zdi lásky
Plout plameny na nebi
Pýcha je aby mohla být napravena
Hoď kostkou, neprohraj hru
Nes tíhu světa
Summit řekl ,že prokážeš mou cenu
Nech mě vzít si, co právem
Tobě bude odebráno a mě náleží
Hvězdy se okolo shlukují
Cesta víry, tato unavená zem
Výzva naplněna, ale celou dobu
Hora stojící na chamtivosti a lsti"

Text pridal paja65

Video přidal paja65

Preklad pridal honzabat97

Preklad opravil honzabat97

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.