Playlisty Pokec
Reklama

Atlas Stone - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Hearts will burn, come what may
With lessons learned along the way
To free myself I make a choice
Just to be heard, I lose my voice
Finding strength in solitude
I fight to fly with much to prove
Is this the way it's meant to be?
I risk it all, I will not fall
Srdce budou planout, nechť přijde, co má přijít
S naučenými lekcemi po cestě
Abych se osvobodil, dělám rozhodnutí
Jen abych byl slyšet, ztrácím svůj hlas
Nacházím sílu v samotě
Bojuju, abych letěl s mnohým k prokázání
Je to ta cesta, kterou by měla být?
Riskuji to všechno, nepadnu
Carry the weight of the world on my shoulders
Rise to the challenge I set myself
Nesu tíhu světa na svých ramenou
Povstávám výzvě, které jsem se postavil
Salvation waits without reprieve
I'm on a razor's edge and it cuts my feet
As good as life will ever get
I wish that I could give it up and go home
Spása nemilosrdně čeká
Stojím na žiletce, která mi řeže nohy
Tak dobrý, jak život jen může být
Přeji si, abych se mohl vzdát a jít domů
"The blood drawn from the Atlas Stone
It draws a path from hell to home"
"Krev odebraná z Atlasova kamene
Kreslí cestu z pekla domů"
Fight to survive (The quest to define)
Succumb to the path (this struggle of mine)
Conquer the fear (Gravity defied)
and nothing will fail (I climb beyond heights)
The quest to define (Fight to survive)
this struggle of mine (Succumb to the path)
Gravity defied (Conquer the fear)
I climb beyond heights (and nothing will fail)
Bojuj o přežití (Úkol k zadefinování)
Podlehni cestě (Tento můj boj)
Dobuď strach (Gravitace popřena)
A nic neselže (Šplhám až za výšiny)
Úkol k zadefinování (Bojuj o přežití)
Tento můj boj (Podlehni cestě)
Gravitace popřena (Dobuď strach)
Šplhám až za výšiny (A nic neselže)
Carry the weight of the world on my shoulders
Rise to the challenge I set myself
Nesu tíhu světa na svých ramenou
Povstávám výzvě, které jsem se postavil
Shadows of doubt creep into the light
A glimmer of hope never out of sight
Out of sight
Paralyzed under suppressive fire
Holding firm against a thin red line
Out of mind
Stíny pochybností se plíží do světla
Záblesk naděje není nikdy z dohledu
Z dohledu
Paralyzován pod krycí palbou
Pevně držím proti tenké červené linii
Šílený
Carry the weight of the world
Rise to the challenge I set myself
Nesu tíhu světa na svých ramenou
Povstávám výzvě, které jsem se postavil
Carry the weight of the world on my shoulders
Rise to the challenge I set myself
Nesu tíhu světa na svých ramenou
Povstávám výzvě, které jsem se postavil

Text pridal paja65

Text opravil Statista

Video přidal paja65

Preklad pridal Statista

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.