Pokec Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

In A Pale Moon's Shadow - text, preklad

playlist

Hostem repellas eternus
[May you forever repel the enemy]
Pacemque dones et protinus
[And give us peace, and from then on]
Ductore sic de praevio
[With you, our leader, in front of us]
Vitemus omne noxium
[We shall evade all evil]

Hostem repellas eternus
[May you forever repel the enemy]
Pacemque dones et protinus
[And give us peace, and from then on]
Ductore sic de praevio
[With you, our leader, in front of us]
Vitemus omne noxium
[We shall evade all evil]

A dream deep in the night
As the firstborn awakes with the sign
A little dreamer... but are dreams always to define?

"Do not fear, my son! Awaken the dragon inside
For he may guide you, being the world's hidden eye
Through a dark time, when mankind is bleeding within
Oh little dreamer..."

Hostem repellas eternus
[May you forever repel the enemy]
Pacemque dones et protinus
[And give us peace, and from then on]
Ductore sic de praevio
[With you, our leader, in front of us]
Vitemus omne noxium
[We shall evade all evil]

Analyzing the midnight sky
And in the early morninglight
He just feels the warming heart
Beating in his head

To declare the reason why
Should I survive this sadness
"God reality back in my mind" - beating in his head

It's a very dark night
Nobody outside
Silence wraps up the land as suddenly:
Hoof beats destroy all sleep

And a wooden coach loaded with innocent ones
Accused and sentenced, their end has begun
And their eyes can't cover their fear... can't cover their fear

And he thinks he must be dreaming
Lifts up his head, sees the sky is gleaming
Heaven burns as red as blood

And all they have caught, they won't return
The sky reflects, from superstition they burn
When will they ever learn... They never return!

Ein drohendes Pochen in tiefschwarzer Nacht
[A threatening rapping in pitch black night]
In Träumen geseh'n und nun wahrgemacht
[In dreams foreseen and came true]
Die Diener der Kirche sind hier, sie zu holen
[The Church's servants have come for her]
"Brennen sollst du mein Kind! - Der Herr hat's befohlen!"
["You shall burn my child!" - It's the Lord's command!]

Do not fear my son! Awake the dragon inside
For he may guide you, being the worlds hidden eye

Als am Pfahl sie brennt, nun schwarz ist ihr rotes Haar
[When on stake she burns, now her red hair is black]
Niemand mehr zweifelt, daß des Teufel's Weib sie war
[No one doubts anymore that the Devil's broad she'd been]
Geschlagen, getreten, bespuckt und belacht
[Beaten, trodden, spat and laughed at]
Die Flammen dem Leiden ein Ende gemacht
[The flames made an end to the suffering]

A scream deep in the night
As the firstborn awakes with the sign
A little dreamer... but are dreams always to define?

Die Flammen dem Leiden ein Ende gemacht
[The flames made an end to the suffering]
Die Flammen dem Leiden ein Ende gemacht
[The flames made an end to the suffering]
Ein Ende gemacht
[An end to it]
Und wieder pocht es in tiefschwarzer Nacht...
[And another rap in a pitch black night...]

Text pridala Moonlight

Video přidala bedasong

Pohání věčného nepřítele
(Měl jsi navždy odrážet nepřítele)
Ihned uzavřít mír
(A mít mír, mít od něj pokoj)
Tak jak vůdce určil
( S tebou, náš vůdce, před námi)
Vyhněte se jakémukoli zranění
(Měli bychom nepřítele obejít)

Pohání věčného nepřítele
(Měl jsi navždy odrážet nepřítele)
Ihned uzavřít mír
(A mít mír, mít od něj pokoj)
Tak jak vůdce určil
( S tebou, náš vůdce, před námi)
Vyhněte se jakémukoli zranění
(Měli bychom nepřítele obejít)

Sen v hluboké noci
Jak se prvorozený budí se znamením
Trovhu snílek... ale jsou sny vždy to co značí hranice?

"Neboj se, můj synu! Probuzen uvnitř draka
Možná by tě měl vést, aby ses stal skrytým pozorovatelem světa
Po časy temnoty, v nichž lidstvo krvácí
Oh,malý snílku...

Pohání věčného nepřítele
(Měl jsi navždy odrážet nepřítele)
Ihned uzavřít mír
(A mít mír, mít od něj pokoj)
Tak jak vůdce určil
( S tebou, náš vůdce, před námi)
Vyhněte se jakémukoli zranění
(Měli bychom nepřítele obejít)

Zkoumá noční oblohu
A ve světle brzkého rána
Cítí jak se jeho srdce zahřívá
Tluče mu v hlavě

Prohlásit proč
bych měl přežívat ve smutku
Ve skutečnosti je Bůh zpět v mé mysli - tluče mu v hlavě

Je velmi temná noc
Nikdo není venku
Ticho přikrylo zemi, když najednou:
Štěkající bestie zničily všechny ovce

A dřevěný učitel postavený nevinnými
Obviněný a odsouzený, jejich konec započal
V jejich očích nejde schovat strach...nejde schovat jejich strach

myslí si, že se mu to musí jen zdát
Zvedne hlavu, vidí lesknoucí se oblohu
Nebe hoří, tak rudě - jako krev

A všechno co ukořistili nechtějí vrátit
obloha se leskne oh pověr, hoří
Kdy zjistí...Nikdy se nevrátí!

Zlověstně pulzuje za nejtemnějších nocí
(zlověstně pulzuje za nejtemnější noci)
Viděn ve snech, nyní se stal pravdou
(viděn ve snech, stal se pravdou)
Jsou tu kostelní mistři, nesou ji
(Služebníci kostela přišli pro ni)
"Musíš se spálit, mé dítě! - pán to přikázal"
("Musíš se spálit, mé dítě! - je to rozkaz Pána")

"Neboj se, můj synu! Probuzen uvnitř draka
Možná by tě měl vést, aby ses stal skrytým pozorovatelem světa"

Když je zapálená pro sázku, její rudé vlasy jsou nyní černé
(Když je zapálená pro sázku, její rudé vlasy jsou nyní černé)
Nikdo ji již nepřezdívá "Ďáblova holka", kterou bývala
(Nikdo ji již nepřezdívá "Ďáblova holka", kterou bývala)
Bili ji, kopali do ní, plivali na ni a smáli se jí
(Bili ji, kopali do ní, plivali na ni a smáli se jí)
Plameny ukončily její utrpení
(Plameny ukončily její utrpení)

Křik v hluboké noci
Jak se prvorozený probouzí se znamením
Trochu snílek...Ale skutečně sny určují hranice?

Plameny ukončily její utrpení
(Plameny ukončily její utrpení)
Plameny ukončily její utrpení
(Plameny ukončily její utrpení)
Konec toho
(konec toho)
A další úder do černo černé noci
(A další úder do černo - černé noci)

Preklad pridala tera666

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.