Pokec Playlisty
Reklama

Eppur Si Muove - text, preklad

playlist Playlist
Aside the one in sorrows
To release my darkened mind
And never meant to bought my way to thee
A light that blinds the blind
God end this suffering
My blood and tears that flow for you
My King
Choď stranou, ten v žiali
Aby som uvoľnil moju zatemnenú myseľ
A nikdy som nechcel kúpiť si svoju cestu k tebe
Svetlo čo oslepuje slepého
Bože, ukonči toto trápenie
Moja krv a slzy tečú pre teba
Môj Kráľ
My Son, beware...
... of all that your eyes cannot see
Trust your mind
And strengthen your abilities
Môj Syn, daj si pozor
na všetko, čo tvoje oči nevidia
Ver svojej mysli
A posilni svoje schopnosti
Did you ever touch the starlight?
Dreamed for a thousand years?
Have you ever seen the beauty
Of a newborn century?
Dotkol si sa niekedy svetla hviezd?
Sníval si tisícky rokov?
Videl si niekedy krásu
novorodeného storočia?
And now's the time to enter
A new way, things to see
Man is just a weak reflection
In evolution's history
A teraz je čas na vykročenie
na novú cestu, na nové veci
Človek je len krehký odraz
v histórií evolúcie
And in the hour of darkness
It will guide your way:
A v hodine temnoty
ti ukáže cestu
La bellezza del paese di Galilei Krása zeme Galileia
E nella mia ora piů buia
loro splenderanno
per me
all'infinito
A v mojej najtemnejšej hodine
budú žiariť
pre mňa
Navždy
As I the one in sorrows
To release my darkened mind
And never to guide my way to thee
A light that blinds the blind
God end this suffering
My blood and tears that flow for you
My King
Keď ja, ten v žiali,
uvoľňujem svoju zatemnenú myseľ
A nikdy si k tebe nenájdem cestu
Svetlo čo oslepuje slepého
Bože, ukonči toto trápenie
Moja krv a slzy tečú pre teba
Môj Kráľ
Geboren im flackernden Kerzenschein
Verfasst in dunkler Zeit
Ein altes Stück von Pergament
Sich mit der Feder vereint
Der Zeichnung seines Arms entspringt
Der Universen Zelt
Es ist der Zeiten Anbeginn
Und ändert diese Welt
Narodený
v mihotavom svetle sviece
Zašifrovaný v temných časoch
Na starom pergamene
Pero sa kĺže
a z jeho rúk
narodí sa
stan vesmíru
Je to začiatok časov
a zmení to svet
Des Universums Zelt Stan vesmíru
Nato al lume guizzante della candela
Scritto in tempi oscuri
Sulla vecchia pergamena
Scorre la penna
E dal suo braccio nasce
Il disegno delle volte celesti
Č l'inizio dei tempi
E cambierŕ il mondo
Narodený
v mihotavom svetle sviece
Zašifrovaný v temných časoch
Na starom pergamene
Pero sa kĺže
a z jeho rúk narodí sa
konštrukcia nebeských časov
Je to začiatok časov
a zmení to svet
My son, take care...
Of all what the cross wants you to be
Trust your eyes
And strenghten your abilities
Môj syn, dávaj si pozor
pred tým, čo z teba Kríž chce mať
Ver svojim očiam
a posilni svoje schopnosti
Did you ever touch the starlight?
Dream for a thousand years?
Have you ever seen the beauty
Of a newborn century?
Dotkol si sa niekedy svetla hviezd?
Sníval si tisícky rokov?
Videl si niekedy krásu
novorodeného storočia?
And time has come to doubt
About the holy verse
It is just a weak reflection
In our endless universe
A nadišiel čas pochybovať
o svätom písme
Je to iba krehký odraz
v našom nekonečnom vesmíre
And in your hour of darkness
The beauty guides your way:
A v hodine tvojej temnoty
ti krása ukazuje cestu
La bellezza del paese di Galilei Krása zeme Galileia
E nella mia ora piů buia
loro splenderanno
splenderanno per me
all'infinito
A v mojej najtemnejšej hodine
budú žiariť
Žiariť pre mňa
Navždy

Text pridala Moonlight

Text opravil DevilDan

Video přidala Wolfwoman

Preklad pridala Bubu24

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.