Playlisty Akcie
Reklama

Estranged - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

When you're talkin to yourself
And nobody's home
You can fool yourself
You came in this world alone
(Alone)
Když mluvíš sama se sebou,
a nikdo není doma,
můžeš oblbovat sama sebe,
ale přišla si do tohohle světa sama.
Sama.
So nobody ever told you baby
How it was gonna be
So what'll happen to you baby
Guess we'll have to wait and see
ONE, TWO
Nikdo ti nikdy neřekl,
jak to bude,
Tak co se ti stane
Asi budeme muset počkat a uvidíme
JEDNA, DVĚ
Old at heart but I'm only 28
And I'm much too young
To let love break my heart
Young at heart but it's getting much too late
To find ourselves so far apart
Srdcem starej, ale je mi jen 28,
a jsem pořád moc mladej,
abych nechal lásku zlomit mi srdce.
Srdcem mladej, ale je čím dál těžší
hledat se, když jsme tak vzdálení.
I don't know how you're s'posed
To find me lately
An what more could tou ask from me
How could you say that I never needed you
When you took everything
Said you took everything from me
Nevím, proč by si mě měla
v poslední době potřebovat
a co víc bys mohla po mně chtít.
Jak si mohla říct, že jsem tě nikdy nepotřeboval?
když sis vzala všechno,
přiznej, všechno sis ode mě vzala
Young at heart an it gets so hard to wait
When no one I know can seem to help me now
Old at heart but I musn't hesitate
If I'm to find my own way out
Srdcem mladej a je čím dál těžší čekat,
Když nikdo, koho znám, nevypadá, že mi teď pomůže
Srdcem starej, ale nesmím váhat,
pokud mám najít svou cestu ven.
Still talkin' to myself
and nobody's home
(Alone)
Pořád mluvím sám k sobě,
a nikdo není doma.
Sám.
So nobody ever told us baby
How it was gonna be
So what'll happen to us baby
Guess we'll have to wait and see
Nikdo nám nikdy neřekl,
jak to bude
Tak co se nám stane?
Asi budeme muset počkat a uvidíme
When I find out all the reasons
Maybe I'll find another way
Find another day
With all the changing seasons of my life
Maybe I'll get it right next time
An now that you've been broken down
Got your head out of the clouds
We're back down on the ground
And we don't talk so loud
An we don't walk so proud
Any more, and what for
Když odhalím všechny důvody,
možná najdu jiný způsob,
najdu jiný den,
se všemi ročními obdobími mého života
Možná se mi to povede příště,
a teď, byla's zlomená
dostala's hlavu pryč z oblaků
jsme zpátky nohama na zemi
A nemluvíme již tak hlasitě,
a nechodíme již tak pyšně,
už víc ne, a na co taky
Well I jumped into the river
Too many times to make it home
I'm out here on my own, an drifting all alone
If it doesn't show give it time
To read between the lines
'Cause I see the storm getting closer
And the waves they get so high
Seems everything We've ever known's here
Why must it drift away and die
Skočil jsem do řeky,
Už mockrát na to, abych se ještě vrátil domů
Jsem tady venku sám, žiju bez cíle na vlastní pěst
Když se to neprojeví, dej tomu čas,
abys mohla číst mezi řádky
protože vidím, že bouře se přibližuje,
a vlny se začínají zvedat tak vysoko,
Zdá se, že vše, co jsme kdy poznali je tady
Proč to teď musí odplout pryč a umřít?
I'll never find anyone to replace you
Guess I'll have to make it thru
this time- Oh this time
Without you
Nikdy nenajdu nikoho, kdo by tě nahradil,
asi to budu muset nechat jít,
tentokrát, oh, tentokrát.
Bez tebe.
I knew the storm was getting closer
And all my friends said I was high
But everything we've ever known's here
I never wanted it to die
Věděl jsem, že se bouře přibližovala,
a všichni mý přátelé říkali, že jsem byl mimo.
Ale všechno, co jsme kdy věděli, je tady,
Nikdy jsem nechtěl, aby to umřelo.

Text pridala Dzana11

Text opravila minnie24

Video přidala Khalli

Preklad pridala Dzana11

Preklad opravila IvBrooks

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Use Your Illusion II

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.