Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
Hey you caught me in a coma
And I don't think I wanna
Ever come back to this...world again
Kinda like it in a coma
'Cause no one's ever gonna
Oh, make me come back to this...world again
Now I feel as if I'm floating away
I can't feel all the pressure
And I like it this way
But my body's callin'
My body's callin'
Won't ya come back to this...world again
Suspended deep in a sea of black
I've got the light at the end
I've got the bones on the mast
Well I've gone sailin', I've gone sailin'
I could leave so easily
While friends are calling back to me
I said they're
They're leaving it all up to me
When all I needed was clarity
And someone to tell me
What the fuck is going on
Goddamn it!
Hej, pristihol si ma v kóme
a Ja sa nenazdávam, že sa chcem
akokoľvek vrátiť znovu do tohto...sveta
podobného kóme,
pretože nikto vôbec nezomrel.
Och, vráť ma znovu do tohto...sveta.
Teraz cítim ako sa vznášam preč.
Necítim všetok tlak,
a mám to takto rád.
Ale moje telo volá,
moje telo volá,
nevrátiš ma znovu do tohto...sveta?
Plávem hlboko v mori čiernoty,
vidím svetlo na konci,
mám kosti na žrdi.
Dobre, odplavil som sa, odplavil som sa.
Môžem odísť tak ľahko,
zakiaľ ma priatelia volajú naspäť.
Povedal som, že
nechali všetko na mne,
keď všetko čo som potreboval bolo jasno
a aby mi niekto povedal
o čo tu do zadku ide.
Čert to ber!

Slippin' farther an farther away
It's a miracle how long we can stay
In a world our minds created
In a world that's full of shit
Unikám ďalej a ďalej.
Je to zázrak ako dlho môžme ostať
vo svete, ktorý vytvorili naše mysle,
vo svete plnom špiny.

Help me
Help me
Help me
Help me
Bastard
Pomôž mi
pomôž mi
pomôž mi
pomôž mi
bastard

Please understand me
I'm climbin' through the wreckage
Of all my twisted dreams
But this cheap investigation just can't
stifle all my screams
And I'm waitin' at the crossroads
Waiting for you
Waiting for you
Where are you
Prosím pochop ma,
leziem cez trosky
všetkých svojích skrivených snov,
ale toto lacné vyšetrovanie práve nemôže
potlačiť všetky moje výkriky
a ja čakám na rázcestí
čakám na teba,
čakám na teba.
Kde si?

No one's gonna bother me anymore
No one's gonna mess with my head no more
I can't understand what all the fightin's for
But it's so nice here down off the shore
I wish you could see this
'Cause there's nothing to see
It's peaceful here and it's fine with me
Not like the world where I used to live
I never really wanted to live
Nikto ma už viac netrápil,
nikto viac nerobil neporiadok s mojou hlavou
Neviem pochopiť načo bol celý ten boj,
ale je to tak krásne tu dolu mimo brehu.
Želám si, aby si videl toto,
pretože tu nie je nič na pozeranie.
Je to tu pokojné a mám sa skvele,
nie ako vo svete, kde som žil,
a kde som v skutočnosti nikdy nechcel žiť.

Zap him again
Zap the son of a bitch again
Tvoj život je ako v kóme,
tak nepovieš mi prečo by sme mali chcieť
so všetkymi dôvodmi, ktoré ste poskytli, je to
je to neuveriteľné.
Ale čo som ja zač, aby som ti rozprával čo som videl.
Nejaký dôvod prečo by si mal zostať
Azda sme mali radšej akokoľvek odcestovať bez teba.

Ya live your life like it's a coma
So won't you tell me why we'd wanna
With all the reasons you give it's
It's kinda hard to believe
But who am I to tell you that I've seen
any reason why you should stay
Maybe we'd be better off without you anyway
Dostal si lístok bez návratu
na jazdu s tvojou poslednou šancou.
Dostal si lístok bez návratu
na tvoju samovraždu.
Dostal si lístok bez návratu
a nejestvuje cesta ako výjsť von živy.
A všetky tieto ? komunikácie,
čo ťa nechali v chlade,
nie je dosť pre upevnenie,
keď sa cítiš tak slabo a staro.
Ale ak je domov tam, kde je srdce,
tak sú tam príbehy na rozprávanie,
a ty nepotrebuješ doktora.
Nikto iný nemôže vyliečiť tvoju dušu.

You got a one way ticket
On your last chance ride
Gotta one way ticket
To your suicide
Gotta one way ticket
An there's no way out alive
An all this crass communication
That has left you in the cold
Isn't much for consolation
When you feel so weak and old
But is home is where the heart is
Then there's stories to be told
No you don't need a doctor
No one else can heal your soul
Tvoja myseľ sa podrobila,
tvoj život visel na vlásku,
ale nikto nepotiahol kohútik,
oni akurát ustúpili nabok.
Oni odplaváli dolu vodou,
pokiaľ si sa ty na nich pozeral mávajuc na pozdrav
Oni ráno zavolali,
oni zavesili telefón,
oni čakali na odpoveď,
ale ty vieš, že nikto nie je doma.
A keď zvonček prestal zvoniť,
nebola to ničia chyba len tvoja
Stále tam boli hojné varovania,
stále tam boli prenikavé napisy,
a ty si to chcel vidieť prichádzať.
ale my sme ti dali veľmi veľa času.
A keď si povedal, že nikto nepočúva
prečo by chcel tvoj najlepsí priateľ nechat padnúť desaťcentovú mincu.
Občas sme veľmi unavený z čakania
na cestu, ktorou strávime náš čas.
A "je tak ľahké" byť spoločenský,
"je tak ľahké" byť chladnokrvný,
je to ľahke byť hladný,
keď nemáš čo stratiť.
A ja si prajem, aby som ti mohol pomôcť
s tým, čo dúfaš, že nájdeš.
Ale ja som stále tu vonku čakajúc,
pozerajúc znovu beh môjho života,
keď dosiahneš bod zlomu,
vieš, že to zaberie nejaký čas
vyliečiť zlomené vzpomienky,
že iný človek by potreboval
práve prežiť.

Got your mind in submission
Got your life on the line
But nobody pulled the trigger
They just stepped aside
They be down by the water
While you watch 'em waving goodbye
They be callin' in the morning
They be hangin' on the phone
They be waiting for an answer
When you know nobody's home
And when the bell's stopped ringing
It was nobody's fault but your own
There were always ample warnings
There were always subtle signs
And you would have seen it comin'
But we gave you too much time
And when you said that no one's listening
Why'd your best friend drop a dime
Sometimes we get so tired of waiting
For a way to spend our time
An "It's so easy" to be social
"It's so easy" to be cool
Yeah it's easy to be hungry
When you ain't got shit to lose
And I wish that I could help you
With what you hope to find
But I'm still out here waiting
Watching reruns of my life
When you reach the point of breaking
Know it's gonna take some time
To heal the broken memories
That another man would need
Just to survive

Text pridala Dzana11

Text opravil Reitma

Video přidala michyy

Preklad pridala Dzana11

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.