Playlisty Pokec
Reklama

Viva La Gloria Little Girl - text, preklad

playlist Playlist
Little girl, little girl
Why are you crying?
Inside your restless soul
Your heart is dying
Holčičko, Holčičko,
proč pláčeš?
Uvnitř tvé nepokojné duše
umírá tvé srdce.
Little one, little one
Your soul is purging
Of love and razor blades
Your blood is surging
Maličká, maličká,
tvá duše se očišťuje
od lásky a žiletky,
tvá krev pulsuje.
Run away
From the river to the street
And find yourself with your face in the gutter
You're a stray for the salvation army
There is no place like home
When you got no place to go
Uteč
od řeky na ulici
a najdi sebe sama s tváří ve stoce.
Jsi zbloudilec pro Armádu spásy.
Neexistuje žádné místo jako domov,
když nemáš kam jít.
Little girl, little girl
Your life is calling
The charlatans and saints
Of your abandon
Holčičko, Holčičko,
tvůj život volá.
Šarlatáni a světci
tvého opuštění.
Little one, little one
The sky is falling
Your lifeboat of deception
Is now sailing
Maličká, maličká,
obloha padá.
Tvůj klamný záchranný člun
se teď plaví.
In the wake all the way
No rhyme or reason
Your bloodshot eyes
Will show your heart of treason
V probuzení celou cestu
žádný verš nebo příčina.
Tvé oči podlité krví
ukáží tvému zrádnému srdci.
Little girl, little girl
You dirty liar
You're just a junkie
Preaching to the choir
holčičko, holčičko,
jsi sprostá lhářka.
Jsi jen narkoman
kázající do kůru.
Run away
From the river to the street
And find yourself with your face in the gutter
You're a stray for the salvation army
There is no place like home
When you got no place to go
Uteč
od řeky na ulici
a najdi sebe sama s tváří ve stoce.
Jsi zbloudilec pro Armádu spásy.
Neexistuje žádné místo jako domov,
když nemáš kam jít.
The traces of blood
Always follow you home
Like the mascara tears
From your getaway
(Gloria!)
You're walking with blisters
And running with shears
So unholy
Sister of grace
Stopy krve
tě vždy sledují domů
jako slzy řasenky
od tvého úniku.
(Gloria!)
Kráčíš s puchýři
a utíkáš s nůžkami
tak bezbožně,
sestro ctnosti.
Run away
From the river to the street
And Find yourself with your face in the gutter
You're a stray from the salvation army
There is no place like home
Uteč
od řeky na ulici
a najdi sebe sama s tváří ve stoce.
Jsi zbloudilec pro Armádu spásy.
Neexistuje žádné místo jako domov.

Text pridal pepek

Text opravila dennisvet

Videa přidali Yasmine007, Beruchaa18

Preklad pridala Yasmine007

Preklad opravila Karolilinka

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.