Playlisty Akcie
Reklama

¡Viva la Gloria! - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hey Gloria
Are you standing close to the edge?
Lookout to the setting sun
The brink of your vision
Eternal youth is
A landscape of the lie
Hey, Gloria
Stojíš blízko okraje?
Vzhlížíš do zapadajícího slunce
Pokraj tvé představivosti
Věčné mládí
Je jen krajina lží
The cracks of my skin can prove
As the years will testify
Say your prayers and light a fire
We're gonna start a war
Your slogans a gun for hire
It's what we've waited for
Praskliny na mojí kůži to mohou dokázat
Ačkoliv roky budou svědčit proti
Vyslov svoje modlitby a zapal oheň
Jdeme začít válku
Tvé slogany -zbraň k pronajmutí-
Jsou tím, na co jsme čekali
Hey gloria, Hej Gloria,
This is why we're on the edge
The fight of our lives's been drawn to
This undying love
To je důvod, proč na pokraji
Boj o naše životy byl vtažen
Do téhle nehynoucí lásky.
Gloria, Viva La Gloria
You blast your name
In graffiti on the walls
Falling Through broken glass that's
Slashing through your spirit
I can hear it like a jilted crowd
Gloria, viva la Gloria
Vystřeluješ své jméno
Do graffity na zdech
Padáš rozbitým sklem
Které se prořezává skrz tvého ducha
Slyším to jako zhrzený dav
Gloria, where are you Gloria
You found a home
In all your scars and ammunition
You made your bed in salad days
Amongst the ruins
Ashes to ashes of our youth
Gloria, kde jsi Gloria
Našlas' domov
ve všech svých jizvách a munici
V mladistvém zápalu sis postavila postel
Mezi zříceninami
Popel popelu našeho mládí
She smashed her knuckles into winter
As autmns wind fades into black
She is the saint on all the sinners
The one that's fallen through the cracks
So don't put away your burning light
Roztříštila si klouby v zimu
Jak se podzimní vítr míchá s černou
Ona je svatá všech hříšníků
Ona, která propadla trhlinami
Tak neodkládej své hořící světlo
Gloria, where are you Gloria
Don't lose your faith
To you lost naivity
Weather the storm and don't look
Back on last November
When your banners were burning down
Gloria, kde jsi Gloria
Neztrácej víru
Ve svou ztracenou naivitu
Počasí bouří a nedívej se
Zpět na poslední listopad
Když byly tvoje transparenty páleny
Gloria, viva la Gloria
Send me your amnesty down
To the broken hearted
Bring us the season
That we always will remember
Don't let the bonfires go out
Gloria, viva la Gloria
Pošli mi svou milost dolů
Ke zlomeným srdcím
Přines nám dobu
Kterou si budeme vždycky pamatovat
Nenech hořící hranice uhasnout
So Gloria,
Send me your message of the light
That shadows in the night.
Gloria, where's your undying love?
Tell me the story of your life
your life
Tak Gloria
Pošli mi světlou zprávu
Která zastíní noc
Gloria, kde je tvá nehynoucí láska?
Řekni mi příběh tvého života

Text pridala mySaints

Text opravila E790

Videa přidali neliel, sisona

Preklad pridala Semi

Preklad opravila Sarinkaa9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.