Playlisty Akcie
Reklama

The Forgotten - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Where in the world’s the forgotten?
They’re lost inside your memory
You’re dragging on, your heart’s been broken
As we all go down in history
Kde na světě je zapomenuta?
Jsou ztraceni v tvé paměti
Vlečeš se, tvé srdce bylo zlomené
Tak jako kdysi ta naše
Where in the world did the time go?
It’s where your spirit seems to roam
Like losing faith to our abandon
Or an empty hallway from a broken home
Kam se poděl čas?
Je tam kde bloudí tvůj duch
Jako ztrácení víry v našem opuštění
Nebo prázdná chodba ze zničeného domova
Well don’t look away
From the arms of a bad dream
Don’t look away,
Sometimes you’re better lost than to be seen
Neohlížej se
Z náručí zlého snu
Neohlížej se
Někdy je lepší být ztracen než viděn
I don’t feel strange, it’s more like haunted
Another moment trapped in time
I can’t quite put my finger on it
But it’s like a child that was left behind
Necítím se divně, spíš strašidelně
Další chvíle uvízlá v čase
Nedokážu si na to vzpomenout
Ale je to jako dítě, které bylo odvrženo
So where in the world’s the forgotten?
Like soldiers from a long lost war
We share the scars from our abandon
And what we remember becomes folklore
Tak kde na svetě je zapomenuta?
Jako vojáci z dávno ztracené války
Sdílíme jizvy z našeho opuštení
A co si pamatujeme se stává zvyklostí
Well don’t look away
From the arms of a bad dream
Don’t look away,
Sometimes you’re better lost than to be seen
Don’t look away from the arms of a moment
Don’t look away from the arms of tomorrow
Don’t look away from the arms of moment
Don’t look away from the arms of love
Neohlížej se
Z náručí zlého snu
Neohlížej se
Někdy je lepší být ztracen než vidět
Neohlížej se z náručí přítomnosti
Neohlížej se z náručí zítřka
Neohlížej se z náručí přítmnosti
Neohlížej se z naručí lásky
Well don’t look away
From the arms of a bad dream
Don’t look away,
Sometimes you’re better lost than to be seen
Don’t look away from the arms of a moment
Don’t look away from the arms of tomorrow
Don’t look away from the arms of moment
Don’t look away from the arms of love
Neohlížej se
Z náručí zlého snu
Neohlížej se
Někdy je lepší být ztracen než vidět
Neohlížej se z náručí přítomnosti
Neohlížej se z náručí zítřka
Neohlížej se z náručí přítmnosti
Neohlížej se z naručí lásky

Text pridal Echelon

Text opravila punkerka172

Video přidal Echelon

Preklad pridal Echelon

Preklad opravila Karolilinka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

¡TRÉ!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.