Playlisty Akcie
Reklama
St. Jimmy's comin' down across the alleyway
Up on the boulevard like a zip gun on parade
Light of a silhouette
He's insubordinate
Coming at you on the count of 1,2,1,2,3,4!
Sv. Jimmy jde dolů napříč uličkou
Po bulváru jako podomácku vyrobená zbraň na přehlídce
Světlo siluety
Je neukázněný
Bude u tebe dřív, než bys řekl 1,2,1,2,3,4 !
My name is Jimmy and you better not wear it out
Suicide commando that your momma talked about
King of the forty theives and I'm here to represent
That needle in the vein of the establishment
Mé jméno je Jimmy, radši ho moc nepoužívej
Sebevražedné komando, o kterém tvoje matka mluvila,
Král 40ti zlodějů, které tu zastupuji,
Trn v oku vládnoucí třídy.
I'm the patron saint of the denial
With an angel face and a taste for suicidal
Jsem svatý ochránce všeho odmítání
S andělskou tváří a chutí na sebevrahy
Cigarettes and ramen and a little bag of dope
I am the son of a bitch and Edgar Allen Poe
Raised in the city under a halo of lights
The product of war and fear that we've been victimized
Cigarety a ramen a pytlíček trávy
Jsem synem děvky a Edgara Allena Poea,
Vychovaný ve městě pod svatozáří
Výsledek války a strachu, kterému jsme byli podrobeni.
I'm the patron saint of the denial
With an angel face and a taste for suicidal
Jsem svatý ochránce všeho odmítání
S andělskou tváří a příchutí sebevraždy.
ARE YOU TALKING TO ME? MLUVÍŠ SE MNOU?
I'll give you something to cry about. Dám ti důvod k pláči!
ST. JIMMY! SVATÝ JIMMY!
My name is St. Jimmy I'm a son of a gun
I'm the one that's from the way outside
I'm a teenage assassin executing some fun
In the cult of the life of crime.
Jmenuji se sv. Jimmy, jsem fracek
Jsem ten z daleka z venku
Jsem mladistvý vrah, co zabíjí zábavu
V kultu života zločinu.
I really hate to say it but I told you so
So shut your mouth before I shoot you down old boy
Welcome to the club and give me some blood
And the resident leader at the lost and found
Neříkám to rád, ale varoval jsem tě
Tak sklapni předtím, než tě sejmu, starej brachu,
Vítej v klubu, dej mi krev,
A jsem velící důstojník ztrát a nálezů.
It's comedy and tragedy
It's St. Jimmy
And that's my nameeeeeee...and don't wear it out!
Je to komedie a tragédie zároveň.
Je to Svatý Jimmy!
A to je moje jméno . . .
A moc si ho neber do huby!

Text pridala kacenka

Text opravil LilDick

Videa přidali Bahrai, Nea

Preklad pridala Mikey

Preklad opravil LilDick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.