Playlisty Pokec
Reklama

21st Century Breakdown - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Born into Nixon I was raised in hell
A welfare child
Where the teamsters dwelled
The last one born
And The first one to run
My town was blind from refinery sun
Narozen za Nixona, vychován v pekle
Dítě na podpoře
Kde parkují kamioňáci
Poslední narozený
A první na útěku
Město bylo oslepeno ze slunce rafinerií
My generation is zero
I never made it as a working class hero
Moje generace je nula
Nikdy jsem neuspěl jako hrdina dělnické třídy
21st Century Breakdown
I once was lost but never was found
I think I'm losing what's left of my mind
To the 20th century deadline
Zhroucení 21. století
Jednou jsem se ztratil a už se nenašel
Myslím, že ztrácím to, co zbylo z mé mysli
V posledních vteřinách 20. století
I was made of poison and blood
Condemnation is what I understood
Video games of the towers fall
Homeland security could kill us all
Byl jsem stvořen z jedu a krve
Odsouzení je to, čemu jsem rozuměl
Videohry o pádu věží
Vnitřní bezpečnost nás všechny mohla zabít
My generation is zero
I never made it as a working class hero
Moje generace je nula
Nikdy jsem neuspěl jako hrdina dělnické třídy
21st Century Breakdown
I once was lost but never was found
I think I'm losing what's left of my mind
To the 20th century deadline
Zhroucení 21. století
Jednou jsem se ztratil a už se nenašel
Myslím, že ztrácím to, co zbylo z mé mysli
V posledních vteřinách 20. století
We are the class of the class of '13
Born in the era of humility
We are the desperate in the decline
Raised by the bastards of 1969
My jsme třída promující v roce '13
Narozeni v době pokory
My jsme zoufalci na ústupu
Vychováni hajzly z roku 1969
My name is no one
The long lost son
Born on the 4th of July
Raised in the era
Of heroes and cons
That left me for dead or alive
Já jsem Nikdo
Ten dlouho ztracený syn
Narozen 4. července
Vyrostl jsem v éře
Hrdinů a lumpů
Zůstal jsem živý či mrtvý
I am a nation
A worker of pride
My debt to the status quo
The scars on my hands
And the means to an end
Is all the that I have to show
Já jsem národ
Dělník pýchy
Můj dluh statu quo
Jizvy na mých rukou
A prostředek ke konci
To je vše, co můžu ukázat
I swallowed my pride
And I choked on my faith
I've given my heart and my soul
I've broken my fingers
And lied through my teeth
The pillar of damage control
Spolkl jsem svou pýchu
A udusil se svou vírou
Rozdával srdce i duši
Zlámal si prsty
A lha jako když tiskne
Prostě fackovací panák
I've been to the edge
And I've thrown the bouquet
Of flowers left over the grave
I sat in the waiting room
Wasting my time
And waiting for Judgement Day
Byl jsem na hraně
A zahodil jsem pugét
Květin zbylých na hrobě
Seděl jsem v čekárně
Marnil svůj čas
A vyčkával na Soudný den
I praise liberty
The "freedom to obey"
It's the song that strangles me
Well, don't cross the line
Chválím svobodu
Svobodu podrobit se
Je to ta píseň, co mě škrtí
Tak, ať nepřešlápneš
Oh, dream, America, dream
I can't even sleep
From the light's early dawn
Oh, sni, Ameriko, sni
Nemůžu ani spát
Kvůli úsvitu nového dne
Oh, scream, America, scream
Believe what you see
From heroes and cons
Oh, křič, Ameriko, křič
Věř tomu, co vidíš
Mezi hrdiny a lumpy

Text pridala mySaints

Text opravil Jechezkel

Videa přidali bork, Katerina0491

Preklad pridala LeniskaJ

Preklad opravila Parerion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.