Playlisty Akcie
Reklama

99 Revolutions - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

There's a trouble in the air
A rumble in the streets
A going out of business sale
And a race to bankruptcy
Ve vzduchu visí problém
Rachot v ulicích
Vycházení z prodeje
A závod k bankrotu
It's not one to 99, it's 99 to one
A common cause and a call to arms
For the health of our daughters and our sons
Není to jedna k 99, je to 99 k jedné
Společný důvod a volání do zbraně
Pro životy našich dcer a synů
It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
Je to 99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
There's a rat in the company
A bill on easy street
How the fuck did the working stiff (Whoah, Oh)
Become so obsolete?
V téhle společnosti je zrádce
zákon o lehké ulici
Jak se kurva pracující personál stal tak zastaralý?
Hit the lights and bang your drum
And let your flag unfold
Cause history will prove itself
In the hall of justice and lost souls
Rozsviť světla a udeř do bubnu
a rozviň svou vlajku
Protože historie se prokáže
V sále spravedlnosti a Stracených duší
It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
Je to 99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
We live in troubled times
From the ghettos to an empty suburban home
We live in troubled times
And I'm 99 percent sure that something's wrong
It's all wrong
Žijeme v těžkých časech
Z ghet to prázdného předměstského domova
Žijeme v těžkých časech
A jsem si na 99 procent jistý, že něco je špatně
Je to všechno špatně
It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
Je to 99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
Je to 99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
99 revolucí dnes v noci
Nine
Nine
To one
To one
Devět
Devět
K jedné
K jedné

Text pridal gorida

Text opravila AlexLavigne

Video přidal Echelon

Preklad pridal Echelon

Preklad opravila AlexLavigne

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.