Playlisty Akcie
Reklama

Last of the american girls / she's a rebel - text, preklad

playlist Playlist
She puts her makeup on like graffiti on the walls of the heartland
She's got her little book of conspiracies right in her hand
She is paranoid, endangered secies headed into extinction
She is one of a kind, well, she's the last of the American girls
Maluje se jako grafity na stěnách srdce
Ve své ruce má svou malou knížku spiknutí
Je paranoická jako ohrožený druh blížící se k vyhynutí
Je jedna z druhu
Je to poslední z amerických dívek
She's a rebel, she's a saint Je rebelka, je světec
She wears her overcoat fo the coming of the nuclear winter Nosí kabát kvúli příchodu jaderné zimy
She's the salt of the Earth and she's dangerous Je solí Země a je nebezpečná
She is ridding her bike like a fugitive of critical mass Jede na svém kole
Jako uprchlík z kritické většiny
She's a rebel, vigilante Je rebelka, civilní stráž
She's on a hunger strike for the ones who won't make it for dinner Stávkuje hladem
Pro ty, kteří to nechtějí
She's the one that they call oh, "Whatsername" Ona je ta, kterou nazývají Whatsername
She makes enough to survice for a holiday of the working class Dělá dost pro to, aby přežila pro hrdiny dělnických třídy
She's a symbol of resistance Je symbolem odolnosti
She's a runaway of the establishment incorparated Běží pryč ze začleněné organizace
And she's holding on my heart
like a hand grenade
A drží se mého srdce jako granátu
She won't cooperate, well,
she's the last of the American girls
Bebude spolupracovat
Je poslední z amerických dívek
She sings the revolution
The dawning of our lives
She brings this liberation
That I just can't define
Well nothing comes to mind
Hey!
Zpívá revoluci
Úsvit našich životů
Přináší thle osvobození,
Které prostě neumím popsat,
páč mě nic nenapadá

She's a rebel
She's a saint
She's salt of the Earth
And she's dangerous
Je rebelka
Je světec
Je solí Země
A je nebezpečná

She's a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction
Je rebelka
Civilní stráž
Chybějící článek na pokraji zničení
She's a rebel, etc. Je rebelka, atd.
My name is Jimmy
and you better not wear it out
Suicide comando
that your mama talked about
King of the forty thieves
and I'm here to represent
The needle in the vein of the establishment!
Mé jméno je Jimmy
Raději se ním nechlub
Sebevražedné komando, o kterém mluvila tvoje matka
Král čtyřiceti zlodějú
A sem tady abych je reprezentoval

Text pridal Echelon

Text opravil Echelon

Preklad pridal Echelon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.