Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
[Part 1: Jesus of Suburbia](První část: Ježíš z předměstí)
I'm the son of rage and love
The Jesus of Suburbia
From the bible of none of the above
On a steady diet of
Soda pop and Ritalin
No one ever died for my sins in hell
As far as I can tell
At least the ones I got away with
Jsem synem zuřivosti a lásky,
Ježíš z předměstí,
Z bible "žádného z výše uvedených"
Na neměnné dietě
Sodovky a Ritalinu (sedativum pro hyperaktivní děti)
Nikdo nikdy nezemřel pro mí hříchy v pekle,
Aspoň co já vím
Aspoň ne kvůli těm, který mi prošly.
And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me
Se mnou není nic špatně
Tohle je to, jakej mám bejt,
V zemi předstírání
Která ve mě nevěří.
Get my television fix sitting on my crucifix
The living room on my private womb
While the moms and Brads are away
To fall in love and fall in debt
To alcohol and cigarettes and Mary Jane
To keep me insane and doing someone else's cocaine
Dejte mi dávku televize, sedíc na mém krucifixu
V obýváku na mé soukromé děloze
Zatímco mámy a Bradové jsou pryč
Zamilovat se a zadlužit se
Do chlastu, cigaret a trávy
Která mě drží šíleného, když beru cizí kokain
And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me
Se mnou není nic špatně
Tohle je to, jakej mám bejt,
V zemi předstírání
Která ve mě nevěří.
[Part 2: City Of The Damned] (Druhá část: Město zatracených)
At the center of the Earth in the parking lot
Of the 7-11 where I was taught
The motto was just a lie
It says "home is where your heart is" but what a shame
Cause everyone's heart doesn't beat the same
It's beating out of time
Ve středu Země, na parkovišti
7-11 (7-11 název řetězce benzinek), kde mě naučili
že motto bylo jen lež.
Říká "domov je tam, kde je tvé srdce", ale jaká škoda,
Protože každé srdce nebije stejně.
Bijí mimo rytmus.
City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned
Lost children with dirty faces today
No one really seems to care
Město mrtvých
Až na konci další ztracené dálnice,
Kde značky klamně vedou nikam.
Město zatracených,
Ztracené děti se špinavými tvářemi dnes,
O které se nikdo nezajímá.
I read the graffiti
In the bathroom stall
Like the holy scriptures of a shopping mall
And so it seemed to confess
It didn't say much
But it only confirmed that
The center of the earth
Is the end of the world
And I could really care less
Četl jsem graffiti,
V záchodový kabince
Jako svatý písmo obchoďáku
A zdálo se to jako doznání
Moc neříkalo
ale jen potvrdilo,
že střed Země
je konec světa.
A to mi mohlo být ukradené.
City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned
Lost children with dirty faces today
No one really seems to care
Město mrtvých
Až na konci další ztracené dálnice,
Kde značky klamně vedou nikam.
Město zatracených,
Ztracené děti se špinavými tvářemi dnes,
O které se nikdo nezajímá.
[Part 3: I don't care] (Třetí část: Nezajíma mě to)
I don't care if you don't
I don't care if you don't
I don't care if you don't care
[4x]
Nezajímá mě to, že tě to
Nezajímá mě to, že tě to
Nezajímá mě to, že tě to nezajímá.
[4x]
I don't care Nezajímá mě to....
Everyone is so full of shit
Born and raised by hypocrites
Hearts recycled but never saved
From the cradle to the grave
We are the kids of war and peace
From Anaheim to the middle east
We are the stories and disciples
Of the Jesus of suburbia
Všichni maj plnou hubu keců,
Narodili se a byli vychováni pokrytci,
Zrecyklovaná srdce, která nikdy nebyla zachráněna,
Od kolébky až do hrobu.
My jsme děti války a míru,
Od Anaheimu až po střední východ,
jsme příběhy a učedníci
Ježíše z předměstí.
Land of make believe
And it don't believe in me
Land of make believe
And I don't believe
And I don't care!
Země předstírání
A ona ve mě nevěří
Země předstírání
A já věřím
A nezajímá mě to.
I don't care! [x4] Je mi to jedno! (4x)
[Part 4: Dearly beloved] (Čtvrtá část: Nejmilejší)
Dearly beloved are you listening?
I can't remember a word that you were saying.
Are we demented or am I disturbed?
The space that's in between insane and insecure.
Má nejmilejší, posloucháš?
Nepamatuji si jediné slovo, co jsi řekla.
Jsme dementní, nebo jsem jen já narušený?
Nejspíš něco mezi šíleným a nejistým.
Oh therapy, can you please fill the void?
Am I retarded or am I just overjoyed
Nobody's perfect and I stand accused
For lack of a better word, and that's my best excuse
Oh terapie, můžeš prosím zaplnit tu prázdnotu?
Jsem retardovaný nebo jen velmi šťastný?
Nikdo není perfektní a já jsem obviněn,
Pro absenci lepšího slova a to je moje nejlepší výmluva.
[Part 5: Tales of another broken home] (Pátá část: Příběhy dalšího rozvráceného domova)
To live and not to breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe
And I leave behind
This hurricane of fucking lies
I lost my faith to this
This town that don't exist
Žít a nedýchat,
Znamená zemřít v tragédii
Utíkat, utíkat pryč
Najít to, čemu věříš.
Tak za sebou nechávám
Tenhle hurikán všech zasraných lží.
Ztratil jsem víru
v tohle město, který neexistuje.
So I run
I run away
To the light of masochists
And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time
Tak utíkám,
utíkám pryč
za světly masochistů
a nechávám za sebou
tenhle hurikán všech zasraných lží.
A touto cestou jsem kráčel
milion a jedenkrát
ale ted už ne.
I don't feel any shame
I won't apologize
Necítím žádnou hanbu,
neomluvím se.
When there ain't nowhere you can go
Running away from pain
When you've been victimized
Tales from another broken home
Když nemáš, kam bys šel
Utíkat před bolestí,
Když jsi byl obětován
příběhy dalšího rozvráceného domova.
You're leaving...
You're leaving...
You're leaving...
Are you're leaving home...
Opouštíš...
Opouštíš...
Opouštíš...
Opouštíš svůj domov?...

Text pridala kacenka

Text opravil LilDick

Videa přidali MMajinkAA, bork

Preklad pridala kacenka

Preklad opravil LilDick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.