Playlisty Akcie
Reklama

Ukáž pieseň na Facebook

[Part 1: The death of St. Jimmy](I.část The death of Saint Jimmy (smrt svatého Jimmyho))
My heart is beating from me
I am standing all alone
Please call me only if you are coming home
Waste another year flies by
Waste a night or two
You taught me how to live
Mé srdce tak silně tluče
Zůstal jsem úplně sám
Prosím jen mi zavolej, jestli se vracíš domů.
Tenhle promrhanej rok uběh tak rychle
Promrhal jsem noc nebo dvě
Naučila si mě, jak žít
In the streets of shame
Where you've lost your dreams in the rain
There's no signs of hope
The stems and seeds of the last of the dope
There's a glow of light
The St. Jimmy is the spark in the night
Bearing gifts and trust
The fixture in the city of lust
What the hell's your name?
What's your pleasure and whats your pain?
Do you dream too much?
Do you think what you need is a crutch?
V ulicích hanby
kde jsi v dešti přišla o své sny
Není náznak naděje
Stonky a semínka poslední trávy
Záře světel
St. Jimmy je jiskrou noci
Nesoucí dárky a důvěru
Pevný bod ve městě chtíče
Do háje jaké je tvé jméno?
Co je tvým potěšením a co ti působí bolest?
Sníš až moc?
Myslíš, že to co potřebuješ je berle?
In the crowd of pain. St. Jimmy comes without any shame
He says “we're fucked up”
But we're not the same
And mom and dad are the ones you can blame
V davu bolesti St.Jimmy přichází beze studu
Říká: "Jsme zkažení"
Ale my nejsme stejní
a máma a táta jsou ti, které můžeš vinit
Jimmy died today Jimmy dnes zemřel
He blew his brains out into the bay
In the state of mind it's my own private suicide
Prohnal si hlavou kulku v zátoce
Ve stavu mysli je to má vlastní sebevražda
[Part 2: East 12th St.] (II.část East 12th Street (východní 12. ulice))
Well nobody cares
Well nobody cares
Does anyone care if nobody cares?
[x2]
A nikoho to nezajímá
A nikoho to nezajímá
Zajímá se někdo, že to nikoho nezajímá ?
[x2]
Jesus filling out paperwork now
At the facility on east 12th st.
He's not listening to a word now
He's in his own world
And he's daydreaming
Jesus teď vyplňuje nějaké papíry
V zařízení na východní 12. ulici
Nevnímá ani slovo
Je ve svém vlastním světě
A sní
He'd rather be doing something else now,
Like cigarettes and coffee with the underbelly,
His life's on the line with anxiety now,
And she had enough,
And he had plenty
Radši by se teď věnoval něčemu jinému
Jako jsou cigarety, kafe a povalečství.
Jeho život je v sázce s Úzkostí
a jí to už nebaví
a on má dost
Somebody get me out of here
Anybody get me out of here
Somebody get me out of here
Get me the fuck right out of here
Dostaňte mě někdo odsud
Kdokoli mě odsud dostaňte
Dostaňte mě někdo odsud
Dostaňte mě kurva hned odsud
So far away
I don't want to stay
Get me out of here right now
I just wanna be free
Is there a possibility?
Get me out of here right now
This life like dream ain't for me
Hodně daleko
Nechci tu zůstat
Dostaňte mě hned odsud
Chci bejt volnej
Je tu ta možnost?
Dostaňte mě odsud
Tenhle život jako sen není pro mě
[Part 3: Nobody likes you!]
[sung by Mike Dirnt]
(III. Nobody likes you (Nikdo tě nemá rád))
I fell asleep while watching Spike TV
After 10 cups of coffee
And you're still not here
Dreaming of a song
But something went wrong
And I can't tell anyone
'Cause no one's here
Left me here alone
And I should have stayed home
After 10 cups of coffee I'm thinking
(where'd you go?)
Nobody likes you, everyone left you
(where'd you go?)
They're all out without you havin' fun
(where'd you go?)
Everyone left you, nobody likes you
(where'd you go?)
They're all out without you havin' fun
(where'd you go..go..go..go..)
Usnul jsem, když jsem sledoval Spike TV
Vypil jsem už 10 šálků kávy
a ty tu stále nejsi
Zdá se mi o písni
Ale něco dopadlo špatně
a já to nikomu nemůžu říct
protože tu nikdo není
Nechala si mě tu samotného
Měl jsem zůstat doma
Po 10 šálcích kávy
Přemýšlím
Kam jsi šla
Nikdo tě nemá rád, Každej tě opustil
Kam jsi šla
Všichni jsou venku bez tebe, baví se
Každej tě opustil, nikdo tě nemá rád
Kam jsi šla
Všichni se baví bez tebe
Kam jsi šla?
[Part 4: Rock and roll girlfriend]
[written and sung by Tre Cool]
(IV. Rock´n´roll girlfriend (Rock´n´rollová přítelkyně))
I got a rock and roll band
I got a rock and roll life
I got a rock and roll girlfriend
And another ex-wife
I got a rock and roll house
I got a rock and roll car
I play the shit out the drums
And I can play the guitar
Měl jsem rock and rollovou kapelu
měl jsem rock and rollovej život
měl jsem rock and rollovou přítelkyni
a ještě ex-manželku
Měl jsem rock and rollovej dům
Měl jsem rock and rollový auto
Hraju kurva na bubny
a umim hrát na kytaru
I got a kid in New York
I got a kid in the bay
I have a drank or smoked nothin'
In over 22 days
So get off my case
Off of my case
Off of my case!
Měl jsem děcko v New Yorku
Měl jsem děcko v Bayi
Nic jsem nepil ani nekouřil za posledních 22 dní
Tak mě nech bejt
Nech mě bejt
Nech mě bejt!
[Part 5: We're coming home again] (V. We´re coming home again (znovu se vracíme domů))
Here they come marching down the street
Like a desperation murmur of a heart beat
Coming back from the edge of town
Underneath their feet
Lidé tu pochodují po ulici
zní to jako zoufalý šepot tlučícího srdce
vracejí se zpátky z okraje města
po svých
The time has come and it going nowhere
Nobody ever said that life was fair now
Go-carts and guns are treasures they will bear
In the summer heat
Čas nadešel a nic se nechystá
Nikdo neřekl že život je fér
Motokáry a zbraně budou jejich poklady
v letních vedrech
The world is spinning
Around and around
Out of control again
From the 7-11 to the fear of breaking down
To send my love a letterbomb
And visit me in hell
We're the ones going
Svět se neustále pohybuje
Kolem a kolem
nekontrolovatelně
od 7-11 (7-11 název řetězce benzinek) do strachu ze selhání
Pošli svou lásku dopisovou bombou
a navštiv mě v pekle
Jsme jediní, co se vracejí
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Domů
Vracíme se opět domů
Domů
Vracíme se opět domů
I started fuckin' running
As soon as my feet touched the ground
We're back in the Barrio
But to you and me, that's jingle town
Začal jsem zkurveně utíkat
Jakmile se mé chodilo dotklo země
Jsme zpátky v barriu
Ale pro tebe a mě je to Jingletown
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
domů
Vracíme se opět domů
Nobody likes you
Everyone left you
They're all out without you havin' fun
Nikdo tě nemá rád
Všichni tě opustili
Všichni se baví bez tebe.

Text pridala kacenka

Text opravil LilDick

Video přidala Lexaa

Preklad pridal westik

Preklad opravil LilDick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.